Chuyển tới nội dung
Trang chủ » เลข 4 ทะเบียน รถ: ความสำคัญและวิธีการตรวจสอบ

เลข 4 ทะเบียน รถ: ความสำคัญและวิธีการตรวจสอบ

ทะเบียนรถเลขมงคล ตารางคำนวณตัวเลข l ตัวแม่มาแล้ว

เลข 4 ทะเบียน รถ

เลขทะเบียนรถคืออะไร

เลขทะเบียนรถคือระบบเลขที่กำหนดให้กับรถยนต์หรือพาหนะอื่นๆ เพื่อระบุตัวตนและรับรองว่าเป็นเจ้าของของพาหนะนั้นๆ ซึ่งเลขทะเบียนรถจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและประเทศต่างๆ

ประเภทของเลขทะเบียนรถ

มีหลากหลายประเภทของเลขทะเบียนรถ โดยแบ่งเป็นหลายกลุ่มตามความหมายและลักษณะต่างๆ ตัวอย่างเช่น
1. เลขทะเบียนอายุสั้น (ทะเบียนสีแดง) ซึ่งจะมีระยะเวลาในการใช้งานสั้น ๆ เช่น 6 เดือนหรือ 1 ปี
2. เลขทะเบียนยาว (ทะเบียนสีดำ) ซึ่งจะมีระยะเวลาในการใช้งานนาน ๆ เช่น 5 ปีหรือ 10 ปี
3. เลขทะเบียนส่วนบุคคล (ทะเบียนสีขาว) ที่ใช้กับรถที่เป็นส่วนตัวของบุคคลทั่วไป
4. เลขทะเบียนหน่วยงาน (ทะเบียนสีน้ำเงิน) ที่ใช้กับรถของหน่วยงานต่างๆ เช่น รถของรัฐบาลหรือรถขององค์กร

การดูแลและตรวจสอบเลขทะเบียนรถ

การดูแลและตรวจสอบเลขทะเบียนรถเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความถูกต้องและเสถียรของพาหนะ ในบางประเทศ เจ้าของรถจะต้องตรวจสอบและอัพเดตข้อมูลของเลขทะเบียนรถทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ เปลี่ยนเจ้าของรถ หรือเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่

ความสำคัญของเลขทะเบียนรถในการรับรองความเป็นเจ้าของ

เลขทะเบียนรถมีความสำคัญสำหรับการรับรองว่าเป็นเจ้าของของรถยนต์นั้นๆ โดยเลขทะเบียนรถจะแสดงถึงข้อมูลสำคัญของรถยนต์ อาทิ ปีที่จดทะเบียน พื้นที่จดทะเบียน และเลขลำดับที่จดทะเบียน เลขทะเบียนรถจึงเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นของเจ้าของตัวไหน

ตัวแทนของเลขทะเบียนรถ

บางครั้ง เจ้าของรถอาจเลือกที่จะนำรถไปทำตัวแทนเมื่อไม่สะดวกต่อการตรวจสอบเลขทะเบียนรถ ตัวแทนเลขทะเบียนรถสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลขทะเบียนรถได้แทนเจ้าของรถ เช่น ประมวลผลการชำระเงินภาษีรถยนต์ หรือชำระค่าส่วนที่ต้องชำระต่อรถ

การเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนรถในกรณีพ้นทะเบียน

ในกรณีที่รถยนต์จะถูกพ้นทะเบียน กฎหมายแต่ละประเทศกำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนรถในกระบวนการพ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จ ในบางประเทศ เจ้าของรถอาจได้รับเลขทะเบียนไปใช้กับรถใหม่ที่จะขอทะเบียนแทนรถเก่าได้ แต่ในบางประเทศอาจมีการสร้างเลขทะเบียนรถใหม่ให้

การย้ายเลขทะเบียนรถข้ามพื้นที่

หากเจ้าของรถต้องการย้ายเลขทะเบียนรถข้ามพื้นที่ กฎหมายแต่ละประเทศจะกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่เจ้าของรถจะต้องยื่นคำขอเพื่อขออนุญาตให้ย้ายเลขทะเบียนรถ และสามารถรับอนุญาตโดยบัตรทะเบียนรถที่เปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่จะเป็นหลักฐานว่าการย้ายเลขทะเบียนรถข้ามพื้นที่ได้สำเร็จ

ใบอนุญาตใช้งานรถยนต์ตามเลขทะเบียน

ใบอนุญาตใช้งานรถยนต์ตามเลขทะเบียนเป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของรถต้องสะสมและไม่เสียหาย เนื่องจากจำเป็นต้องนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการตรวจสอบหรือการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การขายหรือซื้อรถ การต่อทะเบียนรถใหม่ หรือการประกันภัยรถยนต์

การขายและซื้อรถมือสองและเลขทะเบียน

ในกรณีที่ต้องการขายหรือซื้อรถยนต์มือสอง ลูกค้าและผู้ขายจะต้องตรวจสอบเลขทะเบียนรถเพื่อความเจตนาที่ดี ซึ่งเลขทะเบียนรถจะแสดงถึงประวัติของรถที่อาจส่งผลต่อราคาขาย หรือความพร้อมในการใช้งานของรถ

การต่อทะเบียนรถใหม่ที่มีเลขทะเบียนเดิม

บางที ผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถอาจต้องการเลือกที่จะต่อทะเบียนรถใหม่ แม้ว่าจะมีเลขทะเบียนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งในกรณีนี้ เจ้าของรถจะต้องยื่นคำขอต่อทะเบียนรถใหม่พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายซึ่งแต่ละประเทศกฎหมายจะไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การต่อทะเบียนรถใหม่นี้จะยังคงอ้างอิงเลขทะเบียนรถเดิมที่ใช้ตั้งแต่เดิม

ความหมายเลขทะเบียนรถ 0-9

เลขทะเบียนรถที่มีความหมายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละหลักที่ทางราชการกำหนด ดังนี้
0 หมายถึง เบาะแสดงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
1 หมายถึง รถบรรทุกของส่วนบุคคล
2 หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล
3 หมายถึง กุญแจเปิดประตูรถยนต์
4 หมายถึง พิเศษใช้กับรถยนต์ที่เป็นความเป็นเจ้าของของรัฐ องค์กร หรือเครื่องหนี้สิ้นสุดในปี 4
5 หมายถึง สำหรับรถยนต์จัดสรรพื้นที่โดยเฉพาะ
6 หมายถึง ไม่มีความหมายเฉพาะ
7 หมายถึง เบาะแสดงเบอร์โทรศัพท์
8 หมายถึง เบาะแสดงชื่อยี่ห้อและโฆษณา
9 หมายถึง เบาะแสดงไฟล์แทรกอื่น ๆ

วิเคราะห์เลขทะเบียนรถ

การวิเคราะห์เลขทะเบียนรถเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีหลายวิธีที่ผู้คนใช้เพื่อหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง เช่น การใช้ตัวเลขร่วมกันหลายตัว เพื่อเพิ่มความสลับซับซ้อน รวมถึงการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และ

ทะเบียนรถเลขมงคล ตารางคำนวณตัวเลข L ตัวแม่มาแล้ว

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: เลข 4 ทะเบียน รถ ความหมายเลขทะเบียนรถ 0-9, วิเคราะห์เลขทะเบียนรถ, ดูดวงทะเบียนรถ, โปรแกรมคํานวณ ทะเบียนรถ, ทะเบียนรถ มีเลข 7, ผลรวมเลขทะเบียนรถ, เลขทะเบียนรถมงคล, เลขทะเบียนรถ กาลกิณี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เลข 4 ทะเบียน รถ

ทะเบียนรถเลขมงคล ตารางคำนวณตัวเลข l ตัวแม่มาแล้ว
ทะเบียนรถเลขมงคล ตารางคำนวณตัวเลข l ตัวแม่มาแล้ว

หมวดหมู่: Top 74 เลข 4 ทะเบียน รถ

วันพุธกลางคืนไม่ถูกกับเลขอะไร

วันพุธกลางคืนไม่ถูกกับเลขอะไร

ยังมีองค์ความเชื่อที่ว่าวันพุธกลางคืนไม่ถูกกับเลขอะไรจริงหรือไม่จริง ถือเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากภูมิปัญญาเหล่านี้มีอิทธิพลในการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยเป็นพิเศษ ในบทความนี้เราจะสำรวจความหมายและต้นกำเนิดของกฎเกณฑ์นี้ และยังจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมวันพุธกลางคืนก็ถูกใช้ในการรับชมเราเจอกันทุกปี

ความหมายของวันพุธกลางคืน

วันพุธกลางคืน เป็นที่มาจากคำกลางในภาษาอีสาน ฉันท์ ซึ่งหมายถึงเที่ยงคืน และเสียงของคำนี้คล้ายกับเลขอะไร โดยสิ้นเชิง โดยทั่วไปแล้ว เลข “4” ในภาษาไทยมีเสียงคล้ายกับคำว่า หมา “เห็น” ที่พูดในภาษาไทยแต่ไม่ใช่ในทุกภาษา ถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยเชื่อว่าวันพุธกลางคืนไม่ควรเลือกใช้เลข 4 ในการทำบ้านหรือเลือกซื้อของสินค้าใหม่ เนื่องจากความเชื่อว่าถ้าใช้หมาด้านบ้านเลข 4 เป็นมือร้าย หรือก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้น ดังนั้น คนไทยบางกลุ่มจึงละเลยการเลือกใช้เลข 4 เมื่อเกิดวันพุธกลางคืนขึ้น

ต้นกำเนิดของความเชื่อนี้

ความเชื่อเรื่องวันพุธกลางคืนซึ่งไม่ถูกกับเลขอะไร เกิดขึ้นในสมัยโบราณ จากความเชื่อทางศาสนาที่มีอิทธิพลบนประชาชนไทย ด้วยการร่วมกันขอพรจากพระเจ้าในแบบซึ่งกำหนดการขั้นตอนที่มีค่านิยม เช่น การทำบ้านใหม่หรือการหาซื้อของใหม่ คำสั่งที่เจ้าชายสั่งให้ลงมาเมื่อคืนวันพุธเช่น โดนัสวันพุธ ในโบราณเชื่อว่าสมัยนั้นวันพฤหัสบดี (วันพุธ) เป็นวันกลางคืนของเทวดาประจำชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้มีความเชื่อในเรื่องนี้ รวมถึงสามทาสก็มักแสดงอาการที่เห็นว่าเป็นการให้บรรลุผลลสำเร็จ งานบ้านที่ได้โ数หัส หรือการสืบสวนตราบใดที่คำสั่งของเจ้าชายสั่งให้เป็นผล ในขณะเดียวกัน ความเชื่อนี้ก็ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ส่วนใหญ่ชาวไทยเชื่อว่าไม่ควรเลือกใช้เลข 4 ในวันพุธกลางคืน เพื่อเสริมความเชื่อเรื่องนี้ในสมัยใหม่

FAQs:

Q1: มีเงื่อนไขในการใช้เลขที่เกี่ยวข้องกับวันพุธกลางคืนแน่นอนหรือไม่?
A1: ความเชื่อนี้ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการใช้เลขที่เกี่ยวข้องกับวันพุธกลางคืนได้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีผู้คนที่ไม่เชื่อว่าความหมายของวันพุธกลางคืนหมายถึงความไม่พอดีกับเลขใดก็ได้

Q2: เลขอะไรที่ไม่ควรใช้ในวันพุธกลางคืน?
A2: ความเชื่อกำหนดให้การใช้เลข 4 ในวันพุธกลางคืนไม่เหมาะสม แต่การเลือกแยกแยะเลขอื่น ๆ ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อและความเชื่อของแต่ละบุคคล

Q3: วันพุธกลางคืนมีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทย?
A3: วันพุธกลางคืนมีความสำคัญมากในวัฒนธรรมไทย มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เป็นเวลาที่คนไทยสืบทอดชื่อเสียงและความเชื่อเกี่ยวกับวันพุธกลางคืนนับร้อยปีก่อนหน้านี้

Q4: ผลกระทบจากความเชื่อในวันพุธกลางคืนกับชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นอย่างไร?
A4: ความเชื่อในวันพุธกลางคืนมีผลมากต่อชีวิตประจำวันของคนไทย ผู้คนบางกลุ่มอาจจะละเลยการเลือกใช้เลข 4 หรือการดำเนินกิจกรรมทำบ้านหรือซื้อของใหม่ในวันพุธกลางคืน เพื่อป้องกันความอันตรายภายในบ้านและครอบครัว

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทใหญ่อย่างต่อเนื่องในสังคมรุ่งเรืองปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องวันพุธกลางคืนไม่ถูกกับเลขอะไรอาจสูญเสียด้อยลงเป็นสิทธิพิเศษของวัฒนธรรมไทย แม้ว่าอาจมีบุคคลบางท่านจะเชื่อในสิ่งนี้ ความเชื่อที่สืบทอดตลอดมาตามมาหายไปในสมัยใหม่ เมื่อคนไทยเริ่มใช้ซีดีพลายเยอร์และหมาดเน็ตเนื่องจากความด้อยถูกทางศาสนาและความมั่นใจในจรรยาบรรณของข้อตกลง

เชื่อว่าการที่บุคคลเฉพาะที่ยังคงเชื่อในวันพุธกลางคืนไม่ถูกกับเลขอะไร อาจเป็นเนื้อหาประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่อันไปเรื่อย และอาจยังคงทำให้ชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยเป็นปัจจัยหลักของความเชื่อเรื่องนี้ได้ในอนาคต

เลขทะเบียนรถห้ามมีเลขอะไร

เลขทะเบียนรถห้ามมีเลขอะไร

ในประเทศไทยนี้ การทำทะเบียนรถยนต์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูง เนื่องจากเลขทะเบียนรถเป็นสิ่งที่ใช้สองชั้นเพื่อการระบุตัวตนของรถยนต์ คือเวลาที่ทำการผ่านทางด่านภาษีหรือกรมทางหลวง หรือใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ต่าง ๆ ที่อยู่ในการลงทะเบียน โดยทั่วไปแล้ว เลขทะเบียนรถประกอบไปด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรหลาย ๆ หลัก แต่ในบางกรณีก็มีข้อบังคับว่า ต้องห้ามมีเลขอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถห้ามมีเลขอะไรบ้างและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ในปัจจุบัน เลขทะเบียนรถในประเทศไทยประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก โดยที่รหัส 7 หลักนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตัวอย่างเช่น นายถือถอดแบ่งตัวเลขทะเบียนรถออกเป็นประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ก.ค. พ.ต. ตัวเลข 1234 ในตัวอย่างนี้ ก็คือ เขตพื้นที่ของเลขอ้างอิง มีทั้งหมด 7 แผ่น และถ้าเป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์จะออกแบบเป็น 3 หลัก ตัวอย่างเช่น ก.ช.ต. 123 คือ เขตพื้นที่ของรถจักรยานยนต์

สำหรับเลขทะเบียนรถแต่ละเขตที่มีอยู่ในประเทศไทย จะมีการกำหนดความหมายของเลขทะเบียนเฉพาะ เช่น ก.ก. ก็มักจะหมายถึงจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ.ช. คือจังหวัดเชียงใหม่ และทั้งนี้เรื่องการกำหนดความหมายของเลขทะเบียนนี้ไม่มีกระบวนการทางกฎหมายอะไรเข้มงวดบังคับ แต่ถือเป็นการกำหนดเพื่อความสะดวกจงใจของผู้ดูแลเว็บไซต์และประชาชนที่ใช้งาน

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมถึงยังมีการกำหนดว่าเลขอะไรห้ามปรากฏในเลขทะเบียนรถบ้าง มีหลายข้อเท็จจริงที่อาจมีความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ ดังนี้

1. ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก: กรมการขนส่งทางบกมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลขทะเบียนรถบางประเภท เช่น รถสองแถวส่วนบุคคล หรือรถบรรทุก เนื่องจากมีความต้องการให้สื่อสารข้อมูลและการควบคุมต่าง ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จึงมีการกำหนดให้เลขทะเบียนเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นอย่างเต็มตัว ในกรณีเช่นนี้ กฎหมายกำหนดว่า ห้ามมีเลข 9 อยู่ในเลขทะเบียน ซึ่งอาจเป็นเพราะเลข 9 อาจมีความหมายเป็นสัญญาณสำคัญที่จะกระทบกระเทือนด้วยความหมายของตัวเลขนั้น การใช้เลข 9 เป็นตัวเลขในเลขทะเบียนรถอาจทำให้เกิดความสับสนในการควบคุม

2. ด้านนิยมและเชื่อความเป็นเลขเสี่ยงหรือดวง: การเชื่อความเป็นเลขเสี่ยงหรือดวงเป็นสิ่งที่มากพอที่กราฟนิยมและการเสี่ยงความเป็นอยู่มากขึ้น แต่ในการตัดสินใจของเรื่องเลขอนันต์ของเลขทะเบียนรถก็อาจไม่มีสิ่งใดข้อดีกับความเชื่อนี้ แต่กฎหมายห้ามใช้ตัวเลขบางตัว เช่น 0 อันมักจะมีสมาธิในการตรวจที่มักจะใช้เลขสัปดาห์เป็นตัววัดการตรวจของการเดินของรถ และยังมีบางกรณีที่ไม่อนุญาตให้ใช้เลข 13 เนื่องจากเป็นเลขที่คนจนถือว่าเป็นเลขช้าๆ อีกทั้งยังมีเลข 1111 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเชื่อความเป็นเสี่ยงโวยวาย

นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องมีการป้องกันการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขในเลขทะเบียนรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในการจดทะเบียนรถยนต์ ด้วยเหตุนี้จึงมีคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้

คำถามที่ 1: จริงหรือไม่ว่าเลข 9 ถูกห้ามในการใช้กับเลขทะเบียนรถ
คำตอบ: ใช่ ถูกตามกฎกรมการขนส่งทางบก และเป็นเหตุผลเพราะเลข 9 มีความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลในรถยนต์บางประเภท

คำถามที่ 2: ทำไมบางประเภทของรถถึงห้ามใช้เลขบางตัวเลขเฉพาะ
คำตอบ: ข้อกำหนดนี้เกิดจากความต้องการให้สื่อสารข้อมูลรถที่การทำงานอาจมีความซับซ้อนกันอย่างหลากหลาย

คำถามที่ 3: เลขทะเบียนของรถยนต์จักรยานยนต์จะต่างอย่างไรกับรถยนต์ทั่วไป
คำตอบ: ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์

คำถามที่ 4: สามารถทำเลขทะเบียนรถที่ถูกห้ามใช้ในกรณีที่ต้องการหรือไม่
คำตอบ: สามารถทำได้หากต้องการใช้เฉพาะจุดประสงค์ความชั่วคราว เช่น พัสดุบรรทุกที่ต้องมีการสร้างขึ้นอย่างจำกัด

คำถามที่ 5: เลขอะไรที่ถูกห้ามในการใช้กับเลขทะเบียนรถอื่น
คำตอบ: ข้อกำหนดเดียวกันนี้จะขึ้นอยู่กับการกำหนดในแต่ละแผ่นเลขทะเบียนรถคู่ข่าย

สรุปแล้ว การมีข้อกำหนดในการใช้ตัวอักษรหรือเลขบางตัวกับเลขทะเบียนรถเป็นความจำเป็นที่จะช่วยให้มีการสื่อสารข้อมูลรถยนต์อย่างชัดเจนและเป็นระบบ แม้ว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดสิ่งนี้แต่ก็ยังมีการใช้เอกสารดังกล่าวเหมือนกันผ่านการทำรายการบางประเภท การปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคน โดยแน่นอนว่าในการทำรายการพัฒนาเจ้าหน้าที่จะพยายามที่จะเป็นไปในทางที่ดีที่สุดเพื่อจะลดปัญหาความสับสนที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้

ดูเพิ่มเติมที่นี่: shoptrethovn.net

ความหมายเลขทะเบียนรถ 0-9

ความหมายเลขทะเบียนรถ 0-9

เลขทะเบียนรถมีความหมายสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยที่ใช้รถยนต์เป็นอุปกรณ์การเดินทางหรือที่ประสบความสำเร็จในการซื้อรถยนต์ใหม่ ทุกคนสามารถเห็นเลขทะเบียนรถบ้านเราทุกวัน แต่ไม่ทุกคนรู้ว่าความหมายของเลขทะเบียนรถจริงๆคืออะไร เลขทะเบียนรถในประเทศไทยถูกจัดแบ่งโดยกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการขนส่งทางบกและผลประโยชน์ทางการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรรถบ้านเรา

หลักการตั้งเลขทะเบียนรถในประเทศไทยเป็นนับแยกสี กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบกสามารถรู้ข้อมูลได้จากสำนักทะเบียนกรมการขนส่งทางบก สัญลักษณ์และการจัดเลขทะเบียนรถจะถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มสี นั่นคือ สีแดง สีขาว สีดำ และสีเหลือง

ลักษณะเลขทะเบียนรถที่แตกต่างกันจะแปลความหมายที่ต่างกันออกไป หลักจากงานวิจัยจากกรมการขนส่งทางบก จึงมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้

1. หมายเลขทะเบียนรถสีแดง (ทะเบียนสวิตซ์) – รถยนต์ที่มีเลขทะเบียนสีแดงจะเป็นรถยนต์ที่ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและมีราคาสูง พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จัดหาไว้สำหรับการใช้บริการ เช่น รถตู้ทัวร์ รถรับจ้าง เป็นต้น

2. หมายเลขทะเบียนรถสีขาว (ทะเบียนสวิตซ์) – เป็นรถยนต์ประเภทกระบะ หรือรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับการดำเนิ้อ?

3. หมายเลขทะเบียนรถสีดำ (ทะเบียนคนเมือง) – รถยนต์กลุ่มนี้เป็นรถยนต์ที่ประเภทไหนก็ได้ที่สามารถใช้กับงานธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกของยานพาหนะ

4. หมายเลขทะเบียนรถสีเหลือง (ทะเบียนพ่วง) – ชนิดของรถที่มีหมายเลขทะเบียนสีเหลืองจะเป็นรถยนต์ประเภทตู้ หรือรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งที่เกี่ยวกับการรับส่งสินค้าต่างๆ

FAQs (คำถามที่ถามบ่อย)

คำถาม 1: เลขทะเบียนรถยนต์สีแดงสำหรับรถยนต์ประเภทใด และทำไม?

คำตอบ: รถยนต์ที่มียอดค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสูงเช่นรถตู้ทัวร์หรือรถรับจ้างจัดหาไว้สำหรับบริการ จึงใช้เลขทะเบียนสีแดง

คำถาม 2: รถยนต์ส่วนตัวที่มีเลขทะเบียนสีขาวเป็นปกติหรือป่าว?

คำตอบ: เลขทะเบียนสีขาวมักจะใช้กับรถยนต์ประเภทกระบะหรือรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

คำถาม 3: เลขทะเบียนสีดำที่มักเห็นบ่อย คือรถยนต์ประเภทใด?

คำตอบ: รถยนต์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ขนส่งพาหนะ หรือรถบรรทุก

คำถาม 4: รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทำไมถึงมีเลขทะเบียนสีเหลือง?

คำตอบ: รถยนต์ที่ใช้เพื่อการขนส่งสินค้า ต้องแสดงความสัมพันธ์ด้านการค้า ทำไมถึงใช้เลขทะเบียนหรือสีที่แตกต่าง ดังนั้น เลขทะเบียนสีเหลืองจะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นรถตู้หรือรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า

สรุป

เลขทะเบียนรถในประเทศไทยมีความหมายสำคัญและมีการแบ่งแยกตามระเบียบการขนส่งทางบก สื่อสารให้การพี่เหรดสร้างความเข้าใจกันมากขึ้น คุณอาจเก็บความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถไว้เพื่ออ้างอิงหรือใช้ความรู้นี้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถใหม่ในอนาคต

ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถในประเทศไทย และคุณอาจจะได้เรียนรู้หรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อความชัดเจนที่สุดในข้อมูลที่แถลงไว้

คำถามที่ถามบ่อย

คำถาม 1: ขออีกคำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่แสดงบนเลขทะเบียนรถ 0-9 ในประเทศไทย

คำตอบ: สัญลักษณ์ที่แสดงบนเลขทะเบียนรถ 0-9 ในประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขที่ใช้ในการแสดงเลขทะเบียนรถ

คำถาม 2: เจ้าหน้าที่จัดการเลขทะเบียนรถในประเทศไทยต้องทำอะไรบ้าง?

คำตอบ: เจ้าหน้าที่จัดการเลขทะเบียนรถต้องดำเนินการรับส่งเลขทะเบียนรถให้กับเจ้าของรถยนต์ที่จะซื้อหรือขายรถ และต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถให้กับสำนักทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก

คำถาม 3: เลขทะเบียนรถสีขาวมีความสัมพันธ์กับการขายรถมือสองหรือไม่?

คำตอบ: เลขทะเบียนสีขาวไม่มีความสัมพันธ์กับจัดหายากหรือเป็นเครื่องหมายของการขายรถมือสอง แต่รถยนต์เครื่องหมายสีขาวส่วนมากจะเป็นรถยนต์ประเภทกระบะหรือส่วนตัวที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

วิเคราะห์เลขทะเบียนรถ

วิเคราะห์เลขทะเบียนรถ: ทำความเข้าใจและประกอบด้วยรายละเอียดอย่างละเอียด

การวิเคราะห์เลขทะเบียนรถยนต์เป็นกระบวนการที่สำคัญและมีความสำคัญมากในการจดทะเบียนรถราชการหรือรถส่วนบุคคลที่ดำเนินการในประเทศไทย ก่อนที่จะเข้าใจความหมายและการวิเคราะห์ของเลขทะเบียนรถยนต์ อาจจำเป็นต้องทราบและเข้าใจว่าส่วนประกอบของเลขทะเบียนรถไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง

วันนี้เราจะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เลขทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยอย่างละเอียด อันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ใช้รถยนต์ แต่ยังสำคัญสำหรับนักเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับรถ นักสื่อสารที่เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงคนทั่วไปที่สนใจในเรื่องรถยนต์ทั่วไปด้วยกัน

การวิเคราะห์เลขทะเบียนรถในประเทศไทย

เลขทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยประกอบด้วยเลข 2 ส่วนหลักที่สำคัญ คือตัวอักษรแรกกับตัวเลข โดยตัวอักษรแรกกำหนดรายชื่อจังหวัดของทะเบียนรถ ในขณะที่ตัวเลขที่ตามหลังเป็นลำดับการลงทะเบียนของรถที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ

ตัวอักษรแรกออกแบบแยกตามจังหวัดตามรหัสที่กำหนดไว้ ครอบคลุมทั้งจังหวัดในเขตภาคบนและใต้ของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบของการออกเลขทะเบียนโดยทั่วไป จังหวัดสำคัญอย่าง กรุงเทพมหานคร (ก), เชียงใหม่ (ข), หรือภูเก็ต (ษ) เครื่องหมายนี้จะนำมาใช้กับตัวเลขผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่มีความสอดคล้องกัน

ตัวเลขแสดงลำดับการรับทะเบียนรถไปตามลำดับในจังหวัดนั้นๆ โดยตัวเลขนี้มีความหมายและวิธีใช้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานะของชนชั้นหรือวัตถุปล้นต่างๆ ในแต่ละแบบมีความคล้ายคลึงกันจนเกือบไม่สังเกตออกได้โดยตรง

วิธีการวิเคราะห์เลขทะเบียนรถยนต์

วิธีการเข้าใจเลขทะเบียนรถยนต์จะมีหลายแบบ แต่วิธีที่เราจะอธิบายในที่นี้จะเป็นวิธีที่สามารถวิเคราะห์เลขทะเบียนของรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ

เราสามารถใช้ตัวอย่างเลขทะเบียนรถยนต์ XYZ 99 ไปพร้อมเศษข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์

1. ตัวอักษรแรก – “Y” หรือ “Z”:
– “Y” หมายถึงรถยนต์กลุ่มยนต์บรรทุก
– “Z” หมายถึงรถยนต์ส่วนบุคคล

2. ตัวอักษรที่สอง – “X”:
– “X” ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลและอยู่ในกลุ่มยนต์น้อยกว่า 2.500 ตัน
– “W” ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลและอยู่ในกลุ่มยนต์มากกว่า 2.500 ตัน
– “V” ถ้าเป็นรถยนต์กลุ่มยนต์บรรทุก

3. ตัวเลข 2 หลักแรก – “99”:
– หมายถึงปีที่รถยนต์รับทะเบียนครั้งแรก

การวิเคราะห์เลขทะเบียนรถยนต์เป็นเพียงแค่วิธีที่ต้องงดงามและบ้านๆ ไม่ได้มีกรอบเขตหรือหลักเกณฑ์เฉพาะต่อแต่ละกลุ่มยนต์และประเภทของรถในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเลขทะเบียนพิเศษสำหรับรถยนต์ที่เป็นคดีพิเศษ และมีการลงทะเบียนจังหวัดในต่างประเทศที่มีรถยนต์อยู่ในประเทศ

ความพิเศษเพื่อตามท้องถิ่น:

ความเป็นพิเศษตามท้องถิ่นก็อาจเกี่ยวข้องกับตัวอักษรแรกเช่นกัน ตัวอักขระแทนจังหวัดอาจไม่เหมือนกันตามท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น สำหรับรถที่มีทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ก) หรือ (ธ) สำหรับรถที่มีทะเบียนในพื้นที่ของกรุงเทพฯ

เลขทะเบียนพิเศษ:

รถยนต์บางคันนั้นสามารถรับเลขทะเบียนที่สาธารณะมอบให้ให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็ได้ ส่วนใหญ่จะมีไม่เกิน 4 ตัว “อักษร” นำหน้าหลัก “ตัวเลข” และ / หรือ “อักษร” ตามหลังเลขทะเบียน

การลงทะเบียนในประเทศอื่น:

นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนรถยนต์จากประเทศที่ต่างจัดการด้วยเลขทะเบียนในประเทศซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ใช้ปัจจุบัน

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. การวิเคราะห์เลขทะเบียนรถยนต์สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร?
– การวิเคราะห์เลขทะเบียนรถยนต์สามารถสร้างความเข้าใจและการติดต่อรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินราคาให้เหมาะสมสำหรับการขายรถยนต์ที่ไม่ใช่ใหม่หรือเก่า

2. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเข้าใจเลขทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยคืออะไร?
– การเข้าใจเลขทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยช่วยให้สามารถรู้ถึงประเทศกำเนิดของรถยนต์และสถานะทางกฎหมายของรถยนต์

3. เมื่อหากต้องมีเพียงแค่ตัวเลขเพียงพอสำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นได้หรือไม่?
– เพียงแค่เลขทะเบียนรถยนต์อาจไม่เพียงพอที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ต้องมีข้อมูลหลายประเภทเช่นเลขตัวถัง ยี่ห้อ และรุ่นของรถยนต์

4. รถยนต์ที่มีเลขทะเบียนพิเศษคืออะไร?
– รถยนต์ที่มีเลขทะเบียนพิเศษเป็นรถที่ได้รับเลขทะเบียนที่เป็นพิเศษจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรทางราชการ

5. หากต้องการไปดูรถพร้อมส่วนประกอบเฉพาะ เช่น เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง จะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้าง?
– หากต้องการดูส่วนประกอบของรถยนต์ ควรใช้หมายเลขตัวถังของรถ หมายเลขนี้จะช่วยในการติดตามบันทึกของรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนและการบริโภคเชิงพาณิชย์ของรถยนต์

พบ 14 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เลข 4 ทะเบียน รถ.

โคตรแพง! ออสซี่เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลข
โคตรแพง! ออสซี่เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลข “4” ทุบสถิติ 64.9 ล้านบ. นักธุรกิจเซ็กซ์ทอยเชื้อสายจีนคว้าไป
เทคนิค ดูดวงทะเบียนรถ มงคลด้วยตัวเอง เลขไหนดีมีแล้วเฮง - เฮงลิสซิ่ง
เทคนิค ดูดวงทะเบียนรถ มงคลด้วยตัวเอง เลขไหนดีมีแล้วเฮง – เฮงลิสซิ่ง
แนะนำวิธีเลือก “เลขทะเบียนรถมงคล” เสริมดวงเฮงปี 2565
แนะนำวิธีเลือก “เลขทะเบียนรถมงคล” เสริมดวงเฮงปี 2565
วิธีเลือกทะเบียนรถมงคล 2565-2566 ฤกษ์ดีถูกโฉลกก่อนออกรถคันใหม่
วิธีเลือกทะเบียนรถมงคล 2565-2566 ฤกษ์ดีถูกโฉลกก่อนออกรถคันใหม่
ทะเบียนมงคล เช็คเลข ก่อนออกรถรถคันใหม่ ขับแล้วปลอดภัยพร้อมร่ำรวย!
ทะเบียนมงคล เช็คเลข ก่อนออกรถรถคันใหม่ ขับแล้วปลอดภัยพร้อมร่ำรวย!
ว่าด้วยเรื่องศาสตร์ตัวเลข ... เลือกป้ายทะเบียนรถยนต์ อย่างไรให้เป็นมงคลแก่ตนเอง
ว่าด้วยเรื่องศาสตร์ตัวเลข … เลือกป้ายทะเบียนรถยนต์ อย่างไรให้เป็นมงคลแก่ตนเอง
เลือกเลขทะเบียนรถสวย ตามราศีเกิด แม่นมากๆ
เลือกเลขทะเบียนรถสวย ตามราศีเกิด แม่นมากๆ
11. เลขทะเบียน 95 ทะเบียนรถเลขมงคล - 4กก 95
11. เลขทะเบียน 95 ทะเบียนรถเลขมงคล – 4กก 95
เลขทะเบียนรถนําโชค 2565 รีบเช็คด่วนว่าเลขไหนที่เหมาะกับคุณ
เลขทะเบียนรถนําโชค 2565 รีบเช็คด่วนว่าเลขไหนที่เหมาะกับคุณ
Writer -เช็ค เลขทะเบียนรถมงคล 2566 ประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน
Writer -เช็ค เลขทะเบียนรถมงคล 2566 ประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน
เทคนิค ดูดวงทะเบียนรถ มงคลด้วยตัวเอง เลขไหนดีมีแล้วเฮง - เฮงลิสซิ่ง
เทคนิค ดูดวงทะเบียนรถ มงคลด้วยตัวเอง เลขไหนดีมีแล้วเฮง – เฮงลิสซิ่ง
เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง
เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง
เตือน 'ทะเบียนรถ' ลงท้ายเลข 0-9 ระวังจุดฆาต จุดมรณะ จุดอุบัติเหตุ
เตือน ‘ทะเบียนรถ’ ลงท้ายเลข 0-9 ระวังจุดฆาต จุดมรณะ จุดอุบัติเหตุ
ดูดวงทะเบียนรถ ผลรวมทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล เสริมโชค 2566 - Moohin
ดูดวงทะเบียนรถ ผลรวมทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล เสริมโชค 2566 – Moohin
ทะเบียนรถมงคล เช็กเลยเลขไหนปัง?
ทะเบียนรถมงคล เช็กเลยเลขไหนปัง?
ประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 4 | ขายทะเบียนรถ กทม  ราคาถูกที่สุด สำหรับคุณ
ประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 4 | ขายทะเบียนรถ กทม ราคาถูกที่สุด สำหรับคุณ
ทะเบียนเลขผลรวมดี 36 ทะเบียนรถ 7890 – 4ขจ 7890 ทะเบียนรถมงคล,4ขจ 7890 -  Linetabien
ทะเบียนเลขผลรวมดี 36 ทะเบียนรถ 7890 – 4ขจ 7890 ทะเบียนรถมงคล,4ขจ 7890 – Linetabien
วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ ทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน - Carsome Thailand
วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ ทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน – Carsome Thailand
วิเคราะห์ทะเบียนรถ 1-10 เลขไหนเลขมงคล พร้อมวิธีแก้เคล็ดทะเบียนรถของคุณ
วิเคราะห์ทะเบียนรถ 1-10 เลขไหนเลขมงคล พร้อมวิธีแก้เคล็ดทะเบียนรถของคุณ
วิธีเลือกเลขทะเบียนรถมงคลให้ถูกโฉลก เสริมดวงรถปี 2566
วิธีเลือกเลขทะเบียนรถมงคลให้ถูกโฉลก เสริมดวงรถปี 2566
ต้องรู้ก่อนประมูล “ป้ายทะเบียนรถพิเศษ” อักษรผสมเลขไม่เกิน 7 หลัก คำมงคล  คำฮิต สุภาพ
ต้องรู้ก่อนประมูล “ป้ายทะเบียนรถพิเศษ” อักษรผสมเลขไม่เกิน 7 หลัก คำมงคล คำฮิต สุภาพ
ความหมายและวิธีคิดเลขผลรวมทะเบียนรถ 1 หลัก - Car2Day
ความหมายและวิธีคิดเลขผลรวมทะเบียนรถ 1 หลัก – Car2Day
เทคนิคดูเลข ทะเบียนรถมงคล ตามวันเกิด เสริมดวงด้วยตัวเองได้ที่บ้าน
เทคนิคดูเลข ทะเบียนรถมงคล ตามวันเกิด เสริมดวงด้วยตัวเองได้ที่บ้าน
เช็กลิสต์ เลขทะเบียนรถกาลกิณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในแต่ละวันเกิด - เฮงลิสซิ่ง
เช็กลิสต์ เลขทะเบียนรถกาลกิณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในแต่ละวันเกิด – เฮงลิสซิ่ง
ตัวอักษรและเลขทะเบียนที่คนเกิดแต่ละวันควรหลีกเลี่ยง - ข่าวในวงการรถยนต์ |
ตัวอักษรและเลขทะเบียนที่คนเกิดแต่ละวันควรหลีกเลี่ยง – ข่าวในวงการรถยนต์ |
จองเลขทะเบียนรถ ออนไลน์ เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมกด F5 รัวๆๆๆๆ - Pantip
จองเลขทะเบียนรถ ออนไลน์ เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมกด F5 รัวๆๆๆๆ – Pantip
วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล ตามวันเกิด 2566 ควรใช้และเลี่ยงอะไรบ้าง -  เรื่องเด่น | One2Car
วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล ตามวันเกิด 2566 ควรใช้และเลี่ยงอะไรบ้าง – เรื่องเด่น | One2Car
ตัวอักษรและเลขทะเบียนที่คนเกิดแต่ละวันควรหลีกเลี่ยง - ข่าวในวงการรถยนต์ |
ตัวอักษรและเลขทะเบียนที่คนเกิดแต่ละวันควรหลีกเลี่ยง – ข่าวในวงการรถยนต์ |
วิธีการ จองเลขทะเบียนรถ ฟรี ด้วยมือถือ ทำง่ายๆด้วยตัวเอง ละเอียดทุกขั้นตอน  - Youtube
วิธีการ จองเลขทะเบียนรถ ฟรี ด้วยมือถือ ทำง่ายๆด้วยตัวเอง ละเอียดทุกขั้นตอน – Youtube
วิธีเลือกเลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิด ประจำปี 2565
วิธีเลือกเลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิด ประจำปี 2565
เลขเด็ดทะเบียนรถ พระมหาสรร พระอาจารย์เช้า เลขมงคลลุ้นโชค 1 4 66 | Thaiger  ข่าวไทย
เลขเด็ดทะเบียนรถ พระมหาสรร พระอาจารย์เช้า เลขมงคลลุ้นโชค 1 4 66 | Thaiger ข่าวไทย
ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 4 กวาดรายได้ 86 ล้าน 'มีบุญ 9999' แรงสุดกว่า  3 ล้านบาท - The Bangkok Insight
ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 4 กวาดรายได้ 86 ล้าน ‘มีบุญ 9999’ แรงสุดกว่า 3 ล้านบาท – The Bangkok Insight
ส่องทะเบียนรถหรู ตรี ชัยณรงค์ ทุ่มเงินกว่า 4 ล้านถอยรถในฝัน
ส่องทะเบียนรถหรู ตรี ชัยณรงค์ ทุ่มเงินกว่า 4 ล้านถอยรถในฝัน
วิเคราะห์ทะเบียนรถ 1-10 เลขไหนเลขมงคล พร้อมวิธีแก้เคล็ดทะเบียนรถของคุณ
วิเคราะห์ทะเบียนรถ 1-10 เลขไหนเลขมงคล พร้อมวิธีแก้เคล็ดทะเบียนรถของคุณ
เลขทะเบียนรถมงคล เสริมดวงสำหรับ “คนเกิดวันพฤหัสบดี” ประจำปี 2566
เลขทะเบียนรถมงคล เสริมดวงสำหรับ “คนเกิดวันพฤหัสบดี” ประจำปี 2566
วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล ตามวันเกิด 2566 ควรใช้และเลี่ยงอะไรบ้าง -  เรื่องเด่น | One2Car
วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล ตามวันเกิด 2566 ควรใช้และเลี่ยงอะไรบ้าง – เรื่องเด่น | One2Car
จองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ให้ได้เลข 3 หลัก - Pantip
จองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ให้ได้เลข 3 หลัก – Pantip
เบอร์ดีมีโชค กับวิธีดูเลขทะเบียนรถยนต์มงคลง่าย ๆ เสริมดวงเพิ่มชะตา | Autofun
เบอร์ดีมีโชค กับวิธีดูเลขทะเบียนรถยนต์มงคลง่าย ๆ เสริมดวงเพิ่มชะตา | Autofun
เลขทะเบียนรถมงคล เลือกอย่างไรให้ถูกตามศาสตร์
เลขทะเบียนรถมงคล เลือกอย่างไรให้ถูกตามศาสตร์
ดูดวงเลขทะเบียนรถ เลือกทะเบียนรถอย่างไรให้ถูกโฉลกกับผู้ซื้อ
ดูดวงเลขทะเบียนรถ เลือกทะเบียนรถอย่างไรให้ถูกโฉลกกับผู้ซื้อ
ทะเบียนเลขมงคลผลรวมดี 24 ทะเบียนรถ 6414 – 4ขฆ 6414 ทะเบียนสวย จากกรมขนส่ง,4ขฆ  6414 - Linetabien
ทะเบียนเลขมงคลผลรวมดี 24 ทะเบียนรถ 6414 – 4ขฆ 6414 ทะเบียนสวย จากกรมขนส่ง,4ขฆ 6414 – Linetabien
เปิดเงื่อนไข
เปิดเงื่อนไข “ป้ายทะเบียนรถ” ใส่ชื่อตัวเอง คู่กับเลขทะเบียนไม่เกิน 4
อักษรและเลขทะเบียนที่ควรหลีกเลี่ยงตามวันเกิด
อักษรและเลขทะเบียนที่ควรหลีกเลี่ยงตามวันเกิด
หนุ่มจัดให้ตามคำขอ เผยเลขทะเบียนรถ สุดโชคดี
หนุ่มจัดให้ตามคำขอ เผยเลขทะเบียนรถ สุดโชคดี”รถหายไป4
ดูดวงทะเบียนรถ ผลรวมทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล เสริมโชค 2566 - Moohin
ดูดวงทะเบียนรถ ผลรวมทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล เสริมโชค 2566 – Moohin
เลขทะเบียนรถนําโชค 2565 รีบเช็คด่วนว่าเลขไหนที่เหมาะกับคุณ
เลขทะเบียนรถนําโชค 2565 รีบเช็คด่วนว่าเลขไหนที่เหมาะกับคุณ
เปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ จ.นครราชสีมา ต้องทำอย่างไรบ้าง - Youtube
เปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ จ.นครราชสีมา ต้องทำอย่างไรบ้าง – Youtube
ส่องเลขทะเบียนรถน้องเหมียว “ซิฟู”ตกใส่ พลาดไม่ได้งวด1มิ.ย.66อาจให้โชค |  เดลินิวส์
ส่องเลขทะเบียนรถน้องเหมียว “ซิฟู”ตกใส่ พลาดไม่ได้งวด1มิ.ย.66อาจให้โชค | เดลินิวส์
รวมทุกตำรา! วิธีคำนวณเลขทะเบียนรถมงคล ฉบับสมบูรณ์ที่สุด
รวมทุกตำรา! วิธีคำนวณเลขทะเบียนรถมงคล ฉบับสมบูรณ์ที่สุด
4.เลขทะเบียนรถ 2424,ทะเบียนประมูล, 1ขล 2424 สวยหรูคู่รถคุณ
4.เลขทะเบียนรถ 2424,ทะเบียนประมูล, 1ขล 2424 สวยหรูคู่รถคุณ

ลิงค์บทความ: เลข 4 ทะเบียน รถ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ เลข 4 ทะเบียน รถ.

ดูเพิ่มเติม: https://shoptrethovn.net/category/mindfulness blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *