นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด PowerPoint | We Mahidol

รูปแบบการนำเสนองาน Powerpoint: วิธีที่จะสร้างความประทับใจที่ดี

รูป แบบ การ นํา เสนอ งาน Powerpoint

รูปแบบการนำเสนองาน PowerPoint

การนำเสนองาน PowerPoint เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นให้เข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม การทำงาน PowerPoint ที่มีคุณภาพสูงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้การวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับผู้เข้าฟังและการเรียนรู้ ออกแบบภาพและกราฟิกที่มีเอกลักษณ์ เลือกใช้สีที่เหมาะสม เลือกใช้แบบอักษรที่ถูกต้อง จัดเตรียมเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ และใช้หลักการต่อเนื่องในกระบวนการนำเสนอ ในบทความนี้ เราจะส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนองาน PowerPoint ที่มีคุณภาพและมืออาชีพ เพื่อให้คุณสามารถสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงได้

1. การกำหนดเป้าหมายและผู้เป็นเจ้าของงาน
ก่อนที่จะเริ่มทำงาน PowerPoint คุณควรกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการสื่อสารอะไร และผู้เป็นเจ้าของงานเป็นใคร การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิเคราะห์ทางด้านผู้เข้าฟังและการเรียนรู้
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายและผู้เป็นเจ้าของงานแล้ว คุณควรทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เข้าฟังและการเรียนรู้ของพวกเขา ใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้เข้าฟัง เช่น วัยรุ่นหรือผู้สูงอายุ และความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณจะนำเสนอ

3. การออกแบบภาพและกราฟิกสไลด์ที่มีเอกลักษณ์
ภาพและกราฟิกสไลด์ที่มีเอกลักษณ์จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณติดอยู่ในหน่วยความจำของผู้เข้าฟังได้มากขึ้น ควรออกแบบภาพและกราฟิกที่สอดคล้องกับเนื้อหา ใช้สไลด์ที่มีความกระชับและชัดเจน และใช้ภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความโดดเด่น

4. การใช้สีเพื่อสร้างสรรค์ตัวแสดงสื่อ
การใช้สีในงานนำเสนอ PowerPoint สามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจและมีความผลักดันให้กับผู้เข้าฟังได้ คุณควรเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสื่ออื่นๆ เช่น ใช้สีอ่อนในสไลด์ที่มีเนื้อหาหลัก และสีสดในสไลด์ที่จะเน้น ในการเลือกใช้สีควรทำการตรวจสอบความสัมพันธ์กับสีอื่นๆ และแสดงผลให้ได้แบบที่คุณต้องการ

5. เลือกใช้แบบอักษรและขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม
การเลือกใช้แบบอักษรที่ถูกต้องและขนาดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในงานนำเสนอ PowerPoint แบบอักษรที่คุณเลือกควรมีความชัดเจนและอ่านง่าย และถ้ามีการใช้ชนิดแบบอักษรหลายประเภท ควรใช้ชนิดแบบอักษรที่คล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันความสับสน

6. การกรอบระเบียบและจัดเตรียมเนื้อหา
การจัดเตรียมเนื้อหาให้มีการกรอบระเบียบที่เป็นระเบียบจะช่วยให้งานนำเสนอได้เป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม ใช้เทคนิคเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม เขียนเนื้อหาให้ชัดเจนและสั้นกระชับ เพื่อให้ผู้เข้าฟังสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย

7. การใช้หลักการต่อเนื่องในกระบวนการนำเสนอ
ใช้หลักการต่อเนื่องในกระบวนการนำเสนอเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลโดยมีความสม่ำเสมอและไม่ทำให้ผู้เข้าฟังสับสน ใช้การซ้อนทับเนื้อหาของกลุ่มเสียงกับภาพ และใช้เทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือติดตามผลลัพธ์ในโปรแกรม PowerPoint เพื่อให้ผู้เข้าฟังไม่สับสนในระหว่างการนำเสนอ

8. การเตรียมพื้นฐานที่สอดคล้องกับเนื้อหา
การเตรียมพื้นฐานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน PowerPoint คุณควรตรวจสอบว่าภาพที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาและมีคุณภาพสูง และรูปภาพและเสียงเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและคุณภาพ

9. การปรับแต่งและประสานเสียงกับเครื่องมืออื่นๆ
การปรับแต่งและประสานเสียงกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น เสียงพื้นหลัง เสียงตามสไลด์ หรือโปรแกรมอื่นๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอของคุณได้ เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และอ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือเพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับแต่งและประสานเสียง

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. มีหากมีงานนำเสนอ PowerPoint ฟรีที่ใช้ได้บ้างหรือไม่?
– ใช่ มีบริการ PowerPoint แม่แบบฟรีที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย คุณสามารถค้นหารูปแบบที่เหมาะสมและดาวน์โหลดได้ฟรี

2. มีตัวอย่างการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าสนใจที่จะแนะนำหรือไม่?
– ใช่ คุณสามารถค้นหาตัวอย่างการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าสนใจจากอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงได้

3. มีตัวอย่าง PowerPoint นำเสนอรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่แนะนำหรือไม่?
– ใช่ คุณสามารถค้นหาตัวอย่าง PowerPoint นำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลทางการวิจัยหรือเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

4. มีเทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพที่ควรรู้บ้างหรือไม่?
– ใช่ การนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพมีเทค

นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด Powerpoint | We Mahidol

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: รูป แบบ การ นํา เสนอ งาน powerpoint งานนําเสนอ powerpoint ฟรี, ตัวอย่างการนําเสนอ powerpoint ที่น่าสนใจ, ตัวอย่าง powerpoint นําเสนอรายงาน, เทคนิคการนําเสนอ powerpoint อย่างมืออาชีพ, วิธี ทํา PowerPoint นํา เสนอ งาน, การทํา powerpoint ให้น่าสนใจ, เทคนิคการใช้งาน powerpoint, ตัวอย่าง powerpoint นําเสนองานวิจัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ รูป แบบ การ นํา เสนอ งาน powerpoint

นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด PowerPoint | We Mahidol
นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด PowerPoint | We Mahidol

หมวดหมู่: Top 86 รูป แบบ การ นํา เสนอ งาน Powerpoint

Microsoft Powerpoint สามารถสร้างงานนำเสนอในรูปแบบใด

Microsoft PowerPoint สามารถสร้างงานนำเสนอในรูปแบบใด

Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft Office ซึ่งใช้สร้างงานนำเสนอหรือสไลด์โชว์ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่สวยงาม รู้จักกันดีกับการให้เกิดศักยภาพสื่อการนำเสนออย่างคล่องตัวทั้งในที่ทำงานและสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในวงการธุรกิจและการศึกษา

### โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้ความสะดวกสบายในการสร้างงานนำเสนอ
Microsoft PowerPoint ให้คำแนะนำและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย โดยมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานนำเสนอที่มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการนำเสนอมากมายตามที่ผู้ใช้ต้องการ ดังนี้

#### 1. งานนำเสนอแบบภาพนิ่ง (Static slide)
นี่เป็นรูปแบบการนำเสนอที่คุ้นเคยที่สุด โดยใช้ภาพนิ่งเป็นแบบฟอร์แมตหลัก เราสามารถสร้างสไลด์ต่างๆ ขึ้นมา และเพิ่มภาพถ่าย ภาพวาด ข้อมูลตาราง วิดีโอ หรืออื่น ๆ เข้าไปในแต่ละสไลด์ได้ตามต้องการ

#### 2. งานนำเสนอแบบตาราง (Tables)
ถ้าคุณต้องการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนและที่มีความเชื่อถือได้สูง การใช้ตารางเป็นรูปแบบงานนำเสนอจะเป็นทางเลือกที่ดี คุณสามารถสร้างตารางที่มีข้อมูลโครงสร้างที่ชัดเจน และใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์หรือการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

#### 3. งานนำเสนอแบบสไลด์สื่อ (Media presentations)
เพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอของคุณด้วยภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ หรือเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ชม นี่เป็นรูปแบบการนำเสนอที่ได้รับความนิยมในการแสดงผลงานอย่างกราฟิกหรือต้องการแม่แบบที่สวยงาม

#### 4. งานนำเสนอแบบดิจิตอล (Digital presentations)
ในยุคดิจิตอล งานนำเสนอก็สามารถแบ่งปันผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ หรืออัพโหลดลงบนพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ คุณสามารถสร้างลิงก์สำหรับให้ผู้อื่นเข้าถึงงานนำเสนอของคุณได้

### คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint

#### คำถามที่ 1: Microsoft PowerPoint มีรูปแบบการเลือกใช้งานอะไรบ้าง?
Microsoft PowerPoint มีการเลือกรูปแบบที่หลากหลายเช่น ธีม แม่แบบสไลด์ อินเตอร์แอคทีฟ และฟอร์แมตหัวข้อในงานนำเสนอ ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการตามความต้องการและสไตล์ของงานนำเสนอได้

#### คำถามที่ 2: มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ทำให้ Microsoft PowerPoint เหนือกว่าโปรแกรมนำเสนออื่น ๆ?
Microsoft PowerPoint มาพร้อมฟีเจอร์ที่สร้างสรรค์และให้ความคิดสร้างสรรค์ผู้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด ตัวอย่างเช่น การสร้างรูปแบบเอง การทำงานแบบร่วมกันในเวลาจริง การเชื่อมโยงกับภาพหรือดูกิจกรรมที่อื่นในงานนำเสนอ การสร้างไฟล์ PDF และอื่น ๆ

#### คำถามที่ 3: ส่วนใหญ่ใช้ Microsoft PowerPoint ในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอย่างไร?
Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญในสถาบันการศึกษาและองค์กรส่วนใหญ่ เนื่องจากมันสามารถใช้สร้างงานนำเสนออย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ คุณครูหรือครูสอนสามารถนำเสนอไอเดีย ตาราง ภาพถ่าย และความรู้อื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

#### คำถามที่ 4: สามารถสร้างงานนำเสนอสําเร็จรูปด้วย Microsoft PowerPoint ได้หรือไม่?
ใช่ โดยสามารถใช้แม่แบบในเครื่องมือสร้างแแม่แบบฟรีของ Microsoft PowerPoint หรือตัวช่วยสร้างแทนที่ที่ Apple App Store หรือ Google Play Store มีให้เลือกใช้งาน

ในสรุป Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมีฟีเจอร์ที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน คุณสมบัติที่หลากหลาย และการแบ่งปันงานนำเสนอผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้งานและฟีเจอร์โดยละเอียดยิ่งขึ้น หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนําเสนอแบบ Slide Presentation มีกี่รูปแบบ

การนำเสนอแบบ Slide Presentation เป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่สำคัญซึ่งถูกนำมาใช้ในการสอน การฝึกอบรม การนำเสนอผลงาน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเพิ่มความไว้วางใจให้กับผู้ฟัง การนำเสนอแบบ Slide Presentation นั้นมีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้นำเสนอ ในบทความนี้จะนำเสนอให้รู้จักกับรูปแบบการนำเสนอแบบ Slide Presentation ที่พบบ่อย อาทิเช่น แบบเพียงสไลด์เดียว (Single Slide), แบบอรรถประโยค (Sentence Outline), แบบสไลด์สื่อการบรรยาย (Supportive Slide), แบบงานวิจัย (Research Presentation), และแบบเกมส์(Gamified Presentation) เพียงให้ผู้นำเสนอวางแผนในการใช้รูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ฟัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1. แบบเพียงสไลด์เดียว (Single Slide)
แบบเพียงสไลด์เดียวเป็นรูปแบบที่ใช้สไลด์เพียงหนึ่งภาพหรือภาพพื้นหลังเพื่อแสดงหรือสร้างความสนใจด้านสาขาวิชาหรือประเด็นที่จะนำเสนอ เช่น รูปตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ ภาพประกอบ ฯลฯ โดยรูปแบบนี้จะให้ความสำคัญกับภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความรำคาญและสถานการณ์ที่ต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดีกว่าการนำข้อความ การนำเสนอแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างความตื่นตาตื่นใจหรือสร้างกระแสสนใจให้กับผู้ฟัง เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแสดงหรือการนำเสนอผลงานที่มีลักษณะเป็นมงคลภาพ เป็นต้น

2. แบบอรรถประโยค (Sentence Outline)
แบบอรรถประโยค เป็นรูปแบบที่ใช้ข้อความในภาพสไลด์ โดยผู้นำเสนอจะนำเสนอหัวข้อหลักๆ และภายในแต่ละหัวข้อนั้นจะมีรายละเอียดย่อย ๆ ที่กำกับด้วยข้อความ ภาพ มาสรุปผลของการศึกษาหรือการดำเนินงาน รูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาได้ง่ายกว่า โดยอาจใช้สัญลักษณ์ กระแสสี หรือแบบอีกต่างหากเพื่อเพิ่มความสวยงามและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

3. แบบสไลด์สื่อการบรรยาย (Supportive Slide)
แบบสไลด์สื่อการบรรยายจะมีการนำเสนอองค์ประกอบที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบรรยายที่ผู้นำเสนอกำลังทำอยู่ ผู้นำเสนอจะใช้ภาพ ตัวเลข ชื่อเรื่อง ตาราง หรือกราฟเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและนำไปศึกษาหรือสนใจต่อไปในวิชาที่ถูกนำเสนอ ด้วยรูปแบบนี้จะช่วยให้เนื้อหาที่ซับซ้อนหรือรายละเอียดมากๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

4. แบบงานวิจัย (Research Presentation)
แบบงานวิจัยเป็นรูปแบบที่นำเสนอผลการวิจัยหรือข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้นำเสนอจะกล่าวถึงหัวข้อการวิจัย ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และผลการวิจัยที่ได้ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลทางด้านกราฟ ตาราง หรือภาพรวมทั้งหมดของวิจัยที่นำเสนอด้วย เพื่อเป็นการสรุปผลและให้ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

5. แบบเกมส์ (Gamified Presentation)
แบบเกมส์เป็นรูปแบบที่นำเชิงเกมเข้ามาในการนำเสนอ เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกิจกรรมหรือการทดลองแบบจำลองทางสังคมและวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ผู้นำเสนอจะใช้สื่อที่ไม่ธรรมดาเพื่อสร้างความสนุกสนานและการเรียนรู้ที่สะดวก โดยอาจใช้เกมกระดาน ตัวละคร ภาพการ์ตูน เพื่อนำเสนอสถานการณ์หรือเนื้อหาตามที่ต้องการ แบบเกมส์นี้เหมาะสำหรับการฝึกอบรมหรือการนำเสนอที่ต้องการให้ผู้ฟังมีการมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

ประโยชน์ของการใช้ Slide Presentation พบได้มากมาย เช่น ช่วยสร้างความรู้ เน้นการเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้น ช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพิ่มความสนุกสนานในการศึกษา และสร้างความรู้สึกกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การเขียนด้วยความมันส์ และการทำงานเป็นทีมในการเตรียมความพร้อมของผู้ฟัง

FAQs
1. การนำเสนอแบบใดเหมาะสำหรับงานสัมมนาอย่างเฉพาะเจาะจง?
แบบเกมส์ (Gamified Presentation) เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับงานสัมมนาที่ต้องการให้ผู้ฟังมีประสบการณ์ที่น่าสนใจและสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้

2. การนำเสนอแบบใดเหมาะสำหรับการสอนในช่วงเวลาที่จำกัด?
แบบเพียงสไลด์เดียว (Single Slide) เป็นกรณีที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถสร้างความสนใจและเลี่ยงความน่าเบื่อให้กับผู้เรียน

3. จะใช้การนำเสนอแบบใดเมื่อต้องการส่งต่อความรู้อย่างถี่ถ้วนในเวลาที่จำกัด?
แบบอรรถประโยค (Sentence Outline) จะเหมาะสำหรับการจัดสรรระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะส่งต่อและผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่ายในเวลาที่จำกัด

4. ผู้นำเสนอควรใช้รูปแบบใดเมื่อต้องการสร้างอารมณ์และความประทับใจให้กับผู้ฟัง?
แบบเพียงสไลด์เดียว (Single Slide) จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและอารมณ์แบบเฉพาะตัวเพื่อก่อให้เกิดกระแสสนใจของผู้ฟัง

5. การนำเสนอแบบใดเหมาะสำหรับงานวิจัยที่ต้องสรุปผลการวิจัยให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน?
แบบงานวิจัย (Research Presentation) เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับงานวิจัยที่ต้องสามารถสรุปผลและข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์

ดูเพิ่มเติมที่นี่: shoptrethovn.net

งานนําเสนอ Powerpoint ฟรี

งานนำเสนอ PowerPoint ฟรี: ทุกคำตอบที่คุณต้องการทราบ

งานนำเสนอ PowerPoint เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างสื่อการนำเสนอที่มีความมีเนื้อหาและน่าสนใจ เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากความสามารถในการสร้างองค์ประกอบและข้อมูลให้ใหม่สดใหม่ อย่างไรก็ตาม รูปแบบขั้นตอนวิธีการทำงานของ PowerPoint ชั้นเยี่ยมเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเล็กหรือมหาวิทยาลัย

แต่เป็นความยุ่งยากในการค้นหาเวอร์ชัน PowerPoint ที่สมบูรณ์แบบและแน่นอนที่จะดาวน์โหลดได้ฟรี คุณอาจกลัวว่าคุณอาจต้องตกลงใช้เวอร์ชันที่ติดตั้งของ Microsoft Office เพื่อใช้ PowerPoint ฟรี แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เราได้รวบรวมวิธีง่ายๆที่จะใช้ในการเข้าถึง PowerPoint ฟรีแบบไม่จำเป็นต้องติดตั้งทั้ง Office ให้คุณสามารถสร้างงานนำเสนอฟรีได้อย่างง่ายดาย

วิธีใช้งาน PowerPoint ฟรีแบบไม่ต้องติดตั้ง Office

โดยปกติแล้ว คุณต้องติดตั้ง Microsoft Office เพื่อใช้งาน PowerPoint แต่ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนซับซ้อนนั้น เนื่องจากมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึง PowerPoint ฟรีได้ง่ายและรวดเร็ว ของดีที่สุดที่จะมาแนะนำคือ:

1. Microsoft PowerPoint Online
Microsoft PowerPoint Online เป็นเวอร์ชันที่ใช้อยู่บนเบราว์เซอร์เอกซ์พลอเรอร์ โดยคุณสามารถเข้าถึงผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Microsoft มันสามารถรองรับเครื่องมือหลักทั้งหมดที่คุณต้องใช้จาก PowerPoint สำหรับเวอร์ชันบนเดสก์ท็อป สร้างสไลด์ใหม่หรือเปิดเอกสารที่มีอยู่แล้วแก้ไขได้ง่ายดาย และยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย

2. LibreOffice Impress
LibreOffice Impress เป็นแพ็คเกจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีความสามารถในการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบของ PowerPoint มีหน้าต่างและเครื่องมือที่คล้ายกันกับ PowerPoint และยังสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ PowerPoint ที่มีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความคล้ายคลึงกับ PowerPoint เนื่องจาก LibreOffice Impress นั้นฟรีและสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้

3. Google Slides
Google Slides เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอเว็บที่มาพร้อมกับบัณฑิตแบบเครื่องมูลูกผสมประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยให้คุณสร้างสไลด์ที่มีดีไซน์ทันสมัยและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงผ่านทางบัญชี Google ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้คุณยังสามารถเชิญชวนผู้อื่นเข้าร่วมแก้ไขและทำงานร่วมกับคุณบนงานนำเสนอของคุณได้

คำถามที่พบบ่อย

1. การใช้ PowerPoint ฟรีคืออะไร?
PowerPoint ฟรีคือการใช้ PowerPoint โดยไม่ต้องติดตั้ง Microsoft Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สามารถสร้างและแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint ได้ฟรี เช่น Microsoft PowerPoint Online, LibreOffice Impress หรือ Google Slides

2. ฉันสามารถสร้างงานนำเสนอที่มีความสวยงามหรือไม่?
ใช่, สามารถสร้างงานนำเสนอที่มีความสวยงามได้ ทั้ง Microsoft PowerPoint Online, LibreOffice Impress และ Google Slides มีรูปแบบและเครื่องมือที่ช่วยให้คุณออกแบบสไลด์ที่มีความสวยงามและมีดีไซน์ทันสมัย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ข้อความ, แผนภาพ, ตาราง, วิดีโอ และอื่นๆ เข้าไปในงานนำเสนอของคุณได้อีกด้วย

3. ฉันสามารถเข้าถึงงานนำเสนอของฉันทุกที่ทุกเวลาหรือไม่?
ใช่, เนื่องจาก PowerPoint ฟรีเป็นเวอร์ชันที่ใช้ออนไลน์หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์เอกซ์พลอเรอร์คุณสามารถเข้าถึงงานนำเสนอของคุณได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้ง Microsoft PowerPoint Online, LibreOffice Impress และ Google Slides มีระบบบันทึกอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงงานนำเสนอของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

4. ฉันสามารถแบ่งปันงานนำเสนอกับผู้อื่นได้หรือไม่?
ใช่, ทั้ง PowerPoint ฟรี และ Google Slides ช่วยให้คุณสามารถเชิญชวนผู้อื่นแก้ไขและทำงานร่วมกับคุณบนงานนำเสนอของคุณได้ คุณสามารถแชร์ลิงก์เพื่อเชิญชวนคนอื่น หรือส่งเมล์เชิญให้เข้าร่วมงานนำเสนอของคุณได้

การใช้ PowerPoint ฟรีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่อการสร้างงานนำเสนอสื่อที่ได้ผล อย่างไรก็ตามคุณต้องการจะเลือกเวอร์ชันที่ตอบสนองความต้องการและความคิดให้ถูกต้องกับคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้งาน อย่ารอช้า ลองใช้งาน PowerPoint ฟรีและตะลุยความสามารถของคุณในการสร้างงานนำเสนอที่น่าประทับใจได้เลย!

ตัวอย่างการนําเสนอ Powerpoint ที่น่าสนใจ

ตัวอย่างการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าสนใจ

การนำเสนอ PowerPoint เป็นวิธีที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้ฟังหรือผู้ชม ทำให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการนำเสนองานหรือการบรรยายที่ต้องการสื่อถึงความสำคัญของเนื้อหาในบรรยากาศที่น่าสนใจ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตัวอย่างการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณได้รับความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับการนำเสนองานของคุณเอง

หากคุณต้องการที่จะนำเสนอ PowerPoint ที่น่าสนใจให้ผู้ชมทั้งตามธรรมชาติและข้อมูลที่น่าสนใจ คุณควรทราบถึงเนื้อหาและการนำเสนอที่มีความคล้ายคลึงกับคนในกลุ่มเป้าหมายของคุณ ดังนั้นเราได้รวบรวมตัวอย่างการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าสนใจที่จะช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจดังนี้

1. การนำเสนอเชิงกราฟิก: ถ้าคุณต้องการแนะนำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ด้วยความสมัครเสมอให้เป็นที่จดจำ นำเสนอที่มีภาพกราฟิกที่น่าสนใจสามารถช่วยเพิ่มความไวพจน์และความทรงจำให้กับผู้ชมได้ เช่น สไลด์พื้นฐานสีเน้นหรือกราฟิกที่เด่นชัด อาจยื่นข้อมูลถึงข้อกำหนดหลักของผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อดีหรือเนื้อหาที่สำคัญอย่างถูกต้อง แทนที่จะใช้ข้อความยาวๆ

2. การใช้เทคนิคการออกแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจ:การนำเสนอแบบนี้มักจะเน้นการออกแบบที่สวยงามและกระตุ้นสายตา เช่นการใช้ภาพพื้นหลังที่น่าสนใจ การเลือกสีที่เข้ากันได้ หรือการจัดระเบียบข้อมูลที่เป็นระเบียบแบบกราฟฟิก

3. การใช้กราฟและแผนภูมิ: การนำเสนอโดยใช้กราฟและแผนภูมิที่ชัดเจนและน่าสนใจสามารถช่วยให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น การนำเสนอผลการวิจัยที่มีกราฟแสดงผลชัดเจนเป็นแบบตัวเลข คุณสามารถใช้แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิเส้นเพื่อแสดงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างชัดเจน

4. การใช้สื่อเสริม: การใช้สื่อเสริมเช่น วีดีโอ แผนผังอินเทอร์แอ็คทีฟ หรือภาพถ่ายสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์ที่ถูกต้องให้กับผู้ชม นอกจากนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจและพิสูจน์ความเป็นจริงในข้อคิดริเริ่มของคุณ

5. การใช้ข้อความที่เคลื่อนไหว: การนำเสนอที่มีข้อความที่เคลื่อนไหวสามารถสร้างความสนใจและความชื่นชอบให้ผู้ชม การใช้ข้อความที่เคลื่อนไหวอาจทำให้อิมซีีไฟต์ผู้ชมใหม่หน้าและชวนให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลที่เรื่อง

FAQs

1. PowerPoint คืออะไร?
PowerPoint เป็นโปรแกรมสร้างงานนำเสนอมาตรฐานจากค่าย Microsoft โดยใช้กราฟิก ข้อความ และสื่อเสริมเพื่อแสดงข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ

2. มีเทคนิคการออกแบบ PowerPoint ที่ดีอย่างไร?
– เลือกภาพพื้นหลังและสีที่เข้ากันได้เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ
– ใช้เทคนิคการออกแบบเชิงกราฟิกที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบ
– ใช้กราฟและแผนภูมิที่ชัดเจนเพื่อแสดงข้อมูล
– เพิ่มสื่อเสริมเช่น วีดีโอ แผนผังอินเทอร์แอ็คทีฟ หรือภาพถ่าย
– เลือกใช้ข้อความที่เคลื่อนไหวเพื่อสร้างความสนใจ

3. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนอ PowerPoint
– ใช้ข้อความที่ยาวเกินไปทำให้ผู้ฟังเบื่องอังเฉา
– ใช้ภาพพื้นหลังที่สะเพร่าและหมดเวลา
– ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลที่ชัดเจน
– ใช้งานหลายเทมเพลตและสไลด์ที่ซับซ้อนและซ้ำซ้อน

การนำเสนอ PowerPoint ที่น่าสนใจเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูล ด้วยเทคนิคและการออกแบบที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ชมฟังและดูอย่างตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอทางธุรกิจ การสอน หรือการให้ข้อมูลอื่น ๆ

ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอรายงาน

ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอรายงาน: การสร้างสื่อผสมที่มีแรงบันดาลใจและมีประสิทธิภาพ

Powerpoint เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการนําเสนอข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ โดยใช้ภาพถ่าย, ภาพ, และข้อความในการสร้างสื่อผสมที่เป็นอันดับต้น แม้ว่า Powerpoint เคยถูกล้อกลวงว่าจะน่าเบื่อและเก่าไปแล้ว แต่ในปัจจุบัน มันยังคงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่แท้จริง ในบทความนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอรายงาน และเคล็ดลับหลายๆ แง่มุมที่จะช่วยให้คุณสร้างสื่อผสมที่มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของการใช้ Powerpoint ในการนําเสนอรายงาน
การใช้ Powerpoint ในการนําเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพสามารถมีผลต่อองค์กร และสามารถช่วยให้ผู้นําเสนอเรื่องนั้นๆ สื่อสารข้อมูลและความคิดให้กับผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความสามารถในการควบคุมความตื่นตัวของผู้ฟังโดยให้การเปิดเผยข้อมูลตามลำดับที่เหมาะสม ดังนั้น Powerpoint นั้นมีความสำคัญสูงและเป็นประโยชน์อย่างมากในการนําเสนอรายงาน

ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ
การสร้าง Powerpoint ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมีหลายองค์ประกอบที่คุณควรรู้จักและใช้ เช่น การเลือกใช้ภาพเพื่อสร้างอารมณ์, การใช้เสียงที่เหมาะสม, การเปรียบเทียบและแสดงข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถนําเสนอข้อความที่มีประสิทธิภาพโดยใช้สไลด์ที่สร้างความชัดเจน ย่อแย่งเนื้อหา, และหลีกเลี่ยงลักษณะที่มุ่งหวังกับการเบื่อหรือดูยาก เราอาจต้องการใช้กราฟิกหรือเครื่องหมายที่เน้นการเข้าใจ เพื่อช่วยให้ความสำคัญของข้อมูลและการนําเสนอของเราโดดเด่น

เคล็ดลับในการสร้าง Powerpoint ที่มีประสิทธิภาพ
1. วางแผนก่อนทำความสะอาดการนําสิ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลที่สำคัญและมีความสำคัญ มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสื่อสารสิ่งที่เป็นรายละเอียดกับผู้ฟัง
2. เลือกใช้สีที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับหัวข้อและอารมณ์ของข้อมูล
3. มีการเลือกใช้ฟอนต์ที่สัมพันธ์กับธีมของการนําเสนอตามลำดับที่ดี
4. การเลือกรูปแบบการนําเสนอที่มีสไตล์และการจัดวางที่เป็นระเบียบหรือมีการเรียงลําดับที่ชัดเจน โดยวางข้อความและวัตถุให้กับกรอบและกึ่งกลาง
5. พิจารณาใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอในการนําเสนอ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความคล้ายคลึงต่อเนื้อหา
6. มีการสรุปและรายงานผลอย่างชัดเจน ให้ผู้ฟังวางแผนได้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจในแต่ละส่วนของการนําเสนอ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. Powerpoint เครื่องมือหนึ่งที่น่าใช่หรือไม่ในการนําเสนอรายงาน?
ใช่, Powerpoint เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการนําเสนอข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ เพราะมีความสามารถในการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน และช่วยสร้างสื่อผสมที่มีคุณภาพและน่าสนใจ

2. Powerpoint มีประโยชน์อย่างไรต่อการนําเสนอรายงานในองค์กร?
Powerpoint ช่วยให้ผู้ก้าวหน้าสามารถสื่อสารข้อมูลและความคิดให้กับผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมความตื่นตัวของผู้ฟัง โดยการเปิดเผยข้อมูลตามลำดับที่เหมาะสม

3. บทความนี้ให้ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอรายงานอะไรบ้าง?
บทความนี้ให้ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอรายงานที่มีความประสิทธิภาพ เช่น การใช้ภาพเพื่อสร้างอารมณ์, การใช้เสียงที่เหมาะสม, การเปรียบเทียบและแสดงข้อมูล, การใช้ข้อความที่มีประสิทธิภาพ และอื่นๆ

4. มีเคล็ดลับใดบ้างในการสร้าง Powerpoint ที่มีประสิทธิภาพ?
เคล็ดลับที่สำคัญเมื่อสร้าง Powerpoint ที่มีประสิทธิภาพได้แก่วางแผนก่อนทำความสะอาดการนําสิ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลที่สำคัญและมีความสำคัญ การเลือกใช้สีที่เหมาะสม, การเลือกใช้ฟอนต์ที่สัมพันธ์กับธีมของการนําเสนอ, การเลือกรูปแบบการนําเสนอที่มีสไตล์และการจัดวางที่เป็นระเบียบหรือมีการเรียงลําดับที่ชัดเจน, พิจารณาใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอในการนําเสนอ, และการสรุปและรายงานผลอย่างชัดเจน

5. สิ่งอื่นๆ ที่สามารถใช้เพิ่มความน่าสนใจให้กับ Powerpoint การนําเสนอชนิดนี้มีอะไร?
การใช้ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, กราฟิก, หรือเครื่องหมายที่ช่วยให้การนําเสนอของคุณน่าสนใจและหลากหลายมากขึ้น คอยสร้างอารมณ์และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ฟัง

มี 25 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ รูป แบบ การ นํา เสนอ งาน powerpoint.

สอน Powerpoint พร้อมสร้างงานนำเสนอภายใน 20 นาที - Youtube
สอน Powerpoint พร้อมสร้างงานนำเสนอภายใน 20 นาที – Youtube
รวมคลิป สอนทำสไลด์นำเสนองาน แบบง่ายๆ เหมือนมือโปรมาเอง ! กรกฎาคม 2020 - Sale Here
รวมคลิป สอนทำสไลด์นำเสนองาน แบบง่ายๆ เหมือนมือโปรมาเอง ! กรกฎาคม 2020 – Sale Here
เทคนิคการนำเสนองาน Powerpoint ให้น่าสนใจโดยใช้การพลิกภาพ - Youtube
เทคนิคการนำเสนองาน Powerpoint ให้น่าสนใจโดยใช้การพลิกภาพ – Youtube
วิธีตั้งค่า Powerpoint ให้เล่นอัตโนมัติ และ บันทึกเป็นไฟล์ Vdo
วิธีตั้งค่า Powerpoint ให้เล่นอัตโนมัติ และ บันทึกเป็นไฟล์ Vdo
เทคนิคทำสไลด์...นำเสนออะไรก็ผ่านใน 3 นาที | 9Expert Training
เทคนิคทำสไลด์…นำเสนออะไรก็ผ่านใน 3 นาที | 9Expert Training
การทำสไลด์ให้เคลื่อนไหวในโปรแกรม Microsoft Powerpoint - Youtube
การทำสไลด์ให้เคลื่อนไหวในโปรแกรม Microsoft Powerpoint – Youtube
หลักการนำเสนอข้อมูล - ครูไอที
หลักการนำเสนอข้อมูล – ครูไอที
Powerpoint 2010 วิธีการตั้งค่าจับเวลานำเสนอ - Youtube
Powerpoint 2010 วิธีการตั้งค่าจับเวลานำเสนอ – Youtube
ออกแบบการนำเสนอด้วย Powerpoint
ออกแบบการนำเสนอด้วย Powerpoint
รับออกแบบ Powerpoint เพื่อการนำเสนอ
รับออกแบบ Powerpoint เพื่อการนำเสนอ
รับออกแบบ Presentation การนำเสนอวิจัย,วิทยานิพนธ์,โครงงาน,โปรไฟล์,สรุปความ
รับออกแบบ Presentation การนำเสนอวิจัย,วิทยานิพนธ์,โครงงาน,โปรไฟล์,สรุปความ
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่าง Ppt นำเสนอประเมิน คศ.2 เกณฑ์เก่า ว17 เครดิต เพจครูกิ๊กจ้า :: กฤติยา พลหาญ - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการ เป็นครูมืออาชีพ
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่าง Ppt นำเสนอประเมิน คศ.2 เกณฑ์เก่า ว17 เครดิต เพจครูกิ๊กจ้า :: กฤติยา พลหาญ – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการ เป็นครูมืออาชีพ
แจกคีย์ลัด Microsoft Powerpoint ใช้ง่ายแบบมือโปร November 2019 - Sale Here
แจกคีย์ลัด Microsoft Powerpoint ใช้ง่ายแบบมือโปร November 2019 – Sale Here
วิธีการสร้างงานพรีเซนใน Powerpoint เพื่อนำเสนอผลงาน | Oikkiwtong
วิธีการสร้างงานพรีเซนใน Powerpoint เพื่อนำเสนอผลงาน | Oikkiwtong
นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด Powerpoint | We Mahidol - Youtube
นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด Powerpoint | We Mahidol – Youtube
ขั้นตอนการทำ Presentation ด้วย Powerpoint | 9Expert Training
ขั้นตอนการทำ Presentation ด้วย Powerpoint | 9Expert Training
เทมเพลต Ppt รายงานการนำเสนอโครงการแอปฉากสามมิติ เทมเพลต Powerpoint แบบ Pptx ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest | เทมเพลต, เค้าโครงการนำเสนอ, แบบ
เทมเพลต Ppt รายงานการนำเสนอโครงการแอปฉากสามมิติ เทมเพลต Powerpoint แบบ Pptx ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest | เทมเพลต, เค้าโครงการนำเสนอ, แบบ
ตัวอย่างPowerpoint สวยๆ - เราเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักการเขียนและแบ่งปันเรื่องราวของเรา เราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมาย และเราต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของเรากับคนทั้งโลก เราหวังว่าเรื่องราวของเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุด -
ตัวอย่างPowerpoint สวยๆ – เราเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักการเขียนและแบ่งปันเรื่องราวของเรา เราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมาย และเราต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของเรากับคนทั้งโลก เราหวังว่าเรื่องราวของเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุด –
Presentation งานวิจัย - 15 หน้าหัวข้อนำเสนอ (สารบัญ) - Youtube
Presentation งานวิจัย – 15 หน้าหัวข้อนำเสนอ (สารบัญ) – Youtube
เทคนิคสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Infographic | 9Expert Training
เทคนิคสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Infographic | 9Expert Training
ดาวน์โหลดไฟล์ นำเสนอการประเมิน Pa Ppt ตำแหน่ง ครู ไฟล์ Powerpoint แก้ไขได้ เครดิต ครูชาญชัย ก้อใจ - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการ เป็นครูมืออาชีพ
ดาวน์โหลดไฟล์ นำเสนอการประเมิน Pa Ppt ตำแหน่ง ครู ไฟล์ Powerpoint แก้ไขได้ เครดิต ครูชาญชัย ก้อใจ – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการ เป็นครูมืออาชีพ
แบบการนำเสนอโครงการใน Microsoft Powerpoint - Youtube
แบบการนำเสนอโครงการใน Microsoft Powerpoint – Youtube
Powerpoint การสร้างงานนำเสนอแบบ Slide Zoom - Youtube
Powerpoint การสร้างงานนำเสนอแบบ Slide Zoom – Youtube
งานนําเสนอสายรุ้ง
งานนําเสนอสายรุ้ง
การสร้างงานนำเสนอที่ดี น่าสนใจ (Good Presentation) | 9Expert Training
การสร้างงานนำเสนอที่ดี น่าสนใจ (Good Presentation) | 9Expert Training
วิธีสร้างแผนที่บน Powerpoint สำหรับนำเสนอ เทคนิคนำเสนอปังๆ บน Powerpoint - It24Hrs
วิธีสร้างแผนที่บน Powerpoint สำหรับนำเสนอ เทคนิคนำเสนอปังๆ บน Powerpoint – It24Hrs
รายงาน Power Point
รายงาน Power Point
วิธีตั้งค่า Powerpoint ให้เล่นอัตโนมัติ และ บันทึกเป็นไฟล์ Vdo
วิธีตั้งค่า Powerpoint ให้เล่นอัตโนมัติ และ บันทึกเป็นไฟล์ Vdo
100+ พื้นหลัง Power Point สวยๆ น่ารัก พาสเทล ทางการ ดาวน์โหลดฟรี
100+ พื้นหลัง Power Point สวยๆ น่ารัก พาสเทล ทางการ ดาวน์โหลดฟรี
รับทำพอร์ต เรซูเม่ และงานเขียนโปรแกรมอื่นๆ On Twitter:
รับทำพอร์ต เรซูเม่ และงานเขียนโปรแกรมอื่นๆ On Twitter: “ออกแบบ Powerpoint ก็รับทำน๊าาาา #รับออกแบบPowerpoint #งานนำเสนอ #นำเสนอโครงงาน Https://T.Co/Rrv8B6Xi4J Https://T.Co/5Jlpvettow” / Twitter
แบบการนำเสนอโครงการใน Microsoft Powerpoint - Youtube
แบบการนำเสนอโครงการใน Microsoft Powerpoint – Youtube
เทคนิคการใช้โปรแกรม Ms-Power Point สำหรับเตรียมการ นำเสนองานทางวิชาการ - Ppt ดาวน์โหลด
เทคนิคการใช้โปรแกรม Ms-Power Point สำหรับเตรียมการ นำเสนองานทางวิชาการ – Ppt ดาวน์โหลด
การเพิ่มคำสั่งลงในงานนำเสนอของคุณด้วยปุ่มการกระทำ - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การเพิ่มคำสั่งลงในงานนำเสนอของคุณด้วยปุ่มการกระทำ – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การนำเสนองานบน Zoom โดยมีงานนำเสนอเป็นพื้นหลัง - Inskru
การนำเสนองานบน Zoom โดยมีงานนำเสนอเป็นพื้นหลัง – Inskru
เคล็ดลับการสร้างงานนำเสนอ Powerpoint ให้ดูดีที่สุด - It24Hrs
เคล็ดลับการสร้างงานนำเสนอ Powerpoint ให้ดูดีที่สุด – It24Hrs
รวมเทมเพลต/ตัวอย่าง/พื้นหลัง Powerpoint สวยๆ สำหรับงานนำเส นอ - 9Tana : Tech Channel !! | การออกแบบ Powerpoint, ธีมห้องเรียน, เค้าโครงการนำเสนอ
รวมเทมเพลต/ตัวอย่าง/พื้นหลัง Powerpoint สวยๆ สำหรับงานนำเส นอ – 9Tana : Tech Channel !! | การออกแบบ Powerpoint, ธีมห้องเรียน, เค้าโครงการนำเสนอ
แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร เรื่อง การสร้างงาน นำเสนออย่างง่าย By Powerpoint จากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ | ครูตอเต่า - ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร เรื่อง การสร้างงาน นำเสนออย่างง่าย By Powerpoint จากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ | ครูตอเต่า – ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
วิธีบันทึกไฟล์ Powerpoint เป็นรูปภาพให้มีความคมชัดสูง - ครูไอที
วิธีบันทึกไฟล์ Powerpoint เป็นรูปภาพให้มีความคมชัดสูง – ครูไอที
หน้า 3 - ตัวอย่างงานนําเสนอ Powerpoint สวยๆ ปรับออนไลน์ได้ที่ Canva
หน้า 3 – ตัวอย่างงานนําเสนอ Powerpoint สวยๆ ปรับออนไลน์ได้ที่ Canva
การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Powerpoint - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-14 หน้า | Pubhtml5
การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Powerpoint – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-14 หน้า | Pubhtml5
ตัวอย่างการนำเสนอโครงร่างวิจัย 3 บท
ตัวอย่างการนำเสนอโครงร่างวิจัย 3 บท
7 เว็บไซต์ ดาวน์โหลด Template Powerpoint ฟรี สวย ใช้งานง่าย
7 เว็บไซต์ ดาวน์โหลด Template Powerpoint ฟรี สวย ใช้งานง่าย
การสร้างงานนำเสนอที่ดี น่าสนใจ (Good Presentation) | 9Expert Training
การสร้างงานนำเสนอที่ดี น่าสนใจ (Good Presentation) | 9Expert Training
งานนำเสนอแผนทางธุรกิจ
งานนำเสนอแผนทางธุรกิจ
9 เคล็ดลับสำหรับการสร้างงานนำเสนอ Powerpoint ที่สวยงาม - บล็อกของ Shutterstock
9 เคล็ดลับสำหรับการสร้างงานนำเสนอ Powerpoint ที่สวยงาม – บล็อกของ Shutterstock
Powerpoint การสร้างงานนำเสนอแบบ Slide Zoom - Youtube
Powerpoint การสร้างงานนำเสนอแบบ Slide Zoom – Youtube
เลือกมุมมองที่ถูกต้องสำหรับงานใน Powerpoint - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
เลือกมุมมองที่ถูกต้องสำหรับงานใน Powerpoint – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การนำเสนองานด้วย Powerpoint - ครูไอที
การนำเสนองานด้วย Powerpoint – ครูไอที
5 เว็บไซต์สำหรับสร้างงานนำเสนอในการเรียนการสอนออนไลน์ - สถานีครูดอทคอม
5 เว็บไซต์สำหรับสร้างงานนำเสนอในการเรียนการสอนออนไลน์ – สถานีครูดอทคอม

ลิงค์บทความ: รูป แบบ การ นํา เสนอ งาน powerpoint.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ รูป แบบ การ นํา เสนอ งาน powerpoint.

ดูเพิ่มเติม: https://shoptrethovn.net/category/mindfulness blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *