สอนสร้างตารางตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน

ตารางการทำงาน: การจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ

ตาราง การ ทำงาน

ตารางการทำงานไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนงานและการประสานงานเท่านั้น แต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญที่จะเข้าใจและรู้จักการกำหนดและกำหนดตารางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการกำหนดและกำหนดตารางการทำงาน

1. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายของงาน: ขั้นแรกในการกำหนดตารางการทำงานคือการวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำในระยะเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของงานเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานได้ตามแผนที่กำหนด

2. การจัดลำดับและกำหนดลักษณะของงาน: เมื่อได้กำหนดเป้าหมายแล้ว ควรจัดลำดับงานต่างๆ โดยคำนึงถึงความสำคัญและเรียงลำดับตามขั้นตอนที่เหมาะสม และกำหนดลักษณะของงานว่าจะทำหรือประสานงานกับใครบ้างเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปตามที่ต้องการได้

3. การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน: เมื่อได้กำหนดลักษณะของงานแล้ว ควรทำการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การจัดสรรพนักงานที่เหมาะสม การเตรียมอุปกรณ์หรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทำงาน และการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน

4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ตารางการทำงาน: เมื่อได้กำหนดและกำหนดตารางการทำงานแล้ว ควรทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ตารางการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและสามารถดำเนินการไปตามที่กำหนดได้ หากมีปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆ ควรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมดุลในการทำงาน

5. การปรับปรุงและปรับใช้ตารางการทำงาน: เมื่อตารางการทำงานมีการใช้งานจริงแล้ว ควรทำการปรับปรุงและปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน และความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

แบบฟอร์มตารางการทำงาน Excel
Excel เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการสร้างและจัดทำตารางการทำงาน เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งานและมีฟังก์ชันที่ช่วยในการวางแผนการทำงาน และการจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Excel เพื่อสร้างตารางการทำงานมีประโยชน์มากๆ ทำให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีทำตารางการทำงาน
1. เปิดโปรแกรม Excel และสร้างหน้าที่ตารางงาน โดยกำหนดขนาดและรูปแบบตามที่ต้องการ
2. กำหนดหัวตารางและรายการงานที่ต้องทำบนแถวแรกของตาราง โดยใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น เครื่องหมายลูกศร หรือ เครื่องหมายตัวเลขเพื่อแสดงระดับความสำคัญของงาน
3. กำหนดช่องเวลาหรือเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานของแต่ละรายการ โดยใช้เครื่องหมายการกำหนดเวลา เช่น ระยะเวลาทำงาน หรือ วันที่กำหนดส่งงาน
4. เพิ่มข้อมูลส่วนอื่นๆ เช่น เส้นทางการทำงาน หรือ สถานะการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น เส้นตรง หรือ สีเตือน
5. ปรับแต่งรูปแบบและรายละเอียดอื่นๆ ของตารางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งาน

ตารางการทำงานรายเดือน
ตารางการทำงานรายเดือนมีความสำคัญในการวางแผนงานรายเดือนและการจัดการเวลา โดยสามารถนำมาใช้ในการกำหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำในแต่ละวันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

แบบฟอร์มตารางการทำงานประจำวัน
การใช้ตารางการทำงานประจำวันช่วยให้สามารถวางแผนงานและการจัดการเวลาในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถประสานงานและใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางการทำงานของพนักงาน Excel
การใช้ Excel เพื่อจัดทำตารางการทำงานของพนักงานช่วยให้สามารถบริหารงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุงานที่ต้องทำและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ผลและประเมินผลงานของพนักงานได้

ตารางการทำงานรายวัน
ตารางการทำงานรายวันช่วยให้สามารถวางแผนงานและกำหนดลำดับการทำงานในแต่ละวัน โดยระบุรายละเอียดของงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำ และกำหนดเวลาหรือระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน

ดาวน์โหลดตารางการทำงาน
การดาวน์โหลดตารางการทำงานช่วยให้สามารถนำไปใช้งานได้โดยทันที โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและปรับแต่งตารางการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของแต่ละบุคคล

ตารางการทำงานประจำวัน Excel
ตารางการทำงานประจำวัน Excel เป็นแบบฟอร์มตารางการทำงานที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถปรับแต่งและเพิ่มข้อมูลตามต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งาน

ตารางการทำงานเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการวางแผนและการจัดการเวลาในการทำงาน ด้วยความสะดวกและประสิทธิภาพของการใช้งาน การใช้ตารางการทำงานอย่างถูกต้องจะทำให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีมาตรฐาน ตามความต้องการของทุกธุรกิจ

FAQs:

Q: ทำไมการกำหนดตารางการทำงานถึงสำคัญ?
A: การกำหนดตารางการทำงานสำคัญเนื่อ

สอนสร้างตารางตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตาราง การ ทำงาน แบบฟอร์มตารางการทํางาน excel, วิธี ทํา ตารางการ ทํา งาน, ตาราง ทำงาน รายเดือน, แบบฟอร์ม ตารางการ ทํา งาน ประ จํา วัน, ตารางการ ทํา งานของพนักงาน excel, ตาราง ทำงานรายวัน, ดาวน์โหลด ตารางการ ทำงาน, ตารางการทํางานประจําวัน excel

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตาราง การ ทำงาน

สอนสร้างตารางตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน
สอนสร้างตารางตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน

หมวดหมู่: Top 69 ตาราง การ ทำงาน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: shoptrethovn.net

แบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel

แบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel: คู่มือการใช้งานและคำถามที่พบบ่อย

Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในการจัดเก็บข้อมูลและทํางานด้านตารางโดยสามารถคํานวณผลต่าง ๆ และทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่ช่วยให้การทํางานกับข้อมูลและตารางที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ในบทความนี้ เราจะทบทวนขั้นตอนในการใช้งานแบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel รวมทั้งตอบคําถามโดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้งานและคุณสมบัติอื่น ๆ ของ Excel

การสร้างแบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel
เพื่อเริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel อย่างองค์รวม ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ไฟล์ติดตั้งที่ได้รับจากสโตร์ออนไลน์หรือซีดีที่มากับซอฟต์แวร์ Microsoft Office ขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างแบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel แสดงดังนี้:

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. คลิกที่แท็บ “เวรคบุค” และเลือก “แบบฟอร์ม” จากนั้นเลือกตัวเลือก “แบบฟอร์มเริ่มต้น”
3. เลือกพื้นฐานของแบบฟอร์มที่ต้องการอย่างครบถ้วนและคลิก “ตกลง”

หลังจากการดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะได้รับแบบฟอร์มตารางการทํางานที่สามารถแก้ไข และปรับแต่งตามความเหมาะสมของคุณ คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์เข้าไปในตารางได้ตามต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแสดงผลหรือซ่อนแถวและคอลัมน์ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คุณกำหนดได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. ความแตกต่างระหว่าง “แบบฟอร์มเริ่มต้น” กับ “แบบฟอร์มที่กำหนดเอง” คืออะไร?
– “แบบฟอร์มเริ่มต้น” เป็นแบบฟอร์มพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพร้อมใช้งาน ส่วน “แบบฟอร์มที่กำหนดเอง” เป็นแบบฟอร์มที่คุณสร้างขึ้นเองตามความต้องการ การใช้ “แบบฟอร์มที่กำหนดเอง” มีขั้นตอนบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขรายละเอียดแบบเรียนรู้ตามความต้องการของคุณ

2. วิธีการเพิ่มแถวและคอลัมน์ในแบบฟอร์ม Excel คืออย่างไร?
– เพื่อเพิ่มแถว คลิกที่หมายเลขแถวที่ตั้งบนหรือที่ด้านล่างของแถวที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือก “เพิ่มแถว” ในเมนูที่เดินเวลา
– เพื่อเพิ่มคอลัมน์ คลิกที่ตัวอักษรที่ตั้งข้างหรือข้างหน้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือก “เพิ่มคอลัมน์” ในเมนูที่เดินเวลา

3. วิธีการซ่อนแถวและคอลัมน์ในแบบฟอร์ม Excel คืออย่างไร?
– เพื่อซ่อนแถว คลิกที่หมายเลขแถวที่ตั้งบนหรือที่ด้านล่างของแถวที่คุณต้องการซ่อน และเลือก “ซ่อนแถว” ในเมนูที่เดินเวลา
– เพื่อซ่อนคอลัมน์ คลิกที่ตัวอักษรที่ตั้งข้างหรือข้างหน้าคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน และเลือก “ซ่อนคอลัมน์” ในเมนูที่เดินเวลา

4. การใช้เงื่อนไขในการสร้างแสดงผลในแบบฟอร์ม Excel ทำได้อย่างไร?
– เลือกข้อมูลที่คุณต้องการสร้างเงื่อนไขบนแบบฟอร์ม Excel
– คลิกที่แท็บ “ความสัมพันธ์” และเลือก “การจัดรูปแบบเซลล์และเดวไลด์” จากนั้นเลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการแสดงผลตาม
– ตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับการแสดงผลใน “การจัดรูปแบบเซลล์และเดวไลด์” โดยกําหนดเกณฑ์ โลจิกส์ (logical) เช่น “เท่ากับ” หรือ “มากกว่า”

5. Excel มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีประโยชน์อย่างไร?
– Excel มีคุณสมบัติที่ไม่ได้ร้อยเรียงมาพร้อมในหน้าต่างแบบฟอร์มอย่างมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การเพิ่ม ลบ คูณ หาร รวมทั้งการใช้งานสูตรคณิตศาสตร์ที่สามารถแก้ไขหรืออัพเดทได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีการเพิ่มกราฟและตัวกรองข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หวังว่าคู่มือการใช้งานแบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel ในบทความนี้จะมีประโยชน์และช่วยให้คุณมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excel และการใช้งานแบบฟอร์มตารางการทำงาน Excel อย่างแท้จริง ในกรณีที่คุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วิธี ทํา ตารางการ ทํา งาน

วิธีทําตารางการทํางาน

การสร้างตารางการทํางานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดลําดับงานและการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ เมื่อมีการจัดลําดับงานอย่างชัดเจน คุณสามารถลดปัญหาความขัดแย้งในการเตรียมตัวเพื่องานที่มีกำหนดเวลาที่ระบุไว้ จากนั้นคุณสามารถนําเสนอแผนงานให้ลูกทีมหรือผู้บริหารเพื่อให้มีการตัดสินใจที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างถูกต้องและชัดเจน

ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการสร้างตารางการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง และลงรายละเอียดเรื่องเคล็ดลับในการใช้ตารางให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน: ในการสร้างตารางการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คุณควรพูดคุยกับทีมของคุณเพื่อเข้าใจความต้องการงานและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยการทําเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนรับทราบมาตรฐานการทํางานต่างๆ เช่น เวลาที่เฉลี่ยในการดำเนินงาน และเนื้อหาที่ต้องครบตามมาตรฐานอย่างไร

2. กำหนดความสำคัญให้กับงาน: หลังจากที่คุณกําหนดเป้าหมายแล้ว คุณควรจัดลําดับงานตามความสำคัญ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับงานที่มีการตัดสินใจที่ยากและส่งผลกระทบมากที่สุด แฟ้มงานที่ไม่ต้องการการตัดสินใจจากคุณสามารถจัดลําดับผู้รับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติ

3. สร้างตารางการทํางานแบบสี่เหลี่ยมหรือความยืดหยุ่น: มีหลายรูปแบบที่คุณสามารถใช้ในการสร้างตารางการทํางาน ตัวอย่างเช่น ตารางแบบสี่เหลี่ยมหรือความยืดหยุ่น เนื่องจากมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน การสร้างตารางแบบสี่เหลี่ยมมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมันช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่างานใดที่กําลังต้องดำเนินการและเวลาที่แตกต่างๆ

4. ใช้เครื่องมือการจัดการทํางานที่เหมาะสม: มีเครื่องมือสำหรับการทํางานหลายชนิดที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการปฏิบัติงานในตารางการทํางาน ตัวอย่างเช่น โครงสร้างงานแบบ Gantt และตาราง Kanban ทั้งคู่เป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจงานที่ต้องการให้สมบูรณ์และอำนวยความสะดวกในการติดตามความคืบหน้า

5. ควบคุมการกระจายตัวในตารางการทํางาน: การทํางานอย่างเข้าถึงกำหนดเวลาที่ต่อเนื่องหรือควบคุมโดยเครื่องมือหรือบุคคลที่สามารถช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทํางานที่มีระยะเวลายาวนานคุณควรพิจารณาทําความเข้าใจว่าเครื่องมือใดที่จะช่วยให้คุณดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปรับแผนการทํางานของคุณ: เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและตารางการทํางานของคุณเมื่อจำเป็น ทำแบบนี้เพื่อที่คุณสามารถดําเนินการโครงการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น คุณอาจต้องเพิ่มหรือลดการกระจายตัวของงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: อะไรคือขั้นตอนแรกในการสร้างตารางการทํางานที่มีประสิทธิภาพ?
A1: ขั้นตอนแรกในการสร้างตารางการทํางานที่มีประสิทธิภาพคือการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ในขณะนี้คุณควรพูดคุยกับทีมของคุณเพื่อเข้าใจความต้องการงานและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

Q2: มีเครื่องมือกระทำงานแบบไหนที่สามารถช่วยควบคุมการกระจายตัวของงานในตารางการทํางานได้บ้าง?
A2: บางเครื่องมือที่สามารถช่วยควบคุมการกระจายตัวของงานในตารางการทํางานได้แก่ โครงสร้างงานแบบ Gantt และตาราง Kanban เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q3: เมื่อควบคุมการกระจายตัวในตารางการทํางาน ข้อคำแนะนําจะเป็นอย่างไร?
A3: เมื่อควบคุมการกระจายตัวในตารางการทํางานควรให้ความสำคัญกับการกระจายตัวของงานให้เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องอย่างยาวนาน หรือควบคุมโดยเครื่องมือหรือบุคคลที่สามารถช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q4: เมื่อควบคุมการกระจายตัวในตารางการทํางาน ควรทําแบบไหนเมื่อสิ้นสุดงานก่อนกำหนด?
A4: เมื่อสิ้นสุดงานก่อนกำหนดควรพิจารณาปรับแผนการทํางาน โดยการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและตารางการทํางาน เพื่อให้คุณสามารถดําเนินการโครงการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ***

มี 31 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตาราง การ ทำงาน.

กำหนดการทำงานประจำวัน
กำหนดการทำงานประจำวัน
6 การกำนดกะการทำงาน ตั้งตารางเวลา+ตารางกะ - Youtube
6 การกำนดกะการทำงาน ตั้งตารางเวลา+ตารางกะ – Youtube
Faq-การเปลี่ยนวันหยุดเป็นกะงานในตารางการทำงาน | Prosoft Hcm
Faq-การเปลี่ยนวันหยุดเป็นกะงานในตารางการทำงาน | Prosoft Hcm
แม่แบบตารางการทำงานรายสัปดาห์ เทมเพลต | Postermywall
แม่แบบตารางการทำงานรายสัปดาห์ เทมเพลต | Postermywall
ตารางการทำงานของพนักงานในวันหยุดแสดงเป็นช่องว่าง  ต้องการให้ขึ้นแสดงวันเสาร์อาทิตย์ | Prosoft Hcm
ตารางการทำงานของพนักงานในวันหยุดแสดงเป็นช่องว่าง ต้องการให้ขึ้นแสดงวันเสาร์อาทิตย์ | Prosoft Hcm
จัดตารางพนักงาน Part-Time - Youtube
จัดตารางพนักงาน Part-Time – Youtube
จัดตารางการทำงานให้ลูกน้องครับ มึนไปหมดแล้ว กรุณาช่วยที - Pantip
จัดตารางการทำงานให้ลูกน้องครับ มึนไปหมดแล้ว กรุณาช่วยที – Pantip
การจัดตารางทำงานต่อเนื่อง 7 วัน - Youtube
การจัดตารางทำงานต่อเนื่อง 7 วัน – Youtube
39.Jpg
39.Jpg
Top 14 แบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel 2565 – C2Phanchutrinh Thailand
Top 14 แบบฟอร์มตารางการทํางาน Excel 2565 – C2Phanchutrinh Thailand
กำหนดการทำงานประจำวัน
กำหนดการทำงานประจำวัน
จัดตารางการทำงานให้ รปภ. ครับ มึนไปหมดแล้ว กรุณาช่วยที - Pantip
จัดตารางการทำงานให้ รปภ. ครับ มึนไปหมดแล้ว กรุณาช่วยที – Pantip
การจัดตารางทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง - Youtube
การจัดตารางทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง – Youtube
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
เมื่อต้องการลบข้อมูลในตารางการทำงาน กรณีที่เอกสารมีการบันทึกแล้วจะสามารถทำการบันทึกแก้ไขได้หรือไม่  | Prosoft Hrmi
เมื่อต้องการลบข้อมูลในตารางการทำงาน กรณีที่เอกสารมีการบันทึกแล้วจะสามารถทำการบันทึกแก้ไขได้หรือไม่ | Prosoft Hrmi
32.Jpg
32.Jpg
การตั้ง กะการทำงาน - Fingerscanshop
การตั้ง กะการทำงาน – Fingerscanshop
กรณีที่ประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาของพนักงานขึ้นมาให้  | Prosoft Hcm
กรณีที่ประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาของพนักงานขึ้นมาให้ | Prosoft Hcm
แม่แบบตารางการทำงานประจำปีของ Excel Templateโดาวน์โหลด Excel| หมายเลข  Excel400153849เทมเพลต Excel ฟรี_Th.Lovepik.Com
แม่แบบตารางการทำงานประจำปีของ Excel Templateโดาวน์โหลด Excel| หมายเลข Excel400153849เทมเพลต Excel ฟรี_Th.Lovepik.Com
ตารางการทำงานทีมแบบใหม่สำหรับDc - Youtube
ตารางการทำงานทีมแบบใหม่สำหรับDc – Youtube
วางแผนการทำงานด้วย Weekly Focus | Anontawong'S Musings
วางแผนการทำงานด้วย Weekly Focus | Anontawong’S Musings
Excel] ถามเซียนเอกเซลครับ การนับแบบมีเงื่อนไขและการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไง -  Pantip
Excel] ถามเซียนเอกเซลครับ การนับแบบมีเงื่อนไขและการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไง – Pantip
วิธีรวมข้อมูล Excel จากหลายชีทเข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวด้วย Power Query –  Cop Psu It Blog
วิธีรวมข้อมูล Excel จากหลายชีทเข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวด้วย Power Query – Cop Psu It Blog
Time Attendance รายงานข้อมูลตารางการทำงาน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Hrmi |  Prosoft Hrmi
Time Attendance รายงานข้อมูลตารางการทำงาน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Hrmi | Prosoft Hrmi
การตั้ง กะการทำงาน - Fingerscanshop
การตั้ง กะการทำงาน – Fingerscanshop
เทมเพลต Excel ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการทำงานประจำสัปดาห์โดาวน์โหลด  Excel| หมายเลข Excel400138411เทมเพลต Excel ฟรี_Th.Lovepik.Com
เทมเพลต Excel ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการทำงานประจำสัปดาห์โดาวน์โหลด Excel| หมายเลข Excel400138411เทมเพลต Excel ฟรี_Th.Lovepik.Com
รูปตารางการทำงาน Png, ภาพตารางการทำงานPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปตารางการทำงาน Png, ภาพตารางการทำงานPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
41.Jpg
41.Jpg
10 แอปจดบันทึก ช่วยจัดตารางงานในช่วง Work From Home | วัตสัน ประเทศไทย
10 แอปจดบันทึก ช่วยจัดตารางงานในช่วง Work From Home | วัตสัน ประเทศไทย
การทำ Gantt Chart ด้วย Excel
การทำ Gantt Chart ด้วย Excel
ใบงานที่ 5 การคำนวณในตารางทำงาน
ใบงานที่ 5 การคำนวณในตารางทำงาน
วิธีการสร้างเส้นตารางของงบการเงิน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร | Prosoft  Winspeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
วิธีการสร้างเส้นตารางของงบการเงิน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร | Prosoft Winspeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ดูตารางเวลาการทำงานของเรากันเถอะ! | Workmate
ดูตารางเวลาการทำงานของเรากันเถอะ! | Workmate
เทมเพลต Excel ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการทำงานประจำสัปดาห์โดาวน์โหลด  Excel| หมายเลข Excel400138411เทมเพลต Excel ฟรี_Th.Lovepik.Com
เทมเพลต Excel ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการทำงานประจำสัปดาห์โดาวน์โหลด Excel| หมายเลข Excel400138411เทมเพลต Excel ฟรี_Th.Lovepik.Com
38.Jpg
38.Jpg
สอนสร้างตารางตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน - Youtube
สอนสร้างตารางตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน – Youtube
A Vip Organizer (โปรแกรมจัดตารางเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน) 2.9X
A Vip Organizer (โปรแกรมจัดตารางเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน) 2.9X
7 เครื่องมือการทำงานกับข้อมูลในยุค Digital | 9Expert Training
7 เครื่องมือการทำงานกับข้อมูลในยุค Digital | 9Expert Training
ดูตารางเวลาการทำงานของเรากันเถอะ! | Workmate
ดูตารางเวลาการทำงานของเรากันเถอะ! | Workmate

ลิงค์บทความ: ตาราง การ ทำงาน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตาราง การ ทำงาน.

ดูเพิ่มเติม: https://shoptrethovn.net/category/mindfulness blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *