Chuyển tới nội dung
Trang chủ » โหลด Find My Iphone: ตรวจสอบทันทีล่าสุดว่า Iphone ของคุณอยู่ที่ไหน

โหลด Find My Iphone: ตรวจสอบทันทีล่าสุดว่า Iphone ของคุณอยู่ที่ไหน

วิธีใช้ Find My ค้นหา iPhone, AirPods และอุปกรณ์อื่น ๆ (อัปเดต 2022) | iMoD

โหลด Find My Iphone

หากคุณเคยสูญหายอุปกรณ์ iOS เช่น iPhone, iPad หรือ Apple Watch แล้วไม่รู้ว่าจะหาอย่างไร หรือต้องเชื่อมต่อกับ iCloud เพื่อหาตำแหน่ง แอป Find My iPhone จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถหาอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอป Find My iPhone ในภาษาไทยซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน รวมถึงการตั้งค่าและการทำงานของฟีเจอร์ต่างๆในแอปนี้

1. ความสำคัญของการโหลดแอป Find My iPhone

การโหลดแอป Find My iPhone เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำหากคุณมีอุปกรณ์ iOS เช่น iPhone, iPad, หรือ Apple Watch เพื่อให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่อุปกรณ์ของคุณอยู่เมื่อมันสูญหายหรือถูกขโมยได้ คุณสามารถใช้แอป Find My iPhone หรือได้ยินเสียงเสียงวิทยุเพื่อช่วยให้คุณสามารถหาอุปกรณ์ของคุณได้ในทันที ทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
– สามารถระบุตำแหน่งที่อุปกรณ์ของคุณอยู่ในกรณีที่มันสูญหายหรือถูกขโมย
– ล็อกหน้าจอของอุปกรณ์และสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณ
– ลบข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คนที่พบเจอได้รับทราบว่าคุณต้องการกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ

2. วิธีการโหลดแอป Find My iPhone ในอุปกรณ์ iOS

เพื่อเริ่มต้นใช้แอป Find My iPhone คุณต้องดาวน์โหลดแอปนี้ไปยังอุปกรณ์ iOS ของคุณ ดังนั้นตัวอย่างนี้จะแสดงการดาวน์โหลดแอป Find My iPhone ใน iPhone:

1. เปิด App Store บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
2. แตะที่ไอคอน “สำรวจ”
3. แตะที่ช่องค้นหาและพิมพ์ “Find My iPhone”
4. เลือกแอป Find My iPhone จากผลลัพธ์ที่ปรากฏ
5. แตะที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” และติดตั้งแอปนี้บนอุปกรณ์ของคุณ
6. รอให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จสมบูรณ์

3. วิธีการเปิดใช้งานและตั้งค่าแอป Find My iPhone

เมื่อคุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้ว ต่อไปคุณจะต้องเปิดใช้งานและตั้งค่าแอปนี้ นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ:

1. เปิดแอป Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
3. หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณจะต้องตั้งค่า iCloud ของคุณให้รองรับแอป Find My iPhone โดยเปิดตัวเลือก “Find My iPhone” ในส่วน “ใช้งาน” ของการตั้งค่า iCloud

4. การเชื่อมต่อแอป Find My iPhone กับบัญชี iCloud

แอป Find My iPhone จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับบัญชี iCloud ของคุณเพื่อทำงานอย่างถูกต้อง การเชื่อมต่อแอปด้วยบัญชี iCloud ของคุณสามารถทำได้โดยดำเนินการต่อไปนี้:

1. เปิดแอป Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
3. แอปจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับบัญชี iCloud ที่คุณใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อแอป Find My iPhone กับบัญชี iCloud คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่มีให้ในแอปนี้ได้

5. วิธีการตั้งค่าการค้นหาตำแหน่งในแอป Find My iPhone

การตั้งค่าการค้นหาตำแหน่งในแอป Find My iPhone ช่วยให้คุณสามารถหาตำแหน่งที่อุปกรณ์ของคุณอยู่โดยใช้ระบบ GPS ในอุปกรณ์ นี่คือวิธีการตั้งค่าการค้นหาตำแหน่งในแอป Find My iPhone:

1. เปิดแอป Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
3. แตะที่เมนู “ถ่ายงาน”
4. แตะที่ “ตำแหน่ง” เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์
5. หากคุณต้องการให้แอป Find My iPhone ใช้งานตลอดเวลา คุณสามารถเลือก “เปิด” ในส่วน “ค้นหาตำแหน่งทั้งเวลา” ของการตั้งค่า หรือหากต้องการเลือกเปิดใช้งานตำแหน่งเฉพาะในขณะที่แอปปิดอยู่ คุณสามารถเลือก “เปิดอย่างเฉพาะภายในแอป” และเปิดแอปเมื่อต้องการหาตำแหน่งอุปกรณ์

6. การใช้งานฟีเจอร์ล็อกหน้าจอและลบข้อมูลบนแอป Find My iPhone

ฟีเจอร์ล็อกหน้าจอและลบข้อมูลบนแอป Find My iPhone ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณหากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณถูกสูญหายหรือถูกขโมย นี่คือวิธีการใช้ฟีเจอร์ล็อกหน้าจอและลบข้อมูลบนแอป Find My iPhone:

– หากคุณต้องการล็อกหน้าจออุปกรณ์ iOS ของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนนี้:
1. เปิดแอป Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการล็อก
4. แตะที่ “ล็อก” และป้อนรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้อื่นใช้เพื่อปลดล็อก
5. แตะที่ “ล็อก”

– หากคุณต้องการลบข้อมูลบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนนี้:
1. เปิดแอป Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการลบข้อมูล
4. แตะที่ “ลบข้อมูล” เพื่อลบข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณโดยถาวร
5. คุณต้องยืนยันการลบโดยกรอกรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง
6. แตะที่ “ลบข้อมูลบนอุปกรณ์นี้”

7. วิธีการใช้งานฟีเจอร์แสดงข้อความที่สูญหายในแอป Find My iPhone

ฟีเจอร์แสดงข้อความที่สูญหายในแอป Find My iPhone ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คนที่พบเจออุปกรณ์ของคุณสามารถติดต่อคุณเพื่อคืนอุปกรณ์กลับมาโดยง่าย นี่คือวิธีการใช้ฟีเจอร์แสดงข้อความที่สูญหายในแอป Find My iPhone:

1. เปิด

วิธีใช้ Find My ค้นหา Iphone, Airpods และอุปกรณ์อื่น ๆ (อัปเดต 2022) | Imod

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: โหลด find my iphone Find My iPhone, find my iphone เครื่องอื่น, Find My phone, find my iphone ใช้ยังไง, find my iphone อยู่ตรงไหน, Find My Device, find my iphone ของเพื่อน, Find My iPad

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โหลด find my iphone

วิธีใช้ Find My ค้นหา iPhone, AirPods และอุปกรณ์อื่น ๆ (อัปเดต 2022) | iMoD
วิธีใช้ Find My ค้นหา iPhone, AirPods และอุปกรณ์อื่น ๆ (อัปเดต 2022) | iMoD

หมวดหมู่: Top 82 โหลด Find My Iphone

ดูเพิ่มเติมที่นี่: shoptrethovn.net

Find My Iphone

ค้นหา iPhone ของคุณด้วย Find My iPhone

Find My iPhone เป็นเครื่องมือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ iPhone ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจหาหรือติดตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของ iPhone ของคุณได้หากมีการสูญหาย ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกใช้คุณสมบัตินี้เพื่อความปลอดภัยและติดตามสภาพคอนเทนต์ส่วนตัวของพวกเขา ในบทความนี้เราจะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Find My iPhone และวิธีการใช้งานของมัน

คุณสมบัติหลักของ Find My iPhone

Find My iPhone มีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

1. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง: Find My iPhone ช่วยให้คุณสามารถตรวจหาตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของ iPhone ของคุณได้ทันที คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ Find My iPhone หรือแอปพลิเคชัน Find My iPhone บนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณเชื่อมต่อกับบัญชี Apple ID ของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้มี iPhone อุปกรณ์เพิ่มเติมในบัญชีของคุณ

2. ตั้งและเปลี่ยนรหัสผ่านล็อค: คุณสามารถตั้งรหัสผ่านของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณหากมีคนอื่นพยายามใช้งาน iPhone ของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน Find My iPhone ผ่านแอปพลิเคชันการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ

3. ส่งเสียงเตือนและข้อความ: ถ้าคุณมี iPhone ของคุณที่เทียบโอกาสหรือขาดหาย คุณสามารถส่งเสียงเตือนที่รุนแรงขึ้นมาเพื่อเรียกดูคนที่อยู่ใกล้เคียง และนอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความของคุณไปที่หน้าจออุปกรณ์ iPhone ของคุณที่หายไป เพื่อให้คนที่คืนค่า iPhone ของคุณมาได้

4. ดำเนินการรีโมทผ่านคีย์เมื่อไฟต่ำลง: หาก iPhone ของคุณมีไฟต่ำลง คุณสามารถเปิดใช้งาน ‘Lost Mode’ ซึ่งจะทำให้ iPhone ของคุณปิดตัวเองและล็อคให้คุณพบ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าให้ iPhone ของคุณส่งอีเมลรายงานตำแหน่งเมื่อไฟต่ำลง

วิธีการใช้งาน Find My iPhone

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Find My iPhone คุณจะต้องมีบัญชี Apple ID ที่ใช้เชื่อมต่อกับ iPhone ของคุณ ดังนั้นหากคุณยังไม่มีบัญชี Apple ID คุณสามารถสร้างบัญชีได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของ Apple หรือทางแอปพลิเคชันการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ

หลังจากที่คุณมีบัญชี Apple ID คุณสามารถเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ Find My iPhone หรือแอปพลิเคชัน Find My iPhone บนอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นแผนที่ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของ iPhone ของคุณ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติอื่น ๆ เช่นส่งเสียงเตือน ส่งข้อความ และดำเนินการรีโมทผ่านคีย์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Find My iPhone

1. ฉันสามารถใช้ Find My iPhone บนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ iPhone หรือไม่?
ใช่เป็นไปได้ คุณสามารถเข้าถึง Find My iPhone ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น iPad, Mac, หรือแม้กระทั้งอุปกรณ์ Android ก็สามารถใช้งานได้ถ้าคุณติดตั้งแอปไลน์ Find My iPhone บนอุปกรณ์นั้น

2. ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานเน็ตเวิร์คเพื่อใช้ Find My iPhone หรือไม่?
ใช่ คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi เพื่อให้ Find My iPhone สามารถติดตามตำแหน่งปัจจุบันของ iPhone ของคุณได้

3. มีวิธีเลือกไม่ให้คนอื่นตามหาหรือดูตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone ของฉันผ่าน Find My iPhone หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณผ่านทางการตั้งค่าใน Find My iPhone หรือผ่านทางระบบสงวนความเป็นส่วนตัวของ iOS ในการตั้งค่านี้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้อื่นดูหรือตามหาหรือไม่

4. ถ้า iPhone ของฉันอยู่ในโหมด ‘Lost Mode’ สามารถติดตามตำแหน่งปัจจุบันของมันได้หรือไม่?
ใช่ ถ้า iPhone ของคุณอยู่ในโหมด ‘Lost Mode’ คุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของมันได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Find My iPhone ต่อเมื่อมีการอัพเดตตำแหน่งล่าสุดจาก iPhone ของคุณ

ในสรุป Find My iPhone เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจหาหรือติดตามตำแหน่งของ iPhone ของคุณได้แม้ในกรณีที่มีการสูญหาย ไม่เพียงแต่คุณสามารถเรียกดูตำแหน่งปัจจุบันของสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย แต่คุณยังสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณและสื่อสิ่งพิมพ์ได้โดยการล็อคและส่งข้อความจากไฟต์ iPhone ของคุณที่ขาดหายไว้

หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน Find My iPhone บนอุปกรณ์ของคุณ คุณควรทำการเปิดใช้งานและกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการค้นหา iPhone หากเกิดเหตุการณ์ลำบากในอนาคต

Find My Iphone เครื่องอื่น

ค้นหา iPhone เครื่องต่อไปของคุณคืออะไร

ในช่วงปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วทำให้สิ่งต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้สะดวกมากขึ้น และหากคุณเป็นผู้ใช้ iPhone เครื่องหนึ่ง คุณอาจสงสัยเรื่องวิธีการค้นหา iPhone เครื่องต่อไปของคุณในกรณีที่คุณทำหลุดมือปรือเครื่องหรือถูกหลงทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่ง

สิ่งที่คุณต้องการคือ “Find My iPhone เครื่องอื่น” ฟีเจอรืนที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถติดตามตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ Apple ของคุณได้อย่างง่ายดาย หากคุณได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับโปรแกรม Find My iPhone เครื่องอื่นแล้ว คุณสามารทำตามขั้นตอนเล็กน้อยเพื่อติดตามตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณทันที

วิธีการค้นหา iPhone เครื่องอื่น

1. เปิดใช้งาน Find My iPhone เครื่องอื่น
– ในการตั้งค่า iPhone ของคุณ เข้าสู่เมนู “iCloud” และเลือก “Find My iPhone”.
– เปิดใช้งาน “Find My iPhone” โดยเลื่อนแบบสวิปเพื่อเปิดใช้งาน

2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอป Find My iPhone เครื่องอื่น
– ดาวน์โหลดแอป Find My iPhone เครื่องอื่นจาก App Store (สำหรับ iPhone) หรือ Play Store (สำหรับ Android).
– เข้าสู่ระบบในแอปเพื่อใช้งาน Find My iPhone เครื่องอื่น
– เลือกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการค้นหาจากรายชื่ออุปกรณ์ที่แสดง

3. ติดตามตำแหน่งการใช้งาน
– หลังจากคุณติดตามตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์แล้ว โปรแกรม Find My iPhone เครื่องอื่นจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่.
– โปรแกรมยังจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นเวลาที่เดินทาง ระยะทางที่ตัวเครื่องของคุณทำลายที่มีการเคลื่อนที่ และสถานที่มาตรฐานที่คุณอาจฉายได้ว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันต้องการที่จะรู้ว่าฉันต้องการกล้องหลังเต็มในการค้นหา iPhone เครื่องอื่นหรือไม่?
ในกรณีที่คุณต้องการให้ Find My iPhone เครื่องอื่นทำงาน คุณต้องรับรู้ว่าการเปิดใช้งานค่า GPS และตำแหน่งของอุปกรณ์คุณจำเป็นต้องได้รับอนุญาติในการเข้าถึงที่อยู่ของคุณ

2. คือ Find My iPhone เครื่องอื่นถูกล็อกไว้อยู่
หากคุณพบว่า Find My iPhone เครื่องอื่นถูกล็อกไว้ คุณจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้หากคุณเคยปิดใช้งานในตั้งค่า iCloud หากคุณต้องการเปิดใช้งานได้คุณจะต้องแบ่งปันรหัสผ่านของ Apple ID ของคุณหรือให้ผู้ใช้แอปอื่นที่ได้รับอนุญาติเข้าถึงอุปกรณ์

3. ซื้อหรือใช้งาน Find My iPhone เครื่องอื่นมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
การใช้งาน Find My iPhone เครื่องอื่นไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด แต่คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานโปรแกรมนี้

สรุป

Find My iPhone เครื่องอื่นเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้ง iPhone และอุปกรณ์ Android ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเชื่อมต่อแอปกับอุปกรณ์และติดตามตำแหน่งได้ทันที เมื่อคุณสามารถพูดคุยและติดต่อผู้ใช้งานต่าง ๆ บนแผนที่ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเวลาของการเดินทางและระยะทางและสถานที่ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจอยู่

หากคุณเคยหลงทิ้งหรือประสบปัญหาในการค้นหาอุปกรณ์ของคุณ ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป ด้วย Find My iPhone เครื่องอื่น คุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันต้องการที่จะรู้ว่าฉันต้องการกล้องหลังเต็มในการค้นหา iPhone เครื่องอื่นหรือไม่?
ในกรณีที่คุณต้องการให้ Find My iPhone เครื่องอื่นทำงาน คุณต้องรับรู้ว่าการเปิดใช้งานค่า GPS และตำแหน่งของอุปกรณ์คุณจำเป็นต้องได้รับอนุญาติในการเข้าถึงที่อยู่ของคุณ

2. คือ Find My iPhone เครื่องอื่นถูกล็อกไว้อยู่
หากคุณพบว่า Find My iPhone เครื่องอื่นถูกล็อกไว้ คุณจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้หากคุณเคยปิดใช้งานในตั้งค่า iCloud หากคุณต้องการเปิดใช้งานได้คุณจะต้องแบ่งปันรหัสผ่านของ Apple ID ของคุณหรือให้ผู้ใช้แอปอื่นที่ได้รับอนุญาติเข้าถึงอุปกรณ์

3. ซื้อหรือใช้งาน Find My iPhone เครื่องอื่นมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
การใช้งาน Find My iPhone เครื่องอื่นไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด แต่คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานโปรแกรมนี้

Find My Phone

หาโทรศัพท์ของฉัน (Find My Phone) – ค้นหาและติดตามทรัพย์สินที่สูญหายของคุณอย่างง่ายดาย

การสูญหายของโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระเทาะหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว เมื่อเราพบว่าโทรศัพท์ของเราหายลงไปด้วยการเสียหายหรือการขโมย เราทุกคนนั้นเริ่มต้นที่จะรู้สึกว่า “ว้าว! โทรศัพท์ของฉันหายไปแล้วจริงหรือ?”

อย่ากังวล! โทรศัพท์มือถือของคุณอาจจะหายไป แต่คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน “หาโทรศัพท์ของฉัน” (Find My Phone) ในการค้นหาและติดตามโทรศัพท์นั้นได้อย่างง่ายดาย ทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ใส่ความสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้มีความง่ายต่อการใช้งานสูงสุด ดังนั้นวันนี้เราเลยขอพาคุณไปสำรวจและค้นคว้าคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้กัน

คุณสมบัติหลักของ Find My Phone:
1. ค้นหาตำแหน่ง – แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่โทรศัพท์เป็นบริเวณให้ได้ เมื่อสิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Apple (สำหรับ iPhone) หรือบัญชี Google (สำหรับ Android) แล้วเข้าสู่แผงควบคุม Find My Phone โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถดูตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณผ่านแผนที่ออนไลน์
2. เสียงแจ้งเตือน – หากคุณไม่สามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณด้วยตัวเองตามแผนที่ แอปพลิเคชันนี้ยังสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนต่าง ๆ เข้าสู่โทรศัพท์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาและติดตามได้ง่ายขึ้น
3. ล็อคและลบข้อมูล – ในกรณีที่คุณได้แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณถูกขโมยไป เครื่องหมายอันดีคือคุณสามารถล็อคและลบข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณได้ทันที ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัย

หาผู้พัฒนาให้คำแนะนำ

Find My Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นและพัฒนาโดยบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อดังอย่าง Microsoft ซึ่งจัดเตรียมแอปพลิเคชันนี้ให้แก่ผู้ใช้ Android อย่างเป็นทางการโดยให้ใช้งานแบบฟรี ทั้งนี้คุณยังสามารถพบแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่มีความสามารถคล้ายกันจากผู้พัฒนาอื่น ๆ เช่น Lookout, Cerberus หรือ Prey Project

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Find My Phone
ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Find My Phone:

1. ใครสามารถใช้ Find My Phone ได้บ้าง?
Find My Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดย Microsoft ช่วยให้แอปพลิเคชันนี้แพลตฟอร์มครอสโพรแมตกับอุปกรณ์ iOS ด้วยแอป “Find My” ในระบบปฏิบัติการ iOS

2. การติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ทำอย่างไร?
สำหรับผู้ใช้ Android, ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Find My Phone” ผ่าน Google Play Store และติดตั้งลงในโทรศัพท์ของคุณ สำหรับผู้ใช้ iOS, แอป “Find My” มีอยู่ในโทรศัพท์ทุกรุ่น และสามารถเปิดใช้งานได้ในส่วนของการตั้งค่า

3. Find My Phone ใช้งานได้โดยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่?
ใช่ คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ แต่หลังจากค้นหาและได้รับข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามตำแหน่งในยามที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน

4. หากโทรศัพท์ของฉันถูกขโมยหรือสูญหาย จะสามารถล็อกเครื่องและลบข้อมูลได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถล็อกเครื่องหรือลบข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณได้โดยเข้าสู่ระบบ Find My Phone ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

5. ตกลง หากคุณไม่พบโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ที่แอป Find My Phone แสดงในแผนที่ มีวิธีการค้นหาตัวเครื่องได้อย่างไร?
หากคุณไม่พบโทรศัพท์ของคุณในสถานที่แอป Find My Phone แสดงในแผนที่ คุณควรใช้คุณสมบัติ “เสียงแจ้งเตือน” ในแอปพลิเคชันนี้ เพื่อให้โทรศัพท์แสดงเสียงเตือนต่าง ๆ

Find My Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมที่พร้อมจะช่วยคุณค้นหาโทรศัพท์ของคุณในทุก ๆ สถานการณ์ เช่น เวลาที่คุณทำให้เสียหายหรือกระหายไป แอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงช่วยสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณได้สงบใจเมื่อมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการขโมยเกิดขึ้นด้วยวิธีการล็อคและลบข้อมูลที่สามารถกระทำได้ทันที

พบ 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โหลด find my iphone.

Find My Iphone For Ios - Tìm Kiếm Iphone Bị Mất -Tìm Kiếm Iphone Bị Mấ
Find My Iphone For Ios – Tìm Kiếm Iphone Bị Mất -Tìm Kiếm Iphone Bị Mấ
Find My By Apple
Find My By Apple
Find My Iphone 4.0 Ios - Free Download For Iphone
Find My Iphone 4.0 Ios – Free Download For Iphone
Find My Iphone For Ios - Tìm Kiếm Iphone Bị Mất -Tìm Kiếm Iphone Bị Mấ
Find My Iphone For Ios – Tìm Kiếm Iphone Bị Mất -Tìm Kiếm Iphone Bị Mấ
Find My Iphone Là Gì? Cách Dùng Find My Iphone Để Tìm Lại Khi Bị Mất
Find My Iphone Là Gì? Cách Dùng Find My Iphone Để Tìm Lại Khi Bị Mất
How To Use Find My Iphone To Track Your Lost Or Stolen Ios Device - Youtube
How To Use Find My Iphone To Track Your Lost Or Stolen Ios Device – Youtube
โหลด Find My Iphone ไม่ได้ เกิดจากอะไร – Modify: Technology News
โหลด Find My Iphone ไม่ได้ เกิดจากอะไร – Modify: Technology News
Find My Iphone 4.0 Ios - Free Download For Iphone
Find My Iphone 4.0 Ios – Free Download For Iphone
How To Find Downloads (Safari, Chrome, Etc.) On Iphone! - Youtube
How To Find Downloads (Safari, Chrome, Etc.) On Iphone! – Youtube
ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน บน App Store
ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน บน App Store
How To Find Downloaded Files On An Iphone Or Ipad
How To Find Downloaded Files On An Iphone Or Ipad
2023 Find My Friends Not Working? Here'S How To Fix It
2023 Find My Friends Not Working? Here’S How To Fix It
โหลด Find My Iphone ไม่ได้ เกิดจากอะไร – Modify: Technology News
โหลด Find My Iphone ไม่ได้ เกิดจากอะไร – Modify: Technology News
How To Use Find My On Apple Watch | Apple Support - Youtube
How To Use Find My On Apple Watch | Apple Support – Youtube
Solved] How To Turn Find My Iphone Off Without Parents Knowing
Solved] How To Turn Find My Iphone Off Without Parents Knowing
Find My Phone Images: Browse 499 Stock Photos & Vectors Free Download With  Trial | Shutterstock
Find My Phone Images: Browse 499 Stock Photos & Vectors Free Download With Trial | Shutterstock
Ios 17 ! Turn Off Find My Iphone Without Password ! Sign-Out Find My From  Iphone If Forgot Password - Youtube
Ios 17 ! Turn Off Find My Iphone Without Password ! Sign-Out Find My From Iphone If Forgot Password – Youtube
How To Turn Off Find My Iphone On Apple Watch And Other Ios Devices
How To Turn Off Find My Iphone On Apple Watch And Other Ios Devices
How To Find Downloaded Files On An Iphone Or Ipad
How To Find Downloaded Files On An Iphone Or Ipad
Find My Phone Images: Browse 499 Stock Photos & Vectors Free Download With  Trial | Shutterstock
Find My Phone Images: Browse 499 Stock Photos & Vectors Free Download With Trial | Shutterstock
Apple ปล่อยอัปเดต Ios 11.4.1 แล้ว เพิ่มฟีเจอร์ Usb Restriced Mode  โหมดจำกัดการเข้าถึงพอร์ต Usb และเน้นแก้บั๊ก ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ::  Techmoblog.Com
Apple ปล่อยอัปเดต Ios 11.4.1 แล้ว เพิ่มฟีเจอร์ Usb Restriced Mode โหมดจำกัดการเข้าถึงพอร์ต Usb และเน้นแก้บั๊ก ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ :: Techmoblog.Com
How To Download Iphone Photos To A Computer: 6 Quick Tricks
How To Download Iphone Photos To A Computer: 6 Quick Tricks
How To Use Find My Iphone - 2016! - Youtube
How To Use Find My Iphone – 2016! – Youtube
How To View Your App Store Download History
How To View Your App Store Download History
How To Download Iphone Photos To A Computer: 6 Quick Tricks
How To Download Iphone Photos To A Computer: 6 Quick Tricks
Imazing | Iphone, Ipad & Ipod Manager For Mac & Pc
Imazing | Iphone, Ipad & Ipod Manager For Mac & Pc
Ios 16 Released: How To Download It On Your Iphone
Ios 16 Released: How To Download It On Your Iphone
Ifind - Find My Device By Okte Cilmi
Ifind – Find My Device By Okte Cilmi
Apple ปล่อยอัปเดท Ios 16.3.1 แก้ปัญหา Icloud, ปรับปรุงตรวจจับการชน และอื่นๆ
Apple ปล่อยอัปเดท Ios 16.3.1 แก้ปัญหา Icloud, ปรับปรุงตรวจจับการชน และอื่นๆ
โหลดเลย! Android อยากทำบ้าง! “Dynamicspot” แอปเลียนแบบ Dynamic Island ของ  Iphone 14 Pro
โหลดเลย! Android อยากทำบ้าง! “Dynamicspot” แอปเลียนแบบ Dynamic Island ของ Iphone 14 Pro
Download Apps And Games On Your Iphone Or Ipad - Apple Support
Download Apps And Games On Your Iphone Or Ipad – Apple Support
Find My Car - Parking Tracker Ipa Cracked For Ios Free Download
Find My Car – Parking Tracker Ipa Cracked For Ios Free Download
How To Download Photos From Icloud
How To Download Photos From Icloud
จัดให้ 9 แอปฯ ดี๊ดีที่ใครๆ ก็มีไว้ติดเครื่อง(ไม่เสียหาย)
จัดให้ 9 แอปฯ ดี๊ดีที่ใครๆ ก็มีไว้ติดเครื่อง(ไม่เสียหาย)
2023] Iphone Passcode Unlock Software Free Download
2023] Iphone Passcode Unlock Software Free Download
How To Find Downloaded Files On An Iphone Or Ipad
How To Find Downloaded Files On An Iphone Or Ipad
How To See All The Apps You'Ve Ever Downloaded On Iphone
How To See All The Apps You’Ve Ever Downloaded On Iphone
Apple Ios 10.3, Watchos 3.2, Macos 10.12.4 And Tvos 10.2 Out: Here'S How To  Install | Technology News,The Indian Express
Apple Ios 10.3, Watchos 3.2, Macos 10.12.4 And Tvos 10.2 Out: Here’S How To Install | Technology News,The Indian Express
Wells Fargo App For Apple And Android Devices | Wells Fargo
Wells Fargo App For Apple And Android Devices | Wells Fargo
Iphone 14 Pro Max Launcher Ios For Android - Download
Iphone 14 Pro Max Launcher Ios For Android – Download

ลิงค์บทความ: โหลด find my iphone.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ โหลด find my iphone.

ดูเพิ่มเติม: https://shoptrethovn.net/category/mindfulness blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *