ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่อะไร

หน้าที่ลำไส้เล็ก: การทำงานของระบบของอวัยวะในร่างกาย (20 คำ)

หน้าที่ลำไส้เล็ก: การทำงานของระบบของอวัยวะในร่างกาย (20 คำ)

ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่อะไร

Keywords searched by users: หน้าที่ ลํา ไส้ เล็ก ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ มีหน้าที่อะไร, ลําไส้เล็ก เอนไซม์ที่สร้าง ได้แก่อะไร และย่อยอะไร, ลําไส้เล็ก ดูดซึมอะไร, ลําไส้ใหญ่ ทําหน้าที่อะไร ระบบย่อยอาหาร, ลําไส้เล็ก ยาวกี่เมตร, ลําไส้เล็ก 3 ส่วน, ลําไส้เล็ก ภาษาอังกฤษ, ลําไส้เล็กอักเสบ อาการ

หน้าที่ลำไส้เล็ก: โครงสร้าง หน้าที่ เอนไซม์ การดูแล และอาการเสี่ยง

หน้าที่ลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็กเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารภายในร่างกายของมนุษย์ หน้าที่หลักของลำไส้เล็กคือการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่เลือด หลังจากอาหารได้รับการย่อยในกระเพาะอาหารแล้ว ลำไส้ใหญ่จะส่งสารอาหารไปยังลำไส้เล็ก

โครงสร้างของลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็กคือท่อลำตัวยาวที่มีโครงสร้างซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 • ไส้ตรง (Duodenum): เป็นส่วนแรกของลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ทำหน้าที่ในการรับอาหารจากกระเพาะอาหารและหมายเลข 12
 • ไส้เจ็บตัว (Jejunum): เป็นส่วนกลางของลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 2.5 เมตร ดูแลในการดูดซึมสารอาหารที่ยังเหลืออยู่ในลำไส้เล็ก
 • ไส้อ้วน (Ileum): เป็นส่วนท้ายของลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 3.5 เมตร รับผิดชอบในการดูดซึมสารอาหารและยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ไม่พึงประสงค์ในลำไส้

ความยาวของลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็กทั้งสามส่วนมีความยาวรวมประมาณ 6-7 เมตร โดยมีไส้ตรงเป็นส่วนที่ยาวที่สุด จากนั้นคือไส้เจ็บตัวและไส้อ้วนตามลำดับ

การดูแลลำไส้เล็ก

การดูแลลำไส้เล็กเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพท้องหลังและระบบทางเดินอาหาร นี่คือบางเคล็ดลับในการดูแลลำไส้เล็ก

 • รับประทานอาหารที่มีใยอาหารเพียงพอ เช่น ผักใบเขียว ผลไม้ และ อาหารที่มีเส้นใย
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในลำไส้เล็ก
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้เล็ก
 • เสริมโปรบิโอติกกับเพื่อเสริมสร้างจุลินทรีย์ดีให้กับลำไส้เล็ก

หน้าที่ของเยื่อบุผิวในลำไส้เล็ก

เส้นเอ็นไซม์ในเยื่อบุผิวของลำไส้เล็กเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เลือด ลำไส้เล็กประกอบไปด้วยเซลล์ที่ปลอดภัยและเมื่อถูกทำลาย ตัวเอ็นไซม์จะช่วยย่อยสารอาหารในลำไส้เล็กเพื่อให้สามารถดูดซึมเข้าสู่เลือดได้

การดูแลเยื่อบุผิวในลำไส้เล็ก

เพื่อสุขภาพทางเดินอาหารที่ดี ควรดูแลเยื่อบุผิวในลำไส้เล็กอย่างระมัดระวัง เช่น

 • ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่นผักใบเขียว ผลไม้ และธัญพืชต่างๆ
 • หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง อาหารหวาน เครื่องปรุงรสเผยผลต่อระบบทางเดินอาหาร
 • เสริมด้วยวิตามินและรักษาสารอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างเหมาะสม

การขับถ่ายในลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็กมีหน้าที่ในการดูดน้ำและเกลือกลับเข้าสู่ร่างกาย น

Categories: นับ 75 หน้าที่ ลํา ไส้ เล็ก

ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่อะไร
ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่อะไร

ลำไส้เล็กทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อย, คลุกเคล้าอาหารที่ให้เข้ากับน้ำย่อยจากตับอ่อน, และดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้ว สารอาหารทั้งโปรตีนน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ภายในลำไส้เล็ก แบคทีเรียบางชนิดที่อยู่ในลำไส้เล็กมีบทบาทในการผลิตเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต

ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ มีหน้าที่อะไร

ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ มีหน้าที่อะไร

ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เป็นส่วนสำคัญของระบบทางเดินอาหารในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ในบทความนี้จะยกเครื่องอธิบายลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ในลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนในระบบทางเดินอาหารเพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างละเอียด

ลำไส้เล็กคืออะไร?
ลำไส้เล็กเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร มีความยาวประมาณ 6 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ลำไส้เล็กแบ่งเป็นสามส่วนคือ ลำไส้จุ่ม (duodenum) ลำไส้เถื่อน (jejunum) และลำไส้เล็กจุดปลาย (ileum) ลำไส้เล็กมีผนังที่บางและมีเส้นริ้วรอยขดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในเพื่อการดูดซึมสารอาหาร ภายในลำไส้เล็กของสิ่งมีชีวิตมีอวัยวะเล็กๆ อย่างเช่น ไวล์ (villi) และจุดลายเอ็นเด็ด (microvilli) ที่ช่วยในกระบวนการดูดซึมสารอาหาร

หน้าที่ของลำไส้เล็ก
1. การย่อยอาหาร: ลำไส้เล็กมีหน้าที่เป็นทางการย่อยอาหารเพิ่มเติมจากกระเพาะอาหาร สารอาหารที่เป็นคำต่างๆ จะถูกย่อยเป็นสารอาหารที่เล็กพอที่จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

2. การดูดซึมสารอาหาร: ลำไส้เล็กมีผนังที่มีไวล์และจุดลายเอ็นเด็ดซึ่งช่วยในกระบวนการดูดซึมสารอาหาร สารอาหารที่มีขนาดเล็กพอจะถูกดูดซึมผ่านผนังของลำไส้เล็กเข้าสู่เลือดและระบบหมายเลือด

ลำไส้ใหญ่คืออะไร?
ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนสำคัญของระบบทางเดินอาหารซึ่งต่อจากลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่มีความยาวประมาณ 1.5 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 เซนติเมตร ลำไส้ใหญ่มีผนังที่หนากว่าลำไส้เล็ก และแตกต่างกันในการดูดซึมสารอาหาร
ลำไส้ใหญ่แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ อัมพฤกษ์ (cecum) ไส้ใหญ่ตรง (colon) และส่วนต่อปลาย (rectum)

หน้าที่ของลำไส้ใหญ่
1. การดูดซึมน้ำ: ลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำจากของเหลวที่เป็นมูลอาหาร ทำให้ผายลอยของมูลเข้มข้นลง จนกลายเป็นมูลอาหารที่มีความชื้นน้อยกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บและขับถ่ายมูลออกจากร่างกาย

2. การขับถ่ายมูล: ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่รวบรวมและขับถ่ายมูลอาหารที่ทำการย่อยอาหารไม่เน้นจากลำไส้เล็ก นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวจากลำไส้ย่อยสู่ลำไส้ใหญ่โดยใช้กล้ามเนื้อของแนวแทนปลายลำไส้ประกอบด้วยกล้ามเนื้อสางแบบกดตายกัน (peristalsis) เพื่อนำมูลอาหารที่ไม่ต้องการในร่างกายออกไป

เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาให้ดูที่ด้านล่างนี้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. ลำไส้ใหญ่ต่างจากลำไส้เล็กอย่างไร?
– ลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กมีความยาวและกำลังของผนังที่แตกต่างกัน
– ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมน้ำและการขับถ่ายมูล ในขณะที่ลำไส้เล็กมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารและการย่อยอาหาร

2. ไวล์และจุดลายเอ็นเด็ดคืออะไร?
– ไวล์และจุดลายเอ็นเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้เล็กที่อยู่บนผนังภายใน
– ไวล์เป็นเส้นของเซลล์ที่แข็งแรงเส้นผ่านผนังของลำไส้เล็ก มีหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวในเพื่อให้มีพื้นที่สูญเสียสารอาหารที่มีปริมาณมากขึ้นเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้น
– จุดลายเอ็นเด็ดเป็นเส้นเล็กๆ ที่อยู่บนไวล์ มีหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวในเพิ่มขึ้น ช่วยให้กระบวนการดูดซึมสารอาหารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการขับถ่ายมูลอาหารอย่างไร?
– ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่เก็บสารอาหารที่ไม่ต้องการในร่างกายและขับถ่ายมูลออกไป
– ลำไส้ใหญ่ขับถ่ายมูลอาหารโดยใช้กล้ามเนื้อของแนวแทนปลายลำไส้ และด้วยการเคลื่อนไหวแบบกดตายกัน (peristalsis)

4. เมื่อพูดถึงลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ทำให้คุณคิดถึงอาการเจ็บป่วยหรือโรคอะไรบ้าง?
– บาดแผลในลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่
– อาการอักเสบในลำไส้

ลําไส้เล็ก เอนไซม์ที่สร้าง ได้แก่อะไร และย่อยอะไร

ลำไส้เล็ก เอนไซม์ที่สร้าง ได้แก่อะไร และย่อยอะไร

ลำไส้เล็กเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารที่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารในร่างกาย เอนไซม์ที่สร้างขึ้นในลำไส้เล็กเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทในการย่อยอาหารและส่งเสริมกระบวนการดูดซึมสารอาหารไปยังเลือด เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในบทความนี้โดยละเอียด เพื่อเสริมความรู้และเพิ่มคะแนนการค้นหาในกูเกิล

เอนไซม์ที่สร้างในลำไส้เล็กมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทสามารถย่อยอาหารที่ต่างกันได้ ตัวอย่างของเอนไซม์ที่สร้างในลำไส้เล็กได้แก่ แอมิลาส, ลิปาส, แลคตาส และโพรตีส ซึ่งทั้งหมดเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทในการย่อยอาหารและส่งเสริมกระบวนการดูดซึมสารอาหารในร่างกายของเรา

เอนไซม์แอมิลาส(เอนไซม์แอมิโลสส์)เป็นเอนไซม์หน้าที่ส่งเสริมกระบวนการย่อยไขมัน โดยแอมิลาสช่วยย่อยสารอาหารอย่างไขมันเป็นกรดไขมันเล็กๆ ในกระบวนการที่เรียกว่า ไฮดรอลาส สามารถย่อยไขมันเป็นช่วงชาวพื้นดินตั้งแต่ Sunday Paprocki Grier Manual

เอนไซม์ลิปาสถูกสร้างขึ้นในลำไส้เล็กเพื่อทำหน้าที่ลอกเลิกสารอาหารที่เป็นไขมัน ซึ่งลิปาสช่วยในกระบวนการย่อยไขมันเป็นกรดไขมันเหลว เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไขมันที่สามารถระเหยออกมาในร่างกาย

เอนไซม์แลคตาสมีบทบาทสำคัญในการย่อยแป้งที่อาหารได้นำมา เอนไซม์นี้ช่วยย่อยแป้งเป็นกลุ่มหนึ่งของศักยภาพที่สามารถลดกรดที่เกิดจากปกติ ที่เป็นผลสารทำให้เป็นกรดพล่านกับอาหารอื่นที่กินไป

เอนไซม์โพรตีสมีความสำคัญในการย่อยโปรตีน เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นในลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นอะมิโนและกระตุ้นกระบวนการดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก

เอนไซม์ที่สร้างในลำไส้เล็กมีบทบาทที่สำคัญในกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารในร่างกาย การทำงานของเอนไซม์ในลำไส้เล็กจะเกิดขึ้นในประเภทต่างๆ และมีพื้นที่จำกัดในการทำงาน ซึ่งสามารถจัดเตรียมสารอาหารที่เหมาะสม โดยการป้อนอาหารที่มีองค์ประกอบที่สามารถย่อยได้ง่าย สองพื้นที่สำคัญของเอนไซม์ในลำไส้เล็กคือ เยื่อบุคลิกและเส้นเอน พี่น้องสองคนนี้เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยย่อยอาหารทั้งสามประเภทและส่งต่อกระบวนการดูดซึมสารอาหารในร่างกาย

การป้อนอาหารให้กับลำไส้เล็กที่มีเอนไซม์ที่สร้างอยู่จะช่วยให้กระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้นและสารอาหารสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น นอกจากนี้เอนไซม์ในลำไส้เล็กยังสามารถทำงานร่วมกับเอนไซม์ที่สร้างในตัวอื่น ๆ เช่น อุดมไตรยกระตุ้นกระบวนการย่อยอาหารในลำไส้เล็กอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการใช้สารประกอบและยาเสริมเอนไซม์ซึ่งสามารถช่วยเสริมให้กระบวนการย่อยอาหารในลำไส้เล็กเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ใช้ในกรณีที่เอนไซม์ที่สร้างภายในร่างกายมีปัญหาหรือไม่เพียงพอ

ความรู้ที่น่าสนใจ: ลำไส้เล็กเป็นส่วนกลางของระบบทางเดินอาหารภายในร่างกาย มีความยาวประมาณ 6 เมตร และมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป นอกจากนี้ลำไส้เล็กยังมีส่วนที่เรียกว่า ลำไส้เล็กหนา ที่ทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในลำไส้เล็กเข้าสู่ร่างกาย

FAQs
Q: ลำไส้เล็กมีหน้าที่อะไรบ้าง?
A: ลำไส้เล็กมีหน้าที่ในกระบวนการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป และการดูดซึมสารอาหารในร่างกาย

Q: เอนไซม์ที่สร้างในลำไส้เล็กคืออะไรบ้าง?
A: เอนไซม์ที่สร้างในลำไส้เล็กได้แก่ แอมิลาส, ลิปาส, แลคตาส และโพรตีส

Q: เอนไซม์ลิปาสทำหน้าที่อะไร?
A: เอนไซม์ลิปาสทำหน้าที่ลอกเลิกสารอาหารที่เป็นไขมัน

Q: เอนไซม์ที่สร้างในลำไส้เล็ก

แบ่งปัน 48 หน้าที่ ลํา ไส้ เล็ก

ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก) - Youtube
ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก) – Youtube
ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก) - Youtube
ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก) – Youtube
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบทางเดินอาหาร ประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร
ระบบทางเดินอาหาร ประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร
การย่อยอาหารของคน
การย่อยอาหารของคน
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
วิชาชีววิทยา - ลำไส้เล็ก - Youtube
วิชาชีววิทยา – ลำไส้เล็ก – Youtube
ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่อะไร - Youtube
ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่อะไร – Youtube
การย่อยอาหารของคน
การย่อยอาหารของคน
ระบบย่อยอาหารของคน Diagram | Quizlet
ระบบย่อยอาหารของคน Diagram | Quizlet
ลำไส้ใหญ่ - วิกิพีเดีย
ลำไส้ใหญ่ – วิกิพีเดีย
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย สำคัญอย่างไร? - Plautawan
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย สำคัญอย่างไร? – Plautawan
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ | 1.6K Plays | Quizizz
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ | 1.6K Plays | Quizizz
ระบบการย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ระบบการย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ระบบทางเดินอาหาร - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ระบบทางเดินอาหาร – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหารของคน มีหน้าที่อะไรบ้าง เรื่องใกล้ตัวชวนดูแล
ระบบย่อยอาหารของคน มีหน้าที่อะไรบ้าง เรื่องใกล้ตัวชวนดูแล
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย สำคัญอย่างไร? - Plautawan
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย สำคัญอย่างไร? – Plautawan
การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy) | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy) | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กระบวนการย่อยอาหาร - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
กระบวนการย่อยอาหาร – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่อะไร อยู่ตรงไหน มีลักษณะอย่างไร
ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่อะไร อยู่ตรงไหน มีลักษณะอย่างไร
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ลำไส้เล็ก | Digestive System
ลำไส้เล็ก | Digestive System
ภาพประกอบ 3 มิติของกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารของมนุษย์ที่มีกายวิภาคของ ลําไส้เล็ก ภาพสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Istock
ภาพประกอบ 3 มิติของกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารของมนุษย์ที่มีกายวิภาคของ ลําไส้เล็ก ภาพสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Istock
ระบบย่อยอาหาร | Trueplookpanya
ระบบย่อยอาหาร | Trueplookpanya
ลำไส้ใหญ่ - วิกิพีเดีย
ลำไส้ใหญ่ – วิกิพีเดีย
ลำไส้ - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ลำไส้ – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
มะเร็งลำไส้ใหญ่ | โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
มะเร็งลำไส้ใหญ่ | โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
ลำไส้เล็กส่วนกลาง - วิกิพีเดีย
ลำไส้เล็กส่วนกลาง – วิกิพีเดีย
ระบบขับถ่ายของเสีย มีบทบาทอย่างไร และประกอบด้วยไปด้วยอะไรบ้าง
ระบบขับถ่ายของเสีย มีบทบาทอย่างไร และประกอบด้วยไปด้วยอะไรบ้าง
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
มะเร็งลำไส้เล็ก | โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
มะเร็งลำไส้เล็ก | โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
ลำไส้เรามีขนาดใหญ่แค่ไหน - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ลำไส้เรามีขนาดใหญ่แค่ไหน – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
มีลำไส้เปิดหน้าท้อง จะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน • มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง
มีลำไส้เปิดหน้าท้อง จะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน • มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่อักเสบ รู้ทันอาการและรักษา ก่อนเรื้อรัง | โรงพยาบาลเปาโล - Paolo Hospital
ลำไส้ใหญ่อักเสบ รู้ทันอาการและรักษา ก่อนเรื้อรัง | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital
หลอดเล อดด าในกระเพาะ กระเพาะอาหาร การจ ดหาเล อดและการระบายน าในกระเพาะอาหาร นเล อดด ภาพเวกเตอร์สต็อกโดย ©Anutuno 414050680
หลอดเล อดด าในกระเพาะ กระเพาะอาหาร การจ ดหาเล อดและการระบายน าในกระเพาะอาหาร นเล อดด ภาพเวกเตอร์สต็อกโดย ©Anutuno 414050680
ลำใส้เปลี่ยนได้ไหมครับ - Pantip
ลำใส้เปลี่ยนได้ไหมครับ – Pantip
โครงสร้างและหน้าที่ระบบทางเดินอาหาร 2560 | Ppt
โครงสร้างและหน้าที่ระบบทางเดินอาหาร 2560 | Ppt
แผนการจัดการเรียนใน-ระบบย่อยอาหาร-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 -1 | Pdf
แผนการจัดการเรียนใน-ระบบย่อยอาหาร-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 -1 | Pdf
ใบความรู้+ระบบย่อยอาหาร+ป.6+292+Dltvscip6+54Sc P06 F24-4Page | Ppt
ใบความรู้+ระบบย่อยอาหาร+ป.6+292+Dltvscip6+54Sc P06 F24-4Page | Ppt
My Mapping ระบบย่อยอาหาร | Thatsanee
My Mapping ระบบย่อยอาหาร | Thatsanee
รู้ทันอาการ “ลำไส้แปรปรวน” ตัวการทำชีวิตปรวนแปร - โรงพยาบาลศิครินทร์
รู้ทันอาการ “ลำไส้แปรปรวน” ตัวการทำชีวิตปรวนแปร – โรงพยาบาลศิครินทร์
ระบบน้ำเหลือง ทำหน้าที่อะไร และประกอบไปด้วยอวัยวะที่สำคัญอะไรบ้าง
ระบบน้ำเหลือง ทำหน้าที่อะไร และประกอบไปด้วยอวัยวะที่สำคัญอะไรบ้าง
โครงสร้างและหน้าที่ระบบทางเดินอาหาร 2560 | Ppt
โครงสร้างและหน้าที่ระบบทางเดินอาหาร 2560 | Ppt
มะเร็งลำไส้ - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
มะเร็งลำไส้ – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ระบบขับถ่าย (Excretory System) – Health 2 Click
ระบบขับถ่าย (Excretory System) – Health 2 Click
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
สำรวจโลกฮอร์โมน
สำรวจโลกฮอร์โมน
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)

See more here: shoptrethovn.net

Learn more about the topic หน้าที่ ลํา ไส้ เล็ก.

See more: https://shoptrethovn.net/category/politiek blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *