โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ …ดูแลคุณ และคนที่คุณรักเหมือนคนในครอบครัว

โรง พยาบาล พญาไท ย โรงพยาบาลพญาไทยคือสถานที่รักษาพยาบาลที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลนี้มีปริมาณผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และติดอันดับในเรื่องคุณภาพการบริการทางการแพทย์นั้นเอง ในบทความนี้ เราจะมารู้จักโรงพยาบาลพญาไทย ประวัติความเป็นมาและพื้นที่การบริการที่มีของโรงพยาบาลนี้ 1. รู้จักโรงพยาบาลพญาไท ย: ประวัติความเป็นมาและพื้นที่การบริการ โรงพยาบาลพญาไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชนไทย โรงพยาบาลนี้ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่การบริการทางการแพทย์กว่า 550,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลพญาไทยคือส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลบริษัทจำกัด

Read More