อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ EP.8 I นิเทศศาสตร์

จบ นิเทศ เงินเดือน จบการศึกษาในสาขานิเทศเป็นหนึ่งในความฝันของนักศึกษาที่สนใจในการทำงานในวงการนี้ เนื่องจากนิเทศเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ โดยสามารถพูดถึงการจัดการทางการสื่อสารและสร้างความตื่นเต้นในผู้คนได้ อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานอันน่าทึ่งที่จะสร้างความประทับใจในผู้ชม 1. ประสบการณ์การทำงานในวงการนิเทศ การทำงานในวงการนิเทศมีความหลากหลายมาก เช่น โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร สื่อออนไลน์ การส่งเสริมการขาย รวมถึงงานวิจัยและการพัฒนาในสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีงานในหน้าที่การจัดการและวางแผนการสื่อสารสังคม 2. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับนิเทศ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในวงการนิเทศจำเป็นต้องมีสมรรถนะที่สำคัญต่อการทำงาน เช่น – การสื่อสารที่ดี: การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการทำงานในนิเทศ

Read More