สูตรลบใน Excel มาเรียนรู้วิธีการใช้สูตรลบใน Excel สำหรับมือใหม่ทำอย่างไร

หาผลลบ Excel: บทแนะนำการใช้งานและเคล็ดลับการใช้งาน

หา ผล ลบ Excel

หาผลลบใน Excel คือการใช้สูตรหรือฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อคำนวณจำนวนที่ได้จากการลบข้อมูลในช่องต่าง ๆ ของเอกสาร Excel ซึ่งรวมถึงหาผลลบระหว่างเซลล์หรือในช่วงข้อมูลที่กำหนดได้ เราสามารถหาผลลบใน Excel ได้หลายวิธี ต่อไปนี้คือวิธีการหาผลลบใน Excel และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้

1. การใช้สูตร SUM เพื่อหาผลรวมของเซลล์ใน Excel
สูตร SUM เป็นสูตรที่มักใช้กันอย่างแพร่หลายใน Excel เพื่อหาผลรวมของช่องข้อมูลที่กำหนดให้ วิธีการใช้งานคือ =SUM(ช่องสูงสุด:ช่องต่ำสุด) เช่น =SUM(A1:A5) หากต้องการหาผลรวมของช่อง A1 ถึง A5 ได้ผลรวมของค่าที่อยู่ในช่องดังกล่าว

2. การใช้สูตร MINUS เพื่อหาผลลบระหว่างเซลล์ใน Excel
สูตร MINUS เป็นสูตรที่ใช้ในการหาผลลบระหว่างค่าของสองช่องข้อมูลที่กำหนดให้ วิธีการใช้งานคือ =เซลล์ที่ต้องการหักออก – เซลล์ที่ต้องการหัก โดยเราสามารถระบุเซลล์เป็นเลขตรง ๆ หรือเป็นชื่อของเซลล์ก็ได้ เช่น =A1-A2 หากต้องการหาผลลบระหว่างช่อง A1 และ A2

3. การใช้ฟังก์ชัน SUMIF เพื่อหาผลลบของเซลล์ตามเงื่อนไขใน Excel
ฟังก์ชัน SUMIF เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลลบของช่องข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ วิธีการใช้งานคือ =SUMIF(ช่องตรงกับเงื่อนไข, เงื่อนไข, ช่องที่ต้องการหาผลรวม) เช่น =SUMIF(A1:A5, “>5”, B1:B5) หากต้องการหาผลลบของช่องในช่วง A1 ถึง A5 ที่มีค่ามากกว่า 5 แล้วนำผลรวมมาแสดงในช่องฺ B1 ถึง B5

4. การใช้สูตร SUBTOTAL เพื่อหาผลลบรวมของช่วงข้อมูลใน Excel
สูตร SUBTOTAL เป็นสูตรที่ใช้ในการหาผลลบรวมของช่วงข้อมูลที่เรากำหนดให้ วิธีการใช้งานคือ =SUBTOTAL(รหัสสูตร, ช่วงข้อมูล) เช่น =SUBTOTAL(109, A1:A5) หากต้องการหาผลลบรวมของช่อง A1 ถึง A5 โดยไม่นับช่องที่ถูกซ่อน

5. การใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT เพื่อหาผลลบที่ได้จากการคูณเซลล์ใน Excel
ฟังก์ชัน SUMPRODUCT เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลลบที่ได้จากการคูณค่าในช่องข้อมูลที่กำหนดให้ วิธีการใช้งานคือ =SUMPRODUCT(ช่ง1, ช่อง2) เช่น =SUMPRODUCT(A1:A5, B1:B5) จะได้ผลรวมของค่าที่ได้จากการคูณของค่าในช่อง A1 ถึง A5 ด้วยค่าในช่อง B1 ถึง B5

6. การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS เพื่อหาผลลบของเซลล์ตามหลายเงื่อนไขใน Excel
ฟังก์ชัน SUMIFS เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลลบของช่องข้อมูลตามหลายเงื่อนไขที่กำหนดให้ วิธีการใช้งานคือ =SUMIFS(ช่องที่ต้องการหาผลรวม, เงื่อนไข1, ช่องของเงื่อนไข1, เงื่อนไข2, ช่องของเงื่อนไข2, …) เช่น =SUMIFS(B1:B5, A1:A5, “>5”, C1:C5, “<10") หากต้องการหาผลลบของช่องในช่วง B1 ถึง B5 ที่มีค่ามากกว่า 5 และน้อยกว่า 10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการหาผลลบใน Excel คำถาม 1: สูตรบวกลบ excel คืออะไร? คำตอบ: สูตรบวกลบ excel คือสูตรที่ใช้ในการหาผลลบระหว่างเซลล์หรือช่วงข้อมูลใน Excel คำถาม 2: สูตร excel ลบทั้งแถวคืออะไร? คำตอบ: สูตร excel ลบทั้งแถวคือสูตรที่ใช้ในการหาผลลบของแถวข้อมูลทั้งหมดใน Excel คำถาม 3: สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์คืออะไร? คำตอบ: สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์คือสูตรที่ใช้ในการหาผลลัพธ์ที่ได้จากการลบค่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดใน Excel คำถาม 4: สูตร excel ลบทั้งคอลัมน์คืออะไร? คำตอบ: สูตร excel ลบทั้งคอลัมน์คือสูตรที่ใช้ในการหาผลลบของคอลัมน์ข้อมูลทั้งหมดใน Excel คำถาม 5: สูตรลบ excel หลายช่องคืออะไร? คำตอบ: สูตรลบ excel หลายช่องคือสูตรที่ใช้ในการหาผลลบของช่องข้อมูลหลายช่องใน Excel คำถาม 6: ลบ Excel หมายถึงอะไร? คำตอบ: ลบ Excel หมายถึงการลบข้อมูลหรือเซลล์ในเอกสาร Excel คำถาม 7: สูตรลบเลขคืออะไร? คำตอบ: สูตรลบเลขคือสูตรที่ใช้ในการหาผลรวมหรือผลลบของค่าเลขใน Excel คำถาม 8: excel ลบสูตร แต่เก็บผลลัพธ์หา ผลลบ excel หมายถึงอะไร? คำตอบ: excel ลบสูตร แต่เก็บผลลัพธ์หา ผลลบ excel หมายถึงกำหนดให้เซลล์ใน Excel แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการลบสูตร โดยไม่แสดงสูตรที่ใช้ในการคำนวณ

สูตรลบใน Excel มาเรียนรู้วิธีการใช้สูตรลบใน Excel สำหรับมือใหม่ทำอย่างไร

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หา ผล ลบ excel สูตรบวก ลบ excel, สูตร excel ลบ ทั้งแถว, สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์, สูตร excel ลบ ทั้งคอลัมน์, สูตรลบ excel หลายช่อง, ลบ Excel, สูตรลบเลข, excel ลบสูตร แต่เก็บผลลัพธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หา ผล ลบ excel

สูตรลบใน Excel มาเรียนรู้วิธีการใช้สูตรลบใน Excel สำหรับมือใหม่ทำอย่างไร
สูตรลบใน Excel มาเรียนรู้วิธีการใช้สูตรลบใน Excel สำหรับมือใหม่ทำอย่างไร

หมวดหมู่: Top 29 หา ผล ลบ Excel

ดูเพิ่มเติมที่นี่: shoptrethovn.net

สูตรบวก ลบ Excel

สูตรบวก ลบ Excel: วิธีใช้งานและคำถามที่พบบ่อย

ในการใช้งานโปรแกรม Excel นั้น เราสามารถนำสูตรทางคณิตศาสตร์มาใช้สำหรับการบวก ลบ คูณหาร หรือประมวลผลต่าง ๆ ของข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสูตรบวก ลบ เป็นหนึ่งในสูตรที่พื้นฐานและสำคัญที่สุดใน Excel ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาอธิบายวิธีการใช้งานสูตรบวก ลบ ใน Excel และแนะนำคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้

สูตรบวกใน Excel
การใช้สูตรบวกใน Excel สามารถทำได้โดยอาศัยชื่อของเซลล์ที่ต้องการบวกต่อกัน ตามด้วยเครื่องหมายบวก (+) แล้วตามด้วยชื่อของเซลล์อื่น ๆ ที่ต้องการบวก เช่น =A1+A2+A3 หรือ =SUM(A1:A3) เป็นต้น สูตรบวกนี้สามารถปรับเปลี่ยนชื่อของเซลล์หรือเพิ่มเซลล์ที่ต้องการบวกได้ตามความต้องการ สูตรบวกยังสามารถนำมาใช้ในการบวกข้อมูลในหลายแถวและหลายคอลัมน์ได้ด้วย เช่น =SUM(A1:A5) จะบวกค่าข้อมูลในคอลัมน์ A ตั้งแต่แถวที่ 1 ถึงแถวที่ 5

สูตรลบใน Excel
การใช้สูตรลบใน Excel ก็คล้ายกับการใช้สูตรบวก แตกต่างกันเพียงแค่เครื่องหมายเป็นลบ (-) เช่น =A1-A2-A3 หรือ =A1-10 เป็นต้น สูตรลบสามารถปรับเปลี่ยนชื่อของเซลล์หรือย้ายตำแหน่งของเซลล์ได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้สูตรลบใน Excel เพื่อให้ผลลัพธ์ของการลบแสดงค่าเป็นบวก (positive) สามารถใส่เครื่องหมายบวก (+) ไว้ด้านหน้าเครื่องหมายลบ (-) เพื่อให้ Excel ไม่พิจารณาว่าเป็นการลบ แต่เป็นการบวกที่มีจำนวนเชิงบวก

คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย
1. สูตรบวกหรือบวกเลขหลายตัว ใช้ได้ถึงกี่ตัว?
Excel สามารถบวกได้ไม่จำกัดจำนวนตัวเลข หากต้องการบวกหลายตัว ให้เพิ่มเซลล์ที่ต้องการบวกต่อกันเพียงนั้น

2. สูตรบวกสามารถนำมาใช้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกไหม?
ใช่ สูตรบวกใน Excel เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายและยืดหยุ่น โดยสามารถผสานกับสูตรอื่น ๆ เช่น สูตรคูณหาร หรือแสดงผลของสูตรเป็นกราฟ และแผนภูมิได้

3. สามารถใช้สูตรบวกเดิมให้คงอยู่เมื่อมีการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่เข้ามาได้หรือไม่?
ใช่ หากมีการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่เข้ามาในช่วงที่มีสูตรบวกอยู่แล้ว เครื่องหมายบวก (+) จะถูกปรับอัตโนมัติเพื่อรวมถึงข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วย

4. สามารถใช้สูตรบวกและสูตรลบในช่องเดียวกันได้หรือไม่?
ใช่ สามารถใช้สูตรบวกและสูตรลบในช่องเดียวกันได้ โดยใส่สูตรบวกหรือสูตรลบลงในช่องที่ต้องการ

5. สามารถกำหนดเซลล์ให้มีสูตรบวกหรือสูตรลบเป็นชื่อของเลขได้หรือไม่?
ไม่สามารถกำหนดชื่อให้เซลล์ใช้เป็นสูตรบวกหรือสูตรลบได้ ชื่อของเซลล์ใช้เพียงเพื่อการระบุตำแหน่งของข้อมูลเท่านั้น

สรุป
ใน Excel เราสามารถใช้สูตรบวก ลบ ในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างสะดวกด้วยการนำชื่อเซลล์ที่ต้องการบวกหรือลบมาใช้กับเครื่องหมายบวกหรือลบ สูตรบวก ลบ เป็นสูตรที่พื้นฐานและที่สำคัญที่สุดใน Excel ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลายประเภทของข้อมูลได้ ความสามารถของสูตรบวก ลบ ก็ไม่จำกัดด้านจำนวนตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสร้างสูตรอื่น ๆ และการนำมาใช้กับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกด้วย

สูตร Excel ลบ ทั้งแถว

สูตร excel ลบ ทั้งแถว: เคล็ดลับการใช้งานและขั้นตอนที่ควรรู้

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ทันสมัยและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกิจการและการทำงานอื่นๆ สูตร excel เป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ผู้ใช้ช่วยในการปรับแต่งชุดข้อมูลของตารางที่ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเกิดความจำเป็นที่ต้องลบข้อมูลในแถวแน่นอน สูตร excel ลบ ทั้งแถว จะเป็นสิ่งที่คุณควรรู้และเรียนรู้เพื่อใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะแนะนำถึงสูตร excel ลบ ทั้งแถวที่คุณสามารถใช้งานได้ง่ายและเร็วของ Microsoft Excel พร้อมกับเคล็ดลับการใช้งานและขั้นตอนที่ควรรู้

ขั้นแรกในการลบแถวใน Excel คุณต้องเลือกแถวที่คุณต้องการลบ โดยที่คุณสามารถเลือกได้หลายวิธี ตัวเลือกที่พบบ่อยคือการคลิกแถวที่ต้องการลบไว้ตรงกลางแถว เมื่อคุณทำแบบนี้ Excel จะเน้นแถวที่คุณได้เลือกโดยเปลี่ยนสีพื้นหลังให้ดูหมอนทอง อีกวิธีคือใช้ปุ่ม Ctrl + คลิกเพื่อเลือกหลายแถวพร้อมกัน หลังจากที่คุณได้เลือกแถวที่ต้องการลบ คุณสามารถใช้สูตร excel ลบ ทั้งแถวได้ดังนี้:

1. ใช้ทางเลือก “Delete” บนแท็บ “Home”:
– เมื่อคุณเลือกแถวที่ต้องการลบ คลิกขวาเมื่อเลือกแล้วจากนั้นเลือกทางเลือก “Delete” บนแท็บ “Home” ด้านบน
– เมื่อหน้าต่าง “Delete” เปิดขึ้นมา คุณต้องตรวจสอบที่ตัวเลือก “Entire row” เพื่อลบแถวที่คุณเลือกทั้งหมด แล้วคลิก “OK” เพื่อยืนยัน

2. ใช้หมายเลขแถวตามทางเลือก ‘Delete’:
– เมื่อคุณเลือกแถวที่ต้องการลบ คลิกขวาเพื่อเลือกแล้วคลิกที่แถบ “Delete” ในเมนูที่แสดงขึ้น
– เมื่อคุณเลือกทางเลือก “Rows” ก็จะเน้นแถวที่คุณเลือกโดยทำให้สีเปลี่ยนเป็นหมอนทอง คลิก “OK” เพื่อลบแถวเหล่านี้

3. ใช้คีย์ลัด “Ctrl + -“:
– ในกรณีที่คุณกำลังใช้คีย์บอร์ด ให้เลือกแถวที่ต้องการลบ แล้วกดคีย์ลัด “Ctrl + -” บนแป้นพิมพ์
– เมื่อหน้าต่าง “Delete” เปิดขึ้นมา ตรวจสอบที่ตัวเลือก “Entire row” เพื่อลบแถวที่คุณเลือกทั้งหมด คลิก “OK” เพื่อยืนยัน

เมื่อคุณใช้สูตร excel ลบ ทั้งแถวแล้ว แถวที่คุณเลือกจะถูกลบออกไปอย่างถาวรเหมือนกับไม่เคยมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบแถวที่ผิดพลาดหรือต้องการกู้คืนข้อมูล คุณสามารถใช้สูตร excel ย้อนกลับคืนแถวที่ถูกลบได้

สูตร excel ที่ใช้ในการย้อนกลับคืนแถวที่ถูกลบ:
1. ใช้ทางเลือก “Undo” บนแท็บ “Home”:
– หลังจากที่คุณลบแถวที่ไม่ต้องการแล้ว คุณสามารถคลิกเมนู “Undo” บนแท็บ “Home” ด้านบน เมนู “Undo” มักจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรที่ชี้ไปทางซ้าย
– เมื่อคุณคลิกที่ “Undo” Excel จะย้อนกลับคืนแถวที่คุณลบเพิ่มขึ้นมา

2. ใช้ทางเลือก “Ctrl + Z”:
– ในกรณีที่คุณกำลังใช้คีย์บอร์ด หลังจากที่คุณลบแถวแล้ว ให้กดคีย์ลัด “Ctrl + Z” เพื่อย้อนกลับคืนแถวที่คุณลบเพิ่มขึ้นมา

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. สูตร excel ลบ ทั้งแถวสามารถใช้กับชุดข้อมูลที่ใหญ่ได้หรือไม่?
– ใช่ เทคนิคลบแถวทั้งหมดนี้สามารถใช้กับชุดข้อมูลใหญ่ได้โดยไม่มีปัญหา ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะมีบรรทัดเพียงกี่แถวเสมอ

2. สูตร excel ลบแถวทั้งหมดทำงานกับเงื่อนไขได้หรือไม่?
– ใช่ สูตร excel ลบ ทั้งแถวสามารถใช้งานร่วมกับเงื่อนไขประเภทต่างๆ เช่น เงื่อนไขการตรวจสอบค่าในคอลัมน์หรือกฎการรับประกันของฟังก์ชันได้อย่างสมบูรณ์

3. หากต้องการลบแถวที่มีค่าซ้ำกันในคอลัมน์ที่ระบุ สูตร excel ลบ ทั้งแถวสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่?
– ใช่ เครื่องมือการลบแถวนี้สามารถใช้กับข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันในคอลัมน์ที่กำหนดได้ งานของสูตร excel คือแปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่คุณระบุ หากคุณต้องการลบแถวที่มีค่าซ้ำกันในคอลัมน์ “ชื่อ” เช่น เพียงพิมพ์คำสั่ง “=COUNTIF(A:A,A1)>1” ลงในฟิลด์ที่ว่างเปล่าของแถวที่ต้องการลบ คุณจะสามารถลบแถวที่มีค่าซ้ำกันในคอลัมน์ “ชื่อ” ได้ทันที

4. สูตร excel ลบ ทั้งแถวสามารถใช้กับสูตรทางคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ผลรวมหรือค่าเฉลี่ยได้หรือไม่?
– ใช่ เครื่องมือต่างๆ ของ Excel สามารถใช้งานร่วมกับสูตร excel ลบ ทั้งแถวได้ เช่น คุณสามารถใช้สูตร “=SUM(A:A)” เพื่อหาผลรวมของข้อมูลในคอลัมน์ A ก่อนที่จะลบแถวนั้นออก

ใช้สูตร excel ลบ ทั้งแถวในโปรแกรมสเปรดชีต Excel จะช่วยลดปัญหาในการจัดการและประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณทราบถึงการใช้งานและเคล็ดลับในการลบแถวทั้งหมดอย่างถูกต้อง คุณจะสามารถปรับแต่งและวิเคราะห์ชุดข้อมูลของคุณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สูตร Excel ลบเปอร์เซ็นต์

สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์: วิธีการคำนวณและการประยุกต์ใช้
ในการใช้งานโปรแกรม Excel หรือสเปรดชีต อาจมีครั้งที่เราต้องการลบเปอร์เซ็นต์ ออกจากค่าที่เราต้องการ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการทำแบบนี้ บทความนี้จะแนะนำถึงสูตร Excel ที่สามารถใช้ในการลบเปอร์เซ็นต์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

วิธีการลบเปอร์เซ็นต์ใน Excel
สูตรของ Excel ที่ใช้ในการลบเปอร์เซ็นต์ มีหลายวิธีการอย่างไร้ข้อจำกัด ดังนั้นเราสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับงานและความต้องการของเราได้ ต่อไปนี้คือวิธีการลบเปอร์เซ็นต์ที่แนะนำ

วิธีที่ 1: การใช้สูตรสำหรับลบเปอร์เซ็นต์
สูตร excel ที่ใช้ในการลบเปอร์เซ็นต์นั้นมีความสามารถในการคำนวณที่ยอดเยี่ยม และสามารถสร้างสูตรที่สอดคล้องกับรูปแบบที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

สูตรเบื้องต้นสำหรับลบเปอร์เซ็นต์คือ:
= ค่า – (ค่า * เปอร์เซ็นต์)

เป็นการลบส่วนของค่าที่ต้องการออก โดยใช้สูตรโดยประมาณอีกวิธีหนึ่งคือ:
= ค่า * (1 – เปอร์เซ็นต์)

ตัวอย่างการใช้งาน:
คุณสามารถลองใช้สูตรเหล่านี้ใน Excel ได้ง่าย ๆ ดังนี้: ถ้าคุณต้องการลบ 15% ออกจากเงินเดือนของคุณที่เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท คุณสามารถใช้สูตร = 20000 – (20000 * 0.15) หรือ = 20000 * (1-0.15) เพื่อคำนวณค่าที่ต้องการ และ Excel จะคำนวณตามสูตรที่คุณให้

วิธีที่ 2: การใช้รูปแบบเฉพาะของข้อมูล
Excel ยังมีรูปแบบตัวเลขที่อยู่ในตัวเลือกที่สามารถใช้ในการลบเปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วย โดยการกำหนดทศนิยมและการเลือกเพียงของข้อมูลที่มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

วิธีการหลักสำหรับใช้รูปแบบแบบเฉพาะของข้อมูลเพื่อลบเปอร์เซ็นต์คือ:
1. ทำการเลือกเซลล์หรือช่องข้อมูลที่คุณต้องการนำข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์
2. คลิกขวาและเลือก “รูปแบบเฉพาะ” จากนั้นเลือกรายการ “เปอร์เซ็นต์”
3. แก้ไขเส้นทศนิยมตามที่คุณต้องการและคลิก “ตกลง”

วิธีนี้จะแสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่านั้นและข้อมูลจะยังคงเป็นตัวเลข ให้คุณสามารถคำนวณและใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างการใช้งาน:
เช่น ถ้าคุณต้องการลบเปอร์เซ็นต์ในช่อง A1 และมีค่าเป็น 15% คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวได้และ Excel จะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (15%) แทนที่จะเป็นค่าตัวเลข

การประยุกต์ใช้สูตรลบเปอร์เซ็นต์ใน Excel
สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์ มีการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์และงานที่หลากหลาย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สูตรใน excel:

1. การคำนวณส่วนลดหรือส่วนเพิ่ม
สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์มักจะใช้ในการคำนวณการลดหรือเพิ่มส่วนลด หรือส่วนเพิ่มของราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น หากสินค้ามีราคาเต็ม 1,000 บาทและมีส่วนลด 20% คุณสามารถใช้สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์ เพื่อคำนวณราคาสุทธิและแสดงในเซลล์ชื่อ ดังนี้: = 1000 – (1000 * 0.20)

2. การประมวลผลการขายและอัตรากำไร
สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์ยังสามารถนำมาใช้ในการคำนวณกำไรและอัตรากำไรของธุรกิจหรือการขาย ตัวอย่างเช่น หากยอดขายของคุณเป็น 1,000,000 บาทและมีอัตรากำไร 30% คุณสามารถใช้สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์ เพื่อคำนวณกำไรและแสดงในเซลล์ชื่อ ดังนี้: = 1000000 * 30%

3. การคำนวณภาษี
สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์ยังเหมาะสำหรับการคำนวณภาษี เช่น หากคุณต้องการคำนวณภาษีของรายได้ทั้งหมดในเดือน โดยมีอัตราภาษี 20% คุณสามารถใช้สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์ เพื่อคำนวณยอดภาษีและแสดงในเซลล์ชื่อ ดังนี้: = รายได้รวม * 0.20

FAQs:
1. สามารถใช้สูตรที่มีทศนิยมในการลบเปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถใช้สูตรที่มีทศนิยมในการลบเปอร์เซ็นต์ได้ เช่น ถ้าคุณต้องการลบ 12.5% ออกจากช่องข้อมูลใน Excel คุณสามารถใช้สูตร เช่น = ค่า – (ค่า * 0.125) ได้

2. สามารถใช้สูตรเปอร์เซ็นต์ในการกำหนดสูตรอื่น ๆ ใน Excel ได้หรือไม่?
ใช่ เปอร์เซ็นต์มีความสามารถในการใช้งานร่วมกับสูตรอื่นที่มีใน Excel ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เปอร์เซ็นต์ในการคำนวณส่วนต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด หรือเป็นส่วนต่างระหว่างค่านี่กับค่านั้นในตารางข้อมูล

3. สามารถใช้สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์ใน Google Sheets หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้หรือไม่?
ใช่ สูตร excel ลบเปอร์เซ็นต์สามารถใช้งานในโปรแกรมสเปรดชีตอื่น ๆ เช่น Google Sheets, LibreOffice Calc, หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น ๆ ด้วยความสามารถในการทำงานที่คล้ายคลึงกันของสูตรที่ใช้ใน Excel

มี 39 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หา ผล ลบ excel.

หามานาน! สูตร Excel คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง (%Growth Yoy) – วิศวกรรีพอร์ต
หามานาน! สูตร Excel คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง (%Growth Yoy) – วิศวกรรีพอร์ต
การคิดเปอร์เซ็นใน Excel ง่ายๆ #สาระDee - Youtube
การคิดเปอร์เซ็นใน Excel ง่ายๆ #สาระDee – Youtube
คิดเปอร์เซ็น Excel 5 นาทีเข้าใจทันที (เพิ่มเสียงบรรยาย) #หาเปอร์เซ็น Excel #วิธีหาเปอร์เซ็น Excel - Youtube
คิดเปอร์เซ็น Excel 5 นาทีเข้าใจทันที (เพิ่มเสียงบรรยาย) #หาเปอร์เซ็น Excel #วิธีหาเปอร์เซ็น Excel – Youtube
หามานาน! สูตร Excel คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง (%Growth Yoy) – วิศวกรรีพอร์ต
หามานาน! สูตร Excel คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง (%Growth Yoy) – วิศวกรรีพอร์ต
การหาเปอร์เซ็น Excel วิธีการหาเปอร์เซ็น Excel สำหรับมือใหม่หัดใช้ - Youtube
การหาเปอร์เซ็น Excel วิธีการหาเปอร์เซ็น Excel สำหรับมือใหม่หัดใช้ – Youtube
วิธีการคิดหาส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ใน Excel - Itdigitserve
วิธีการคิดหาส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ใน Excel – Itdigitserve
สูตรลบใน Excel มาเรียนรู้วิธีการใช้สูตรลบใน Excel สำหรับมือใหม่ทำอย่างไร - Youtube
สูตรลบใน Excel มาเรียนรู้วิธีการใช้สูตรลบใน Excel สำหรับมือใหม่ทำอย่างไร – Youtube
คำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel – ด้วย 7 ตัวอย่างสูตร
คำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel – ด้วย 7 ตัวอย่างสูตร
รวม
รวม “วิธีคิดเปอร์เซ็นต์” เรื่องง่าย ๆ แค่ใช้สูตรเป็น | Thaiger ข่าวไทย
แจก 10 สูตรคำนวณ Excel ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ! มีนาคม 2021 - Sale Here
แจก 10 สูตรคำนวณ Excel ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ! มีนาคม 2021 – Sale Here
การจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
วิธีคิดสูตรคำนวนในExcel - Pantip
วิธีคิดสูตรคำนวนในExcel – Pantip
สูตร Excel” พื้นฐาน สะดวก รวดเร็ว เหมือนมือโปร - Beauty Hunter
สูตร Excel” พื้นฐาน สะดวก รวดเร็ว เหมือนมือโปร – Beauty Hunter
Expert Excel] รู้ไหม Excel สามารถบวกลบเวลาได้ 1. ต้องการรวมเวลา ก็ใช้การบวกง่ายๆ เลย เช่น A1+B1
Expert Excel] รู้ไหม Excel สามารถบวกลบเวลาได้ 1. ต้องการรวมเวลา ก็ใช้การบวกง่ายๆ เลย เช่น A1+B1
รวม
รวม “วิธีคิดเปอร์เซ็นต์” เรื่องง่าย ๆ แค่ใช้สูตรเป็น | Thaiger ข่าวไทย
แนวทางแก้ไขเวลา Excel สูตรค้าง ไม่ทํางาน ไม่ยอมคำนวณ เอ๋อ... - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
แนวทางแก้ไขเวลา Excel สูตรค้าง ไม่ทํางาน ไม่ยอมคำนวณ เอ๋อ… – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
คิดเปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุน จากการขายของ ด้วย Excel - Youtube
คิดเปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุน จากการขายของ ด้วย Excel – Youtube
รวม
รวม “วิธีคิดเปอร์เซ็นต์” เรื่องง่าย ๆ แค่ใช้สูตรเป็น | Thaiger ข่าวไทย
เทคนิคลบ “ช่องว่าง” ใน Excel – วิศวกรรีพอร์ต
เทคนิคลบ “ช่องว่าง” ใน Excel – วิศวกรรีพอร์ต
20 สูตร Excel และฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อยในการทำงาน - Answerth
20 สูตร Excel และฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อยในการทำงาน – Answerth
วิธีคำนวณราคาเดิมจากส่วนลดเปอร์เซ็นต์ใน Excel
วิธีคำนวณราคาเดิมจากส่วนลดเปอร์เซ็นต์ใน Excel
ลบเลขใน Excel - Wikihow
ลบเลขใน Excel – Wikihow
แจก 10 สูตรคำนวณ Excel ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ! มีนาคม 2021 - Sale Here
แจก 10 สูตรคำนวณ Excel ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ! มีนาคม 2021 – Sale Here
Excel Fever Tips : การลบค่าและรูปแบบเซลล์อย่างเร็ว - Youtube
Excel Fever Tips : การลบค่าและรูปแบบเซลล์อย่างเร็ว – Youtube
Thaifreewaredownload.Com: การหาผลรวม Sum ของตาราง Ms Excel
Thaifreewaredownload.Com: การหาผลรวม Sum ของตาราง Ms Excel
การคำนวณบวก ลบ คูณ หาร ใน Microsoft Excel - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
การคำนวณบวก ลบ คูณ หาร ใน Microsoft Excel – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
รวม 3 สูตร Excel ที่ควรรู้พร้อมวิธีการใช้งาน - Techdimension
รวม 3 สูตร Excel ที่ควรรู้พร้อมวิธีการใช้งาน – Techdimension
วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด กำไร และ ยอดขายตามเป้า (+Excel) - Thai Winner
วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด กำไร และ ยอดขายตามเป้า (+Excel) – Thai Winner
สูตร Excel” พื้นฐาน สะดวก รวดเร็ว เหมือนมือโปร - Beauty Hunter
สูตร Excel” พื้นฐาน สะดวก รวดเร็ว เหมือนมือโปร – Beauty Hunter
การหาเปอร์เซ็นต์ ในโปรแกรม Microsoft Excel
การหาเปอร์เซ็นต์ ในโปรแกรม Microsoft Excel
การหาผลรวม Ot ใน Excel 2007 – Boongot Space
การหาผลรวม Ot ใน Excel 2007 – Boongot Space
คูณและหารตัวเลขใน Excel - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
คูณและหารตัวเลขใน Excel – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
คำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel – ด้วย 7 ตัวอย่างสูตร
คำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel – ด้วย 7 ตัวอย่างสูตร
แจก 10 สูตรคำนวณ Excel ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ! มีนาคม 2021 - Sale Here
แจก 10 สูตรคำนวณ Excel ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ! มีนาคม 2021 – Sale Here
การเลือก กรอกข้อมูล แก้ไขข้อมูลใน Excel - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การเลือก กรอกข้อมูล แก้ไขข้อมูลใน Excel – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
วิธีใส่เลขแถวใน Excel อย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน 5 วินาที - It24Hrs
วิธีใส่เลขแถวใน Excel อย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน 5 วินาที – It24Hrs
วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel – Files101 Blog
วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel – Files101 Blog
9 เทคนิควิเคราะห์ Data แบบคนทำงานค่าตัวแพง ด้วย Excel | Skooldio Blog
9 เทคนิควิเคราะห์ Data แบบคนทำงานค่าตัวแพง ด้วย Excel | Skooldio Blog
สลับค่าบวกลบของตัวเลขครั้งละมาก ๆ ด้วย Paste Special...
สลับค่าบวกลบของตัวเลขครั้งละมาก ๆ ด้วย Paste Special…
เขียนสูตรใน Excel ยังไงครับ มีข้อมูลตัวเลข 1 คอลัมน์ จะเอาเลขที่เป็นบวก กับ เลขที่เป็นค่าลบ ค่าแรกมาต่อสลับกันไปเรื่อย - Pantip
เขียนสูตรใน Excel ยังไงครับ มีข้อมูลตัวเลข 1 คอลัมน์ จะเอาเลขที่เป็นบวก กับ เลขที่เป็นค่าลบ ค่าแรกมาต่อสลับกันไปเรื่อย – Pantip
การบวกเวลาใน Excel - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
การบวกเวลาใน Excel – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing
การคำนวณข้ามชีท ใน Ms Excel
การคำนวณข้ามชีท ใน Ms Excel
วิธีถอดVat - สูตร Excel ถอด Vat | Accountingcenter.Co
วิธีถอดVat – สูตร Excel ถอด Vat | Accountingcenter.Co
คำนวณ T-Score ก่อนเรียน และ หลังเรียน ด้วย Excel - Krujakkrapong 'S Blog
คำนวณ T-Score ก่อนเรียน และ หลังเรียน ด้วย Excel – Krujakkrapong ‘S Blog
3 เทคนิคลบคำใน Excel – วิศวกรรีพอร์ต
3 เทคนิคลบคำใน Excel – วิศวกรรีพอร์ต
วิธีใส่สูตรคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ใน Excel - Youtube
วิธีใส่สูตรคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ใน Excel – Youtube
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
คำนวณ T-Score ก่อนเรียน และ หลังเรียน ด้วย Excel - Krujakkrapong 'S Blog
คำนวณ T-Score ก่อนเรียน และ หลังเรียน ด้วย Excel – Krujakkrapong ‘S Blog
Workation🏝️] วิธีลบเส้นประใน Microsoft Excel คุณเคยทำงานบนสเปรดชีต Excel เมื่อเส้นประปรากฏขึ้นหรือไม่? แม้ว่าจะใช้ได้ดีสำหรับบางคน แต่เส้นประเหล่านั้นอาจทำให้คนอื่นเสียสมาธิ สาเหตุที่เส้นประเหล่านี้ปรากฏขึ้นและวิธ
Workation🏝️] วิธีลบเส้นประใน Microsoft Excel คุณเคยทำงานบนสเปรดชีต Excel เมื่อเส้นประปรากฏขึ้นหรือไม่? แม้ว่าจะใช้ได้ดีสำหรับบางคน แต่เส้นประเหล่านั้นอาจทำให้คนอื่นเสียสมาธิ สาเหตุที่เส้นประเหล่านี้ปรากฏขึ้นและวิธ
คำนวณการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของรายการในรายการ
คำนวณการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของรายการในรายการ

ลิงค์บทความ: หา ผล ลบ excel.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หา ผล ลบ excel.

ดูเพิ่มเติม: https://shoptrethovn.net/category/mindfulness blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *