แนะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับเงิน90-180วันง่ายดังนี้

ลงทะเบียนประกันสังคม ว่างงาน: เรียนรู้เกี่ยวกับการฟ้องเพื่อขอสวัสดิการ

ลงทะเบียนประกันสังคม ว่างงาน: เรียนรู้เกี่ยวกับการฟ้องเพื่อขอสวัสดิการ

แนะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับเงิน90-180วันง่ายดังนี้

Keywords searched by users: ลงทะเบียนประกันสังคม ว่างงาน ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33, ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์, www.sso.go.th ว่างงาน, รายงานตัวว่างงานประกันสังคม, รายงานตัวว่างงาน, เช็คเงินว่างงานประกันสังคม, https //e-service.doe.go.th รายงานตัว ว่างงาน ออนไลน์ มือถือ, https //e-service.doe.go.th รายงานตัว ว่างงาน ออนไลน์

ลงทะเบียนประกันสังคม ว่างงาน

ว่างงานคืออะไร

ว่างงานคือสถานะที่ผู้คนไม่ได้ทำงานหรือไม่มีงานทำ ซึ่งสามารถเกิดจากการตกงานหรือการเลิกจ้าง หรืออาจเกิดจากสถานการณ์การว่างงานชั่วคราว เช่น การสำรวจความเสี่ยงของธุรกิจหรือยุติสัญญาจ้าง

การเป็นผู้ว่างงานนั้นส่งผลต่อเรื่องประกันสังคม โดยผู้ว่างงานจะต้องลงทะเบียนในระบบประกันสังคมเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับการชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุการชะลอการทำงาน

เงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคม

เงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมคือต้องเป็นบุคคลที่มีสถานภาพงานว่างหรือว่างงาน เช่น
– ละอองานทุกประเภทที่อยู่ในความดูแลของกองการคลังเช่นหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ กองทุนสงเคราะห์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานจังหวัด
– บุคคลที่ทำงานในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทเอกชน หรือ บุคคลที่ใช้งานที่รัฐวิสาหกิจ หรือ รัฐวิสาหกรรม
– บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่างงานโดยศาล เช่น บุคคลที่ถูกทุจริตก่อนหน้านี้ หรือ บุคคลที่ได้รับการตัดสินของบริษัท

การลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคม

เมื่อเป็นผู้ว่างงานแล้ว คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยสามารถสมัครได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และเข้าสู่ระบบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล เช่น กรมการจัดหางาน

วิธีการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

วิธีการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์คือต้องทำการเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานประกันสังคม เพื่อทำการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เปิดให้บริการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ข้อมูลที่จำเป็นจะเป็นไปตามที่ระบุในหน้าเว็บไซต์

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ คือ
– บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
– หนังสือรับรองการได้รับการช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตร (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการได้รับเงินชดเชยจากรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี)
– ใบสำคัญบริจาค (ถ้ามี)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานหรือสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบดูแล
2. เลือกทางเลือก “ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์” หรือ “เข้าสู่ระบบลงทะเบียน”
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันการลงทะเบียนมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้
– ประเภทผู้ว่างงาน
– ชื่อและนามสกุล
– วันเกิด
– เลขประจำตัวประชาชน
– เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้ามี)
– ที่อยู่ปัจจุบัน
– หมายเลขโทรศัพท์
– อีเมล
– รูปถ่าย
4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

การรายงานตัวว่างงานให้กับกรมการจัดหางาน

เมื่อได้แต่งตั้งเป็นผู้ว่างงานแล้ว คุณต้องรายงานตัวว่างงานให้กับกรมการจัดหางาน โดยสามารถทำการรายงานหางานได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เปิดให้บริการ หรือผ่านสำนักงานของกรมการจัดหางานที่ใกล้ที่สุด

การรับเงินชดเชยบำนาญสำหรับผู้ประกันตนว่างงาน

ผู้ประกันตนว่างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับการชดเชยบำนาญ โดยจะได้รับการชดเชยเงินบำนาญในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลในระ

Categories: นับ 71 ลงทะเบียนประกันสังคม ว่างงาน

แนะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับเงิน90-180วันง่ายดังนี้
แนะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับเงิน90-180วันง่ายดังนี้
E-service รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม
 1. เข้าเบราว์เซอร์ Google Chrome พิมพ์ empui.doe.go.th เลือก “กรณีใช้บริการจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน” หรือ “กรณีเดินทางมาใช้บริการที่สำนักงาน” …
 2. เลือก “ลงทะเบียน” หรือ “ลงชื่อเข้าใช้งาน” …
 3. อ่านรายละเอียด และกดยอมรับและเข้าใช้งาน

ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33

**ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33: พื้นฐาน และวิธีการลงทะเบียน**

การว่างงานไม่ใช่เรื่องที่ใครๆ ก็ต้องการเกิดขึ้น แต่บางครั้งอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงกลายเป็นปัญหาที่ควรมีการดูแลเพื่อให้สามารถรองรับชีวิตช่วงเวลาที่ไม่มีงานทำได้อย่างมีความสุขและมั่นคง ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการสมัครเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ตกงานหรือว่างงาน ถือเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ทางรัฐบาลให้ผู้ประกันตนสามารถรับเงินชดเชยรายวันในช่วงเวลาที่ไม่มีงานทำ

**ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33 คืออะไร?**

มาตรา 33 ในกฎหมายของประกันสังคม หมายถึงระเบียบการลงทะเบียนของผู้ประกันตนในกรณีที่ตกงานหรือไม่มีงานทำ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินชดเชยรายวันในระยะเวลาที่เป็นของมาตราดังกล่าวได้ โดยการลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33 เป็นกระบวนการที่ง่ายและสะดวกสบาย ทำให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐบาลได้ในทันทีที่ต้องการ

**กระบวนการลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33**

เพื่อที่จะลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ ตามมาตรา 33 สามารถทำได้อย่างหลากหลายวิธี ต่อไปนี้เป็นวิธีการลงทะเบียนว่างงานที่เป็นที่นิยมอย่างยิ่ง:

1. เข้าสู่ระบบออนไลน์: เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานให้บริการเว็บไซต์ e-Service (https://e-service.doe.go.th/) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการลงทะเบียนว่างงานและเข้าถึงบริการอื่นๆ ของกรมการจัดหางาน ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ระบุในเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินชดเชยรายวันได้ในเว็บไซต์เช่นกัน

2. ใช้แอปพลิเคชัน: กรมการจัดหางานยังให้บริการแอปพลิเคชัน “Jobs Connect” ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ผู้ประกันตนสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อขึ้นทะเบียนว่างงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับงานว่างและโครงการฝึกอบรมที่เข้าหรือพร้อมให้บริการใกล้รอบบ้านได้เลย

3. ติดต่อในสาขากรมการจัดหางาน: ถ้าหากท่านไม่สะดวกที่จะใช้บริการออนไลน์ สามารถติดต่อถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ที่สาขากรมการจัดหางานที่ใกล้ที่สุด พนักงานของกรมการจัดหางานจะช่วยแนะนำและดำเนินการให้การลงทะเบียนให้กับท่าน

**คำถามที่พบบ่อย (FAQ)**

1. ต้องทำอย่างไรเพื่อลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33?
เพื่อลงทะเบียนว่างงานในระบบออนไลน์ มาตรา 33 คุณต้องเข้าสู่เว็บไซต์ e-Service หรือใช้แอปพลิเคชัน Jobs Connect เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดเกี่ยวกับการว่างงานของคุณ

2. ท่านจะได้รับประโยชน์ใดเมื่อลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33?
เมื่อคุณลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33 แล้ว คุณจะมีสิทธิ์ในการขอรับเงินชดเชยรายวันในช่วงเวลาที่ไม่มีงานทำ

3. ต้องอัพเดทข้อมูลหรือลงทะเบียนว่างงานใหม่ทุกครั้งหลังจากที่ทำการลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่?
ในกรณีที่ยังคงว่างงานหลังจากที่ลงทะเบียนว่างงานแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลหรือลงทะเบียนใหม่ แต่คุณจะต้องตรวจสอบสถานะการขอรับเงินชดเชยรายวันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. ขอรับเงินชดเชยรายวันได้นานแค่ไหนหลังจากการลงทะเบียนว่างงาน?
การขอรับเงินชดเชยรายวันจะใช้เวลาในการพิจารณาและออกคำสั่งจ่ายเงินเป็นระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ แล้วแต่กรมการจัดหางานที่จะดำเนินการ

5. วิธีการตรวจสอบสถานะการขอรับเงินชดเชยรายวันหลังจากลงทะเบียนว่างงานแล้วคืออะไร?
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินชดเชยรายวันที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ e-Service หรือแอปพลิเคชัน Jobs Connect เพื่อทราบว่าคำขอของคุณได้รับการพิจารณาและอนุมัติแล้วหรือไม่

**สรุป**

ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา 33 เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินชดเชยรายวันในช่วงเวลาที่ไม่มีงานทำ การลงทะเบียนสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ e-Service หรือแอปพลิเคชัน Jobs Connect หรือนัดพบเจ้าหน้าที่การจัดหางานโดยตรง อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของกระบวนการนี้คือความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐบาลและการจัดหางานในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตที่ไม่มีงานทำ ทำให้ผู้ประกันตนสามารถมีความมั่นใจและสบายใจในการรับมือกับการว่างงานได้อย่างมีความสุขและมั่นคง

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์: แนวทางและขั้นตอนที่คุณต้องทราบ

เมื่อคุณตกงานหรือมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มคนที่ว่างงาน ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือทางการจ้างงานที่หลากหลาย

ในบทความนี้เราจะพาคุณทำความเข้าใจถึงกระบวนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์อย่างละเอียด รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่คุณต้องทราบ เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนโดยรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

### ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์คืออะไร?

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์คือกระบวนการที่คนที่ว่างงานต้องผ่านเพื่อทำการสมัครเข้ารับสวัสดิการสังคม เป็นกระบวนการที่สั่งสมมานานแล้วในประเทศไทยและมีหลักการทำงานที่ชัดเจน

การลงทะเบียนว่างงานออนไลน์เป็นสิทธิของคนที่ว่างงานซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการสังคม โดยตั้งแต่การรับเงินชดเชยรายเดือนจนถึงการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานใหม่ได้

### ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อลงทะเบียนว่างงานออนไลน์:

#### 1. เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นโดยเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีต่างกันไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ อย่างเช่นช่องทางของกรมการจัดหางาน หรือกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
หลังจากที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประวัตินักเรียนหรือประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ระบบต้องการ

#### 3. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน คุณจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ หากพบข้อผิดพลาดใดๆ คุณสามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะยืนยันข้อมูล

#### 4. ยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากที่คุณพิสูจน์ว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วนแล้ว คุณจะต้องยืนยันการลงทะเบียน เพื่อส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ

#### 5. รอการตรวจสอบและการอนุมัติ
หลังจากที่คุณยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อทำการอนุมัติให้คุณเข้าสู่ระบบว่างงาน ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องได้รับการติดต่อเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

### FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

#### 1. ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ต้องทำมายังไง?
ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานออนไลน์สามารถทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกรอกข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการลงทะเบียน

#### 2. มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์หรือไม่?
กระบวนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการบริการฟรีที่คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ฟรี

#### 3. สวัสดิการสังคมที่สามารถรับได้หลังจากลงทะเบียนว่างงานคืออะไรบ้าง?
เมื่อคุณลงทะเบียนว่างงานออนไลน์แล้ว คุณจะได้รับสวัสดิการมากมายเช่นเงินชดเชยรายเดือน การให้คำปรึกษาการทำงาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานใหม่ และสวัสดิการอื่นๆ ที่รัฐบาลมีให้

#### 4. เมื่อลงทะเบียนว่างงานออนไลน์แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อ?
หลังจากที่คุณลงทะเบียนว่างงานออนไลน์แล้ว คุณอาจต้องรอการตรวจสอบและการอนุมัติจากระบบ เมื่อการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ ทางการจ้างงานได้

#### 5. คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว
กระบวนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์มีมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม คุณควรอ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงทะเบียน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจและรู้จักกับกระบวนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์อย่างละเอียด ทำให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Www.Sso.Go.Th ว่างงาน

ว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th: แนะนำและวิธีการสมัคร

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่อยมาทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจหลายประเทศเป็นทุกข์ การตกงานก็มีมากขึ้นเป็นอย่างมาก ในประเทศไทย เรื่องนี้ก็ไม่ต่างอย่างยิ่ง ในทางกลับกัน กระทรวงแรงงานก็ได้มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ในเว็บไซต์ www.sso.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม หรือ Social Security Office (SSO) เพื่อช่วยให้คนที่ตกงานสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมได้อย่างง่ายดาย

ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ www.sso.go.th ว่างงาน รวมถึงขั้นตอนการสมัครลงทะเบียน ข้อดีและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการลงทะเบียนนี้ พร้อมทั้งแสดงคำถามที่พบบ่อย และการตอบคำถามเหล่านั้นเพื่อให้ท่านมีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการใช้งานหรือออกแบบแผนการทำงานของท่าน

**หมายเหตุ: โปรดทราบว่าบทความนี้เป็นบทความแนะนำเท่านั้น แนะนำให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของกรมสวัสดิการแรงงาน และหากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดใดๆ ผู้ใช้งานควรติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เจ้าของงานอย่างเป็นทางการ**

## วงจรการลงทะเบียนคนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงาน

การลงทะเบียนคนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th เป็นกระบวนการที่สะดวกและง่ายมาก คุณสามารถทำได้ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงาน

เริ่มต้นโดยการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th และคลิกที่แท็บ “ว่างงาน” ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ

2. เลือก “ลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์”

เมื่อคุณเปิดหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงาน คุณจะพบเมนูด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่ “ลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์”

3. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

การลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงาน จะต้องขอให้ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน โดยคลิกที่ “ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” และอ่านโดยละเอียดก่อนที่จะกด “ดำเนินการต่อ”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว

หลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมา คุณสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ก็ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าถูกต้องและครบถ้วน หลังจากนั้นให้คลิกที่ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อส่งข้อมูลของคุณไปยังระบบ

6. รอการอนุมัติจากระบบ

หลังจากคุณทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณ และต้องการเวลาระหว่าง 3-5 วันทำการ เพื่อให้มีการตรวจสอบและอนุมัติและยืนยันการลงทะเบียนของคุณ

7. ได้รับหมายเลขประจำตัวคนว่างงาน

เมื่อคุณได้รับการอนุมัติและยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะทำการออกหมายเลขประจำตัวคนว่างงานให้แก่คุณ คุณสามารถนำหมายเลขประจำตัวนี้ไปใช้ในการขอรับสวัสดิการซึ่งท่านมีสิทธิได้ตามกฎหมาย

## คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงทะเบียนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงาน พร้อมกับคำตอบที่ชัดเจนและอธิบายโดยละเอียด:

**1. การลงทะเบียนคนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงานทำให้ได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง?**

การลงทะเบียนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงานทำให้คุณมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมได้ ซึ่งสวัสดิการที่คุณจะได้รับไปแก่การเบิกใช้เงินค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสภาพและค่าสงเคราะห์กรณีติดตัวจากการทำงาน

**2. ใครจะสามารถลงทะเบียนคนว่างงานได้บ้าง?**

ใครก็ตามที่เป็นพลเมืองไทยที่ได้ทำงานและเสียงานจากกฎหมายแรงงานก็สามารถลงทะเบียนคนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงานได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือนายจ้างที่เป็นสมาชิกของ สปสช.

**3. สิ่งที่ควรทราบเมื่อลงทะเบียนคนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงานคืออะไร?**

เมื่อคุณทำการลงทะเบียนคนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงาน เราขอแนะนำให้คุณมีข้อมูลต่อไปนี้พร้อมเตรียมไว้:

– หมายเลขประจำตัวประชาชน
– เลขที่หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
– ปีเดือนวันเกิด
– ที่อยู่ปัจจุบัน
– ประวัติการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงหน่วยงานที่ทำงาน เงินเดือน และวันที่เสียงาน (ถ้ามี)

**4. สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนว่างงานใน www.sso.go.th ว่างงานได้ที่ไหน?**

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th ว่างงาน คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

– [ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัวว่างง

สรุป 50 ลงทะเบียนประกันสังคม ว่างงาน

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน 'ว่างงาน-ตกงาน' รับเงินชดเชยสูงสุด 10,500 บาท
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘ว่างงาน-ตกงาน’ รับเงินชดเชยสูงสุด 10,500 บาท
โดนไล่ออก ลาออกจากงาน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ยังไงดี?
โดนไล่ออก ลาออกจากงาน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ยังไงดี?
ลูกจ้างต้องรู้! สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เมื่อถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ลูกจ้างต้องรู้! สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เมื่อถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม - Itax Media
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม – Itax Media
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัวว่างงานออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัวว่างงานออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร
รายงานตัวว่างงานแล้วแต่เงินไม่เข้า ลงทะเบียนว่างงานแล้วแต่เงินไม่เข้า ว่างงานไม่พบข้อมูล ประกันสังคม - Youtube
รายงานตัวว่างงานแล้วแต่เงินไม่เข้า ลงทะเบียนว่างงานแล้วแต่เงินไม่เข้า ว่างงานไม่พบข้อมูล ประกันสังคม – Youtube
ว่างงาน' ลงทะเบียนขอรับ 'เงินชดเชย' จากประกันสังคม ทำตามวิธีนี้! | Myaccount Cloud
ว่างงาน’ ลงทะเบียนขอรับ ‘เงินชดเชย’ จากประกันสังคม ทำตามวิธีนี้! | Myaccount Cloud
เงินว่างงานประกันสังคม - Pantip
เงินว่างงานประกันสังคม – Pantip
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ ประกันสังคมมาตรา33 ดูขั้นตอนที่นี่
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ ประกันสังคมมาตรา33 ดูขั้นตอนที่นี่
วิธีขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ ปี2565 เพื่อรับเงินชดเชย ไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคม - Youtube
วิธีขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ ปี2565 เพื่อรับเงินชดเชย ไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคม – Youtube
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัวว่างงานออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัวว่างงานออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีแจ้งว่างงาน เพื่อขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกจากงาน - Bolttech Blog - News & Updates
วิธีแจ้งว่างงาน เพื่อขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกจากงาน – Bolttech Blog – News & Updates
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม - Itax Media
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม – Itax Media
โดนไล่ออก ลาออกจากงาน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ยังไงดี?
โดนไล่ออก ลาออกจากงาน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ยังไงดี?
วิธีการยกเลิกการขึ้นทะเบียนว่างงานประกันสังคม #ว่างงาน #ประกันสังคม #Toyota - Youtube
วิธีการยกเลิกการขึ้นทะเบียนว่างงานประกันสังคม #ว่างงาน #ประกันสังคม #Toyota – Youtube
เงินว่างงานประกันสังคมไม่เข้า - Pantip
เงินว่างงานประกันสังคมไม่เข้า – Pantip
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม แบบออนไลน์ ผู้ประกันตนเช็กวิธีการได้ที่นี่
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม แบบออนไลน์ ผู้ประกันตนเช็กวิธีการได้ที่นี่
ได้เงินทดแทนว่างงานไม่ครบ (มาตรา 33) - Pantip
ได้เงินทดแทนว่างงานไม่ครบ (มาตรา 33) – Pantip
วิธีลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ 2566 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินชดเชยสูงสุด 180 วัน | Droidsans
วิธีลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ 2566 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินชดเชยสูงสุด 180 วัน | Droidsans
วิธีการขึ้นทะเบียนสังคมกรณีว่างงานแบบใหม่ล่าสุดปี 2565 #Shorts #Shorts # ประกันสังคม - Youtube
วิธีการขึ้นทะเบียนสังคมกรณีว่างงานแบบใหม่ล่าสุดปี 2565 #Shorts #Shorts # ประกันสังคม – Youtube
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัวว่างงานออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัวว่างงานออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีลงทะเบียนว่างงาน หยุดงานเพราะโควิด-19 กับประกันสังคม - Bolttech Blog - News & Updates
วิธีลงทะเบียนว่างงาน หยุดงานเพราะโควิด-19 กับประกันสังคม – Bolttech Blog – News & Updates
ลงทะเบียนว่างงาน' อัพเดทล่าสุดกับ 'ประกันสังคม' กรณีโควิด-19
ลงทะเบียนว่างงาน’ อัพเดทล่าสุดกับ ‘ประกันสังคม’ กรณีโควิด-19
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม - Itax Media
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม – Itax Media
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม กี่วันจะได้เงิน? - Pantip
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม กี่วันจะได้เงิน? – Pantip
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมที่ไหน เช็คประกันสังคมอย่างไร
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมที่ไหน เช็คประกันสังคมอย่างไร
ชดเชย!70% นาน 6 เดือน ผู้ประกันตน ตกงานจากโควิด !! | Prosoft Winspeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ชดเชย!70% นาน 6 เดือน ผู้ประกันตน ตกงานจากโควิด !! | Prosoft Winspeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
รับเงินว่างงานยังไม่ครบจะสมัครเป็น มาตรา39 ยังจะได้รับเงินว่างงานต่อหรือไม่ สมัคร ม39 ประกันสังคม - Youtube
รับเงินว่างงานยังไม่ครบจะสมัครเป็น มาตรา39 ยังจะได้รับเงินว่างงานต่อหรือไม่ สมัคร ม39 ประกันสังคม – Youtube
วิธียื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ เพื่อรับเงินว่างงานประกันสังคม [อัพเดท 2566 มิ.ย.-ก.ค.] - สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
วิธียื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ เพื่อรับเงินว่างงานประกันสังคม [อัพเดท 2566 มิ.ย.-ก.ค.] – สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
ขั้นตอน ลงทะเบียนว่างงาน ตกงาน ประกันสังคม ม.33 ปี 65 สมัคร สินเชื่อออนไลน์
ขั้นตอน ลงทะเบียนว่างงาน ตกงาน ประกันสังคม ม.33 ปี 65 สมัคร สินเชื่อออนไลน์
รีวิวลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ รับเงินประกันสังคม​ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา​
รีวิวลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ รับเงินประกันสังคม​ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา​
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม - Itax Media
วิธีลงทะเบียนรับเงิน 8,000 กรณีว่างงาน ลูกจ้างประกันสังคม – Itax Media
ประกันสังคมเรียกคืนเงินทดแทนกรณีว่างงาน แต่ประกันสังคมไม่ได้โอนเงินว่างงานมาให้ เราจะทำอย่างไรได้บ้างคะ - Pantip
ประกันสังคมเรียกคืนเงินทดแทนกรณีว่างงาน แต่ประกันสังคมไม่ได้โอนเงินว่างงานมาให้ เราจะทำอย่างไรได้บ้างคะ – Pantip
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ ประกันสังคมมาตรา33 ดูขั้นตอนที่นี่
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ ประกันสังคมมาตรา33 ดูขั้นตอนที่นี่
ว่างงาน' ลงทะเบียนขอรับ 'เงินชดเชย' จากประกันสังคม ทำตามวิธีนี้! | Myaccount Cloud
ว่างงาน’ ลงทะเบียนขอรับ ‘เงินชดเชย’ จากประกันสังคม ทำตามวิธีนี้! | Myaccount Cloud
ว่างงาน-ตกงาน'ขึ้นทะเบียนว่างงานทำไง ใช้ 'คุณสมบัติ-เอกสาร'อะไรบ้าง | เดลินิวส์
ว่างงาน-ตกงาน’ขึ้นทะเบียนว่างงานทำไง ใช้ ‘คุณสมบัติ-เอกสาร’อะไรบ้าง | เดลินิวส์
ชดเชย!70% นาน 6 เดือน ผู้ประกันตน ตกงานจากโควิด !! | Prosoft Winspeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ชดเชย!70% นาน 6 เดือน ผู้ประกันตน ตกงานจากโควิด !! | Prosoft Winspeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
รายงานตัวว่างงาน 'ก่อนกำหนด' กี่วันได้เงิน? ประกันสังคม | Finstreet
รายงานตัวว่างงาน ‘ก่อนกำหนด’ กี่วันได้เงิน? ประกันสังคม | Finstreet
เปิด 5 ขั้นตอนลงทะเบียน 'ว่างงานโควิด-19' รับเงินทดแทน 50% ประกันสังคม
เปิด 5 ขั้นตอนลงทะเบียน ‘ว่างงานโควิด-19’ รับเงินทดแทน 50% ประกันสังคม
เงินเดือน 9000บาท ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานเท่าไหร่ | คำถามประกันสังคมจากทางบ้าน - Youtube
เงินเดือน 9000บาท ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานเท่าไหร่ | คำถามประกันสังคมจากทางบ้าน – Youtube
คนว่างงานมาทางนี้! เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้
คนว่างงานมาทางนี้! เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ “ว่างงาน-ตกงาน” รับเงินชดเชยสูงสุด 10,500 บาท – สยามรัฐ
สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท - Money Buffalo
สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท – Money Buffalo
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม แบบออนไลน์ ผู้ประกันตนเช็กวิธีการได้ที่นี่
ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม แบบออนไลน์ ผู้ประกันตนเช็กวิธีการได้ที่นี่
วิธีลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ 2566 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินชดเชยสูงสุด 180 วัน | Droidsans
วิธีลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ 2566 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินชดเชยสูงสุด 180 วัน | Droidsans
ออกจากงาน ว่างงาน รักษาสิทธิต่อ ยื่น ม.39
ออกจากงาน ว่างงาน รักษาสิทธิต่อ ยื่น ม.39
ประกันสังคมว่างงาน สามารถรับเงินชดเชยได้อย่างไร - Tanateauditor
ประกันสังคมว่างงาน สามารถรับเงินชดเชยได้อย่างไร – Tanateauditor
มาลดความเสี่ยงง่ายๆ กับวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต
มาลดความเสี่ยงง่ายๆ กับวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต
ลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต คลิก | Thaiger ข่าวไทย
ลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต คลิก | Thaiger ข่าวไทย
ตกงาน
ตกงาน” จะได้เงินประกันสังคมเท่าไหร่?

See more here: shoptrethovn.net

Learn more about the topic ลงทะเบียนประกันสังคม ว่างงาน.

See more: https://shoptrethovn.net/category/politiek/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *