ปลายประสาทอักเสบ ห้าม กิน อะไร ปลายประสาทอักเสบ: สาเหตุและลักษณะอาการ ปลายประสาทอักเสบหรือเรียกอีกชื่อว่าโพลินิคอปาร์ติไตส์ เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบประสาทที่ไม่ใช่ส่วนกลางของร่างกาย เช่น ปลายประสาทที่อยู่ภายนอกสมองและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณประสาท โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบภายนอกปลายประสาท ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งจากสาเหตุตั้งแต่การบาดเจ็บ การเป็นมลพิษ การติดเชื้อ หรือการมีภาวะอักเสบที่ร่างกาย ลักษณะอาการของปลายประสาทอักเสบจะแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ถูกกระทำ อาการที่พบบ่อยสุดคือ ปวด รู้สึกร้อน หรือชา

Read More