transistor(EP.2) สำคัญมาก...!! สูตร..วิธีคำนวณ หากระแสไบอัส

ไบ แอ ส ไบ แอ ส (Bias) คืออะไร ไบ แอ ส (Bias) ในทางมาตรฐานแปลว่า “ความลำเอียง” หรือ “การมีอคติ” เป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้ในหลายแง่มุมของชีวิตประจำวัน อาทิ ในการให้คะแนนหรือความเห็นเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่เราเข้าพบหรือเคยพบมาก่อน การมีไบ แอ สในเชิงลบอาจทำให้เรามองข้ามคุณค่าหรือสิ่งที่ดีของสิ่งนั้นไปได้ ในทางกลับกัน ไบ แอ

Read More