Gundam

mỗi trang
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - BB391 Banshee Norn - GD189486

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - BB391 Banshee Norn - GD189486

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 10.16 x 8.89 cm • + Trọng lượng (gr): 260 • + Mã sản phẩm: GD189486 • + Độ tuổi: 15+
649,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - 005 Bearguy II - GD186417

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - 005 Bearguy II - GD186417

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 7.62 x 7.62 x 12.70 cm • + Trọng lượng (gr): 255 • + Mã sản phẩm: GD186417 • + Độ tuổi: 15+
699,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD GUNDAM EX-STANDARD MSN-04 SAZABI - 5060929

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD GUNDAM EX-STANDARD MSN-04 SAZABI - 5060929

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 7.62 x 8.64 cm • + Trọng lượng (gr): 206 • + Mã sản phẩm: 5060929 • + Độ tuổi: 15+
449,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD GUNDAM EX-STANDARD RX-93 Νgundam - 5060928

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD GUNDAM EX-STANDARD RX-93 Νgundam - 5060928

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 8.99 x 20.50 x 15.01 cm • + Trọng lượng (gr): 190 • + Mã sản phẩm: 5060928 • + Độ tuổi: 15+
449,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD SANGOKU SOKETSUDEN Wu Sheng Guan - 5058933

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD SANGOKU SOKETSUDEN Wu Sheng Guan - 5058933

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 8.99 x 20.50 x 15.01 cm • + Trọng lượng (gr): 200 • + Mã sản phẩm: 5058933 • + Độ tuổi: 15+
549,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD SANGOKU SOKETSUDEN Yan Huang Zha - 5058923

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD SANGOKU SOKETSUDEN Yan Huang Zha - 5058923

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 8.99 x 20.50 x 15.01 cm • + Trọng lượng (gr): 221 • + Mã sản phẩm: 5058923 • + Độ tuổi: 15+
499,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD SANGOKU SOKETSUDEN Long Xian Liu - 5058879

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla - SD SANGOKU SOKETSUDEN Long Xian Liu - 5058879

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 8.99 x 20.50 x 15.01 cm • + Trọng lượng (gr): 158 • + Mã sản phẩm: 5058879 • + Độ tuổi: 15+
549,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla HGBD:R 1/144 ELDORA BRUTE UNKNOWN - 5058306

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla HGBD:R 1/144 ELDORA BRUTE UNKNOWN - 5058306

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 9.50 x 29.79 x 18.80 cm • + Trọng lượng (gr): 100 • + Mã sản phẩm: 5058306 • + Độ tuổi: 15+
1,049,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla SD SANGOKU SOKETSUDEN SUN SHANGXIANG - 5058187

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla SD SANGOKU SOKETSUDEN SUN SHANGXIANG - 5058187

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 15.75 x 6.10 x 20.57 cm • + Trọng lượng (gr): 100 • + Mã sản phẩm: 5058187 • + Độ tuổi: 15+
399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla SD SANGOKUSOKETSUDEN XIAHOU DUN TALLG - 5057821

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla SD SANGOKUSOKETSUDEN XIAHOU DUN TALLG - 5057821

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 20.65 x 15.24 x 6.68 cm • + Trọng lượng (gr): 100 • + Mã sản phẩm: 5057821 • + Độ tuổi: 14+
399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - SD SANGOKU SOKETSUDEN Lyu Bu SINANJU & RED HARE - 5057610

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - SD SANGOKU SOKETSUDEN Lyu Bu SINANJU & RED HARE - 5057610

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 15.24 x 10.16 x 20.32 cm • + Trọng lượng (gr): 315 • + Mã sản phẩm: 5057610 • + Độ tuổi: 14+
799,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - SD SANGOKU SOKETSUDEN SUN JIAN GUNDAM ASTRAY - 5056769

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - SD SANGOKU SOKETSUDEN SUN JIAN GUNDAM ASTRAY - 5056769

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 15.24 x 10.16 x 20.32 cm • + Trọng lượng (gr): 100 • + Mã sản phẩm: 5056769 • + Độ tuổi: 14+
449,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla HGUC 1/144 MSK-008 DIJEH - 5055577

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - Đồ chơi lắp ráp Gunpla HGUC 1/144 MSK-008 DIJEH - 5055577

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 7.62 x 7.62 x 15.24 cm • + Trọng lượng (gr): 120 • + Mã sản phẩm: 5055577 • + Độ tuổi: 13+
999,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - HG 1/144 LEO NPD - 225758

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - HG 1/144 LEO NPD - 225758

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 5.08 x 15.24 cm • + Trọng lượng (gr): 100 • + Mã sản phẩm: 225758 • + Độ tuổi: 13+
649,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - HG 1/144 TILTROTOR PACK - 225747

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - HG 1/144 TILTROTOR PACK - 225747

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: GUNDAM • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.08 x 5.08 x 15.24 cm • + Trọng lượng (gr): 100 • + Mã sản phẩm: 225747 • + Độ tuổi: 13+
459,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - 1/100 GUNDAM GUSION / GUNDAM GUSION REBAKE - 201894

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - 1/100 GUNDAM GUSION / GUNDAM GUSION REBAKE - 201894

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: GUNDAM + Xuất xứ thương hiệu: Nhật Bản + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 5.08 x 12.70 cm + Trọng lượng (gr): 272 + Mã sản phẩm: 201894 + Độ tuổi: 15+
2,649,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - HG 1/144 GUNDAM GUSION - 201878

Đồ chơi lắp ráp GUNDAM - HG 1/144 GUNDAM GUSION - 201878

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: GUNDAM + Xuất xứ thương hiệu: Nhật Bản + Kích thước sản phẩm (cm): 7.62 x 5.08 x 12.70 cm + Trọng lượng (gr): 317 + Mã sản phẩm: 201878 + Độ tuổi: 15+
649,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)