Barbie

mỗi trang
 Búp bê thần tượng BTS -Jin

Búp bê thần tượng BTS -Jin

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 122g • + Mã sản phẩm: TL-GKC88/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

599,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê Barbie đổi màu 3

Búp bê Barbie đổi màu 3

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5,08 x 19,99 x 29,01 cm • + Trọng lượng (gr): 366g • + Mã sản phẩm: GTP42 • + Độ tuổi: 3+

579,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê Barbie đổi màu 2

Búp bê Barbie đổi màu 2

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5,08 x 19,99 x 29,01 cm • + Trọng lượng (gr): 360g • + Mã sản phẩm: GTP41 • + Độ tuổi: 3+

579,000 đ
MUA NGAY
 Tiệm Cà Phê của Barbie

Tiệm Cà Phê của Barbie

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 39.37 x 32.38 x 7.62 cm • + Trọng lượng (gr): 830g • + Mã sản phẩm: GMW03 • + Độ tuổi: 3+

1,099,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê Barbie đổi màu 1

Búp bê Barbie đổi màu 1

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 8.41 x 8.41 x 32.51 cm • + Trọng lượng (gr): 244g • + Mã sản phẩm: GMT48 • + Độ tuổi: 3+

579,000 đ
MUA NGAY
 Hộp quà bí mật của Barbie

Hộp quà bí mật của Barbie

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5,08 x 19,99 x 29,01 cm • + Trọng lượng (gr): 376g • + Mã sản phẩm: GLH64 • + Độ tuổi: 3+

749,000 đ
MUA NGAY
 Hộp quà bí mật của Barbie

Hộp quà bí mật của Barbie

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5 x 20.32 x 29.01 cm • + Trọng lượng (gr): 400g • + Mã sản phẩm: GLH62 • + Độ tuổi: 3+

749,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS mini -Jimin

Búp bê thần tượng BTS mini -Jimin

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH81/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

329,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS mini -SUGA

Búp bê thần tượng BTS mini -SUGA

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH80/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

329,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS mini -j-hope

Búp bê thần tượng BTS mini -j-hope

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH79/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

329,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS mini -RM

Búp bê thần tượng BTS mini -RM

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH78/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

329,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS mini -V

Búp bê thần tượng BTS mini -V

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH77/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

329,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS mini -Jin

Búp bê thần tượng BTS mini -Jin

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH76/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

329,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS mini -Jung Kook

Búp bê thần tượng BTS mini -Jung Kook

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH75/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

329,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS -Jimin

Búp bê thần tượng BTS -Jimin

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC93/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

599,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS - SUGA

Búp bê thần tượng BTS - SUGA

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC92/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

599,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS -J-hope

Búp bê thần tượng BTS -J-hope

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC91/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

599,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS -RM

Búp bê thần tượng BTS -RM

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC90/GKC86 • + Độ tuổi: 3+

599,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS -V

Búp bê thần tượng BTS -V

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC89/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

599,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS -Jin

Búp bê thần tượng BTS -Jin

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC88/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

599,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thần tượng BTS -Jung Kook

Búp bê thần tượng BTS -Jung Kook

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC87/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

599,000 đ
MUA NGAY
 Bộ phụ kiện đồ dùng nghề nghiệp Barbie - Phòng khám thú cưng

Bộ phụ kiện đồ dùng nghề nghiệp Barbie - Phòng khám thú cưng

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 27.94 x 6.35 x 13.97 cm • + Trọng lượng (gr): 323g • + Mã sản phẩm: GJL68/FJB25 • + Độ tuổi: 3+

319,000 đ
MUA NGAY
 Bộ phụ kiện đồ dùng nghề nghiệp Barbie - Phòng Studio

Bộ phụ kiện đồ dùng nghề nghiệp Barbie - Phòng Studio

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 6.35 x 9.91 x 29.97 cm • + Trọng lượng (gr): 278g • + Mã sản phẩm: GJL67/FJB25 • + Độ tuổi: 3+

319,000 đ
MUA NGAY
 Nàng tiên hoa xuân 3

Nàng tiên hoa xuân 3

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5,08 x 11,43 x 30,48 cm • + Trọng lượng (gr): 128g • + Mã sản phẩm: GJK16/GJK12 • + Độ tuổi: 3+

379,000 đ
MUA NGAY
 Nàng tiên hoa xuân 2

Nàng tiên hoa xuân 2

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 11.43 x 30.48 cm • + Trọng lượng (gr): 136g • + Mã sản phẩm: GJK14/GJK12 • + Độ tuổi: 3+

379,000 đ
MUA NGAY
 Nàng tiên hoa xuân 1

Nàng tiên hoa xuân 1

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 11.43 x 30.48 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GJK13/GJK12 • + Độ tuổi: 3+

379,000 đ
MUA NGAY
 Nàng tiên cánh bướm tím

Nàng tiên cánh bướm tím

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 11.43 x 30.48 cm • + Trọng lượng (gr): 160g • + Mã sản phẩm: GJK00/GJJ98 • + Độ tuổi: 3+

379,000 đ
MUA NGAY
 Nàng tiên cánh bướm hồng

Nàng tiên cánh bướm hồng

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 11.43 x 30.48 cm • + Trọng lượng (gr): 160g • + Mã sản phẩm: GJJ99/GJJ98 • + Độ tuổi: 3+

379,000 đ
MUA NGAY
 Chăm sóc sức khỏe Barbie - Thời trang thư giãn

Chăm sóc sức khỏe Barbie - Thời trang thư giãn

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 16.51 x 32.38 cm • + Trọng lượng (gr): 238g • + Mã sản phẩm: GJG58/GKH73 • + Độ tuổi: 3+

559,000 đ
MUA NGAY
 Chăm sóc sức khỏe Barbie - Thời trang phòng gym

Chăm sóc sức khỏe Barbie - Thời trang phòng gym

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 16.51 x 32.38 cm • + Trọng lượng (gr): 252g • + Mã sản phẩm: GJG57/GKH73 • + Độ tuổi: 3+

559,000 đ
MUA NGAY
 Chăm sóc sức khỏe Barbie - Thời trang spa

Chăm sóc sức khỏe Barbie - Thời trang spa

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 16.51 x 32.38 cm • + Trọng lượng (gr): 230g • + Mã sản phẩm: GJG55/GKH73 • + Độ tuổi: 3+

559,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thời trang Barbie - Hương Sắc Mùa Hè 4

Búp bê thời trang Barbie - Hương Sắc Mùa Hè 4

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 4.4 x 8.5 x 32.3 cm • + Trọng lượng (gr): 100g • + Mã sản phẩm: GHT27/GBK92 • + Độ tuổi: 3+

229,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thời trang Barbie - Hương Sắc Mùa Hè 2

Búp bê thời trang Barbie - Hương Sắc Mùa Hè 2

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 4.4 x 8.5 x 32.3 cm • + Trọng lượng (gr): 100g • + Mã sản phẩm: GHT25/GBK92 • + Độ tuổi: 3+

229,000 đ
MUA NGAY
 Búp bê thời trang Barbie - Hương Sắc Mùa Hè 1

Búp bê thời trang Barbie - Hương Sắc Mùa Hè 1

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 4.4 x 8.5 x 32.3 cm • + Trọng lượng (gr):100g • + Mã sản phẩm: GHT24/GBK92 • + Độ tuổi: 3+

229,000 đ
MUA NGAY
 Thư giãn ở spa cùng Barbie

Thư giãn ở spa cùng Barbie

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 18.11 x 8.89 x 15.19 cm • + Trọng lượng (gr): 550g • + Mã sản phẩm: GHN07 • + Độ tuổi: 3+

719,000 đ
MUA NGAY
 Hồ bơi mát lạnh BARBIE

Hồ bơi mát lạnh BARBIE

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 19 x 43.99 x 15.49 cm • + Trọng lượng (gr): 150g • + Mã sản phẩm: GHL91 • + Độ tuổi: 3+

499,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)