หลอดลมอักเสบต้นเหตุของอาการไอเรื้อรัง : โรงพยาบาลธนบุรี

ไอ ระคาย คอ เรื้อรัง ไอระคายคอเรื้อรัง เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วไป ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โรคนี้เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อรักษาการรูปร่างของท่อลมหายใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่หลายของเสียงไอแห้งติดคอ และรู้สึกคันคอ โดยไม่มีเสมหะหรือไข้ป accompany 1. การเป็นโรคไอระคายคอเรื้อรัง: ภาวะอาการ สาเหตุ และอาการวินิจฉัย สภาวะอาการของโรคไอระคายคอเรื้อรัง โรคไอระคายคอเรื้อรังมักเริ่มต้นด้วยอาการคันคอหรือครวญเจ็บในท่อลมหายใจ ซึ่งจะเป็นอย่างรุนแรงเมื่อไอ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของอาการที่พบในโรคนี้ ส่วนอาการอื่น ๆ ที่อาจพบได้รวมถึงภาวะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือบางช่วง ได้แก่

Read More