ทอง K หรือ ทอง อิตาลี ซื้อแล้วขายไม่ได้ หรือ ขายแล้วขาดทุนเยอะ จริงหรือไม่  โดย ห้างทองผลเจริญ

กรอบ อิ ตา ลี่ กรอบ อิ ตา ลี่ หรือ “อิตาลิออนสคีอีมาจอร์” เป็นเทคนิคหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวในภาพยนตร์ โดยมีการใช้กรอบแบ่งเป็นส่วนเพื่อเตรียมพร้อมดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ตรงไปยังจุดสำคัญในภาพยนตร์ สร้างความรู้สึก และสื่อความหมายต่างๆให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาพยนตร์ไทยเริ่มมีการใช้กรอบ อิ ตา ลี่ ในปี พ.ศ. 2470 และได้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคนิคนี้อย่างต่อเนื่องในภาพยนตร์ไทยในภาพยนตร์สมัยใหม่ ตำแหน่งของกรอบอิตาลี่ในภาพยนตร์เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ชม กรอบ อิ

Read More