Siêu nhân, Robot

mỗi trang
Đồ chơi mô hìnhLEGO NINJAGO - Chiến giáp Hydro của Lloyd - 71750

Đồ chơi mô hìnhLEGO NINJAGO - Chiến giáp Hydro của Lloyd - 71750

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu: LEGO NINJAGO
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  26.21 x 19.10 x 6.10 cm
 • + Trọng lượng (g): 340
 • + Mã sản phẩm:  71750
 • + Độ tuổi: 7+
   
799,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hìnhLEGO NINJAGO - Siêu xe đại dương - 71752

Đồ chơi mô hìnhLEGO NINJAGO - Siêu xe đại dương - 71752

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu: LEGO NINJAGO
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  38.20 x 26.21 x 5.64 cm
 • + Trọng lượng (g): 580
 • + Mã sản phẩm:  71752
 • + Độ tuổi: 8+
   
1,529,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hìnhLEGO NINJAGO - Rồng phun lửa của Kai - 71753

Đồ chơi mô hìnhLEGO NINJAGO - Rồng phun lửa của Kai - 71753

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu:  LEGO NINJAGO
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  38.20 x 26.21 x 5.64 cm
 • + Trọng lượng (g): 710
 • + Mã sản phẩm:  71753
 • + Độ tuổi: 8+
   
1,829,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO SPEED CHAMPIONS - - 76905

Đồ chơi mô hình LEGO SPEED CHAMPIONS - - 76905

 • Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 • + Thương hiệu:   LEGO SPEED CHAMPIONS
 • + Kích thước sản phẩm (cm): 35,41 x 19,10 x 7,01 cm
 • + Trọng lượng (gr): 640
 • + Mã sản phẩm:  76905
 • + Độ tuổi: 8+
1,829,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO STAR WAR - Mũ Giáp Nhân Vật Lính Stormtrooper - 75276

Đồ chơi mô hình LEGO STAR WAR - Mũ Giáp Nhân Vật Lính Stormtrooper - 75276

 • Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 • •       + Thương hiệu:   LEGO STAR WAR
 • •        + Kích thước sản phẩm (cm): 19.10 x 35.41 x 11.81 cm
 • •        + Trọng lượng (gr): 910
 • •        + Mã sản phẩm:  75276
 • •        + Độ tuổi: 18+
2,802,100 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Xe Địa Hình Điều Khiển Từ Xa - 42124

Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Xe Địa Hình Điều Khiển Từ Xa - 42124

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  38.20 x 26.21 x 9.40 cm
 • + Trọng lượng (g): 910
 • + Mã sản phẩm:  42124
 • + Độ tuổi: 10+
   
3,779,100 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Siêu Xe Ferrari 488 GTE - 42125

Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Siêu Xe Ferrari 488 GTE - 42125

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  48.01 x 37.80 x 11.20 cm
 • + Trọng lượng (g): 200
 • + Mã sản phẩm:  42125
 • + Độ tuổi: 18+
4,994,100 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Chiến Xe Monster Jam Max-D - 42119

Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Chiến Xe Monster Jam Max-D - 42119

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  26.21 x 14.10 x 9.09 cm
 • + Trọng lượng (g): 340
 • + Mã sản phẩm:  42119
 • + Độ tuổi: 7+
779,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO SUPERHEROES - Phi cơ của chiến binh Báo đen - 76186

Đồ chơi mô hình LEGO SUPERHEROES - Phi cơ của chiến binh Báo đen - 76186

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu:  LEGO SUPERHEROES
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  26.21 x 19.10 x 4.60 cm
 • + Trọng lượng (g): 300
 • + Mã sản phẩm:  76186
 • + Độ tuổi: 8+
809,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO SUPERHEROES - Marvel Super Heroes - Captain America đối đầu Hydra - 76189

Đồ chơi mô hình LEGO SUPERHEROES - Marvel Super Heroes - Captain America đối đầu Hydra - 76189

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu:  LEGO SUPERHEROES
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  14.10 x 12.19 x 4.60 cm
 • + Trọng lượng (g): 100
 • + Mã sản phẩm:  76189
 • + Độ tuổi: 4+
   
419,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Chiến Xe Monster Jam Grave Digger - 42118

Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Chiến Xe Monster Jam Grave Digger - 42118

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • + Xuất xứ thương hiệu: USA
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  26.21 x 14.10 x 9.09 cm
 • + Trọng lượng (g): 350
 • + Mã sản phẩm:  42118
 • + Độ tuổi: 7+
779,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Phi Cơ Đua - 42117

Đồ chơi mô hình LEGO TECHNIC - Phi Cơ Đua - 42117

 • Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • + Thương hiệu:  LEGO TECHNIC
 • + Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
 • + Kích thước sản phẩm (cm):  15.70 x 14.10 x 6.10 cm
 • + Trọng lượng (g): 156
 • + Mã sản phẩm:  42117
 • + Độ tuổi: 7+
278,100 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO NINJAGO - Đấu Trường Ninjago - Zane Đối Đầu Nindriod - 71731

Đồ chơi mô hình LEGO NINJAGO - Đấu Trường Ninjago - Zane Đối Đầu Nindriod - 71731

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO NINJAGO + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 21.01 x 21.01 x 4.60 cm + Trọng lượng (gr): 139 + Mã sản phẩm: 71731 + Độ tuổi: 6+
419,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO NINJAGO - Đấu Trường Ninjago - Kai Đối Đầu Skullin - 71730

Đồ chơi mô hình LEGO NINJAGO - Đấu Trường Ninjago - Kai Đối Đầu Skullin - 71730

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO NINJAGO + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 21.01 x 21.01 x 4.60 cm + Trọng lượng (gr): 130 + Mã sản phẩm: 71730 + Độ tuổi: 6+
419,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO MINIONS - Trận Chiến Kung Fu - 75550

Đồ chơi mô hình LEGO MINIONS - Trận Chiến Kung Fu - 75550

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO MINIONS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 28.19 x 26.21 x 5.89 cm + Trọng lượng (gr): 500 + Mã sản phẩm: 75550 + Độ tuổi: 6+
1,629,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO MINIONS - Phi Cơ Giải Cứu Minions - 75547

Đồ chơi mô hình LEGO MINIONS - Phi Cơ Giải Cứu Minions - 75547

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO MINIONS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 35.41 x 19.10 x 5.89 cm + Trọng lượng (gr): 380 + Mã sản phẩm: 75547 + Độ tuổi: 4+
1,229,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO MINIONS - Phòng Thí Nghiệm Của Gru - 75546

Đồ chơi mô hình LEGO MINIONS - Phòng Thí Nghiệm Của Gru - 75546

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO MINIONS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 38.20 x 26.21 x 7.06 cm + Trọng lượng (gr): 210 + Mã sản phẩm: 75546 + Độ tuổi: 4+
849,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO MINECRAFT - Cuộc Phiêu Lưu Đầu Tiên - 21169

Đồ chơi mô hình LEGO MINECRAFT - Cuộc Phiêu Lưu Đầu Tiên - 21169

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO MINECRAFT + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 26.21 x 38.20 x 7.06 cm + Trọng lượng (gr): 960 + Mã sản phẩm: 21169 + Độ tuổi: 8+
2,659,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO MINECRAFT - Rạn San Hô - 21164

Đồ chơi mô hình LEGO MINECRAFT - Rạn San Hô - 21164

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO MINECRAFT + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 14.10 x 12.19 x 6.10 cm + Trọng lượng (gr): 119 + Mã sản phẩm: 21164 + Độ tuổi: 7+
459,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO HARRY POTTER - Lớp Học Môn Thảo Dược - 76384

Đồ chơi mô hình LEGO HARRY POTTER - Lớp Học Môn Thảo Dược - 76384

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 19.10 x 26.21 x 6.10 cm + Trọng lượng (gr): 371 + Mã sản phẩm: 76384 + Độ tuổi: 8+
1,049,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO HARRY POTTER - Lớp Học Môn Độc Dược - 76383

Đồ chơi mô hình LEGO HARRY POTTER - Lớp Học Môn Độc Dược - 76383

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 19.10 x 26.21 x 6.10 cm + Trọng lượng (gr): 320 + Mã sản phẩm: 76383 + Độ tuổi: 8+
1,049,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO HARRY POTTER - Lớp Học Môn Biến Hình - 76382

Đồ chơi mô hình LEGO HARRY POTTER - Lớp Học Môn Biến Hình - 76382

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 19.10 x 26.21 x 6.10 cm + Trọng lượng (gr): 300 + Mã sản phẩm: 76382 + Độ tuổi: 8+
1,049,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Thỏ Ngọc Của Andrea - 41666

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Thỏ Ngọc Của Andrea - 41666

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 15.70 x 21.01 x 5.21 cm + Trọng lượng (gr): 100 + Mã sản phẩm: 41666 + Độ tuổi: 6+
399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Mèo Con Của Stephanie - 41665

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Mèo Con Của Stephanie - 41665

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 15.70 x 21.01 x 5.21 cm + Trọng lượng (gr): 100 + Mã sản phẩm: 41665 + Độ tuổi: 6+
399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Cún Con Của Mia - 41664

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Cún Con Của Mia - 41664

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 15.70 x 21.01 x 5.21 cm + Trọng lượng (gr): 100 + Mã sản phẩm: 41664 + Độ tuổi: 6+
399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Chó Đốm Của Emma - 41663

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Chó Đốm Của Emma - 41663

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 15.70 x 21.01 x 5.21 cm + Trọng lượng (gr): 100 + Mã sản phẩm: 41663 + Độ tuổi: 6+
399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Hồng Hạc Của Olivia - 41662

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Hộp Phụ Kiện Hồng Hạc Của Olivia - 41662

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 15.70 x 21.01 x 5.21 cm + Trọng lượng (gr): 100 + Mã sản phẩm: 41662 + Độ tuổi: 6+

399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Trung Tâm Mua Sắm Heartlake - 41450

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Trung Tâm Mua Sắm Heartlake - 41450

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 58.19 x 37.80 x 8.71 cm + Trọng lượng (gr): 1860 + Mã sản phẩm: 41450 + Độ tuổi: 8+

3,399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Rạp Chiếu Phim Heartlake - 41448LG

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Rạp Chiếu Phim Heartlake - 41448LG

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 48.01 x 28.19 x 6.10 cm + Trọng lượng (gr): 1210 + Mã sản phẩm: 41448LG + Độ tuổi: 7+

1,529,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Xe Khám Thú Cưng Di Động - 41445

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Xe Khám Thú Cưng Di Động - 41445

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 35.41 x 19.10 x 7.01 cm + Trọng lượng (gr): 300 + Mã sản phẩm: 41445 + Độ tuổi: 6+

1,069,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Tiệm Bánh Ngọt Heartlake - 41440

Đồ chơi mô hình LEGO FRIENDS - Tiệm Bánh Ngọt Heartlake - 41440

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO FRIENDS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 26.21 x 19.10 x 6.10 cm + Trọng lượng (gr): 320 + Mã sản phẩm: 41440 + Độ tuổi: 4+

699,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO DUPLO - Bữa Tiệc Sinh Nhật Sáng Tạo - 10958

Đồ chơi mô hình LEGO DUPLO - Bữa Tiệc Sinh Nhật Sáng Tạo - 10958

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO DUPLO + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 35.41 x 37.49 x 18.01 cm + Trọng lượng (gr): 2210 + Mã sản phẩm: 10958 + Độ tuổi: 1.5+

2,029,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO DUPLO - Chuyến Tàu Động Vật Đáng Yêu - 10955

Đồ chơi mô hình LEGO DUPLO - Chuyến Tàu Động Vật Đáng Yêu - 10955

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO DUPLO + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 35.41 x 19.10 x 9.09 cm + Trọng lượng (gr): 490 + Mã sản phẩm: 10955 + Độ tuổi: 1.5+

769,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO DUPLO - Thế Giới Động Vật Hoang Giã - 10907

Đồ chơi mô hình LEGO DUPLO - Thế Giới Động Vật Hoang Giã - 10907

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO DUPLO + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 58.19 x 37.80 x 11.81 cm + Trọng lượng (gr): 100 + Mã sản phẩm: 10907 + Độ tuổi: 2+

3,399,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO DOTS - Bữa Tiệc Sinh Nhật Sáng Tạo - 41926

Đồ chơi mô hình LEGO DOTS - Bữa Tiệc Sinh Nhật Sáng Tạo - 41926

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO DOTS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 22.20 x 26.21 x 7.59 cm + Trọng lượng (gr): 360 + Mã sản phẩm: 41926 + Độ tuổi: 6+

949,000 đ
MUA NGAY
Đồ chơi mô hình LEGO DOTS - HộP Phụ Kiện Mèo Con Bí Ẩn - 41924

Đồ chơi mô hình LEGO DOTS - HộP Phụ Kiện Mèo Con Bí Ẩn - 41924

Thông tin chi tiết sản phẩm: + Thương hiệu: LEGO DOTS + Xuất xứ thương hiệu: Mỹ + Kích thước sản phẩm (cm): 22.30 x 22.30 x 5.00 cm + Trọng lượng (gr): 300 + Mã sản phẩm: 41924 + Độ tuổi: 6+

699,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)