Rack Rack Rack (feat. N/A)

เเ ล ค เเล็ค: การศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ AI เทคโนโลยีและเครื่องมือ AI (Artificial Intelligence) เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหลายแดด้าน เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของมนุษย์ และยังมีความสามารถในการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถมีส่วนร่วมและสำคัญในสังคมได้ทั่วไป ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยหรือปัญหาทางร่างกายของคนพิการ พบว่าเเล็ค เทคโนโลยีและเครื่องมือ AI มีความสามารถในการช่วยเหลือและเพิ่มความเป็นอิสระของคนพิการได้ในหลากหลายด้าน ต่อไปนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือ AI ที่ถูกใช้ในการช่วยเหลือคนพิการมากขึ้น พร้อมเเนะนำแล็คตาซอยเครื่องแลคตาซอย

Read More