สอนส่งเรซูเม่สมัครงานผ่านอีเมล์ I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching

วิธีเขียนสมัครงานทางอีเมลให้สร้างความประทับใจ

วิธี เขียน สมัคร งาน ทาง อีเมล

วิธีเขียนสมัครงานทางอีเมล

การสมัครงานทางอีเมลหรือการส่งเมล์สมัครงานเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่คนสามารถใช้เพื่อสมัครงานได้ในปัจจุบัน บทความนี้จะแนะนำวิธีการเขียนและส่งเมล์สมัครงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งตัวอย่างและเทคนิคเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับจากผู้สมัครและไม่ได้สมัครเข้าถึงงานทางอีเมล

1. การเตรียมตัวก่อนเขียน CV

ก่อนที่คุณจะส่งเมล์สมัครงาน คุณควรทำการเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

– ตรวจสอบขอบเขตของงานที่คุณสนใจ: ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและสามารถทำงานในตำแหน่งนั้นได้ เพื่อให้สามารถเน้นทั้งความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสนใจในการเขียนเอกสารสมัครงาน

– ตรวจสอบภาษาและคำที่เหมาะสม: ในการเลือกใช้คำในการเขียนเมล์สมัครงาน ควรใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีมารยาท การใช้ภาษาอย่างสุภาพ เช่น ใช้คำนำหน้าชื่อผู้รับสมัคร เช่น คุณ ฯลฯ และคำนำหน้าชื่อของตนเองก็สามารถใช้ได้ เช่น คุณ ฯลฯ อนุญาตแล้วให้ผมเขียนมาสมัครงานในตำแหน่งนี้

– ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์ที่แนบมา: หลังจากเขียน CV และจดหมายสมัครงานเสร็จ ควรตรวจสอบและแก้ไขไฟล์เอกสารของคุณ ในการตรวจสอบควรระบุให้แน่ชัดว่าไฟล์ได้แนบมาจริงและใช้รูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง เช่น PDF, Word, หรือ JPG

2. การเขียน CV ที่เป็นมาตรฐาน

เพื่อให้ผู้สมัครติดอาชีพที่ต้องการ ขั้นแรกต้องมี CV ที่เป็นมาตรฐานและจัดรูปแบบให้เหมาะสม เรามาดูวิธีการเขียน CV ที่เป็นมาตรฐานตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

– ข้อมูลส่วนตัว: จัดทำข้อมูลส่วนตัวที่สมบูรณ์และถูกต้องซึ่งใช้ชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สมัครสามารถติดต่อคุณได้

– วัตถุประสงค์: แสดงวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่คุณสนใจในตำแหน่งงานนี้ แทนที่จะอธิบายถึงตนเองเช่น “ฉันต้องการที่จะพัฒนาทักษะในเขตของการการตลาดดิจิทัล” หรือ “ฉันหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า”

– ประสบการณ์การทำงาน: ระบุประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเรียงลำดับจากล่าสุดไปยังเก่าที่สุด ระบุชื่อตำแหน่ง ผู้บริหารที่รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ทำงานที่นี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคุณ

– การศึกษา: ระบุประวัติการศึกษาของคุณตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป ระบุชื่อสถาบันการศึกษา สาขาที่เรียน และระยะเวลาที่เรียน

– ทักษะและความสามารถ: ระบุทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสนใจให้ชัดเจน เช่น ภาษาที่ถนัด ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หรือทักษะการสื่อสาร

– กิจกรรมนอกเหนือจากงาน: ระบุกิจกรรมที่คุณเคยลงมือ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานและกิจกรรมทั่วไป เช่น อาสาสมัคร กิจกรรมที่เจรจากับคณะกรรมการ

3. การเขียนจดหมายสมัครงานทางอีเมล

หลังจากที่คุณเตรียม CV ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการสมัครงาน ต่อไปคุณจะต้องเขียนอีเมลสมัครงานในรูปแบบของจดหมายใบสมัครงาน ดังนี้:

– เริ่มต้นด้วยที่อยู่ผู้รับสมัครงาน: เริ่มจดหมายด้วยชื่อผู้รับสมัครงาน และที่อยู่ที่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลถูกส่งถึงผู้ที่ต้องการและอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

– หัวข้อ: เรียงลำดับข้อมูลในอีเมลาให้มีหัวข้ออย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับอ่านและเข้าใจความสำคัญของเมล์ของคุณได้

– ประวัติส่วนตัว: แสดงให้เห็นประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ และสื่อให้ผู้รับทราบด้วยให้ชัดเจนว่าคุณกำลังมองหางานในบริษัทนี้

– กระบวนการสมัครงาน: ระบุหลายขั้นตอนสำหรับกระบวนการสมัครในบริษัทนี้ ในส่วนนี้คุณสามารถแนะนำตำแหน่งงานที่คุณสนใจ บอกวันเวลาที่คุณสามารถมาสัมภาษณ์ได้ และให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์และความสามารถของคุณ

– คำสิ้นสุด: ในส่วนสุดท้ายของอีเมล คุณควรขอขอบคุณผู้รับ แสดงความจริงใจของคุณที่ได้รับการพิจารณา และให้ข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับสามารถติดต่อคุณได้โดยง่าย

4. การเลือกใช้ภาษาและคำที่เหมาะสมในการสมัครงานทางอีเมล

ในการเขียนเมล์สมัครงาน คุณควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและมีมารยาท ควรเลือกใช้คำที่สื่อถึงความต้องการของคุณและความสามารถของคุณให้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังควรใช้คำนำหน้าชื่อของผู้รับเมล์สมัครงาน เช่น “คุณ” และคำนำหน้าชื่อของตนเอง เช่น “คุณ” อนุญาตแล้วให้ผมสมัครงานในตำ

สอนส่งเรซูเม่สมัครงานผ่านอีเมล์ I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธี เขียน สมัคร งาน ทาง อีเมล ตัวอย่าง email สมัครงาน ภาษาไทย, email สมัครงาน ตัวอย่าง, เขียน email สมัครงาน ภาษาอังกฤษ, ส่ง เมล สมัครงาน ตอนกลางคืน, ตัวอย่าง การ ส่ง resume ทาง e mail ภาษาอังกฤษ, วิธีส่ง resume สมัครงาน, ตัวอย่างเขียนใบสมัครงาน, วิธี การส่ง resume ทาง e-mail

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี เขียน สมัคร งาน ทาง อีเมล

สอนส่งเรซูเม่สมัครงานผ่านอีเมล์ I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching
สอนส่งเรซูเม่สมัครงานผ่านอีเมล์ I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching

หมวดหมู่: Top 21 วิธี เขียน สมัคร งาน ทาง อีเมล

ดูเพิ่มเติมที่นี่: shoptrethovn.net

ตัวอย่าง Email สมัครงาน ภาษาไทย

ตัวอย่าง email สมัครงาน ภาษาไทย

การสมัครงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนต้องผ่านเพื่อให้ได้งานที่ต้องการ ในการสื่อสารกับสถานประกอบการที่เราสนใจ การเขียนอีเมลสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสให้กับเรา ในบทความนี้เราจะแนะนำการเขียนอีเมลสมัครงานในภาษาไทยและแสดงตัวอย่างเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นเขียนอีเมลสมัครงานของคุณได้อย่างถูกต้อง

ก่อนอื่นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และตำแหน่งงานที่คุณสนใจ ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่คุณต้องการสมัครงาน เช่น ข้อมูลของบริษัท ประวัติของบริษัท หน้าที่และความรู้สึกประจำตำแหน่งงานนั้น บรรยากาศที่ทำงาน และต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนอีเมลสมัครงาน

เมื่อคุณรู้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและบริษัทที่คุณสนใจในการสมัครงาน ลองทำการพิจารณาและวางแผนก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนอีเมลสมัครงานของคุณ สร้างเรื่องที่น่าสนใจให้กับผู้รับอีเมล และให้ความชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลจากที่ไหนว่าคุณรู้จักบริษัทหรือองค์กรนั้นได้อย่างไร หรือแม้กระทั่งเหตุผลที่คุณสนใจด้านนี้ในการสมัครงานที่แอบเก็บไว้ตลอดชีวิต

ลองดูตัวอย่างเรซูเม่ของคุณ และแก้ไขหากต้องการ แถมเพิ่มประสบการณ์และทักษะใหม่ล่าสุดเข้าไปให้กับที่กำลังรับสมัคร หลีกเลี่ยงการใช้เกรียนซ้ำซ้อนครับโดยระบุสิ่งที่สำคัญ โดยได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีแต่กำเนิด เบอร์โทรศัพท์อีเมลติดต่อ ไอดีไลน์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้ง่ายๆ รวมถึงการแสดงคุณสมบัติสำคัญของคุณให้ลงท้ายประโยคแรกโดยสรุปไว้คร่าวๆ

ต่อมาเรามาเขียนอีเมลสมัครงานของคุณ ตั้งแต่หัวข้ออีเมลจนถึงส่วนสิ้นสุด ดังตัวอย่างด้านล่าง

เริ่มแรกคุณควรเริ่มด้วยการทักทายผู้รับอีเมล โดยใช้คำทักทายที่สุภาพ และเขียนชื่อผู้รับอีเมลเป็นแบบเต็มเพื่อให้ความเป็นมากขึ้น เช่น “เรียน คุณสมชาย ใจดี” หรือ “คุณหนุ่มแน่นอนที่เป็นผู้รับ” หากทราบชื่อของผู้รับอีเมลแล้วก็สามารถใช้ชื่อได้เลยเช่น “สวัสดีคุณสมชาย” ที่สำคัญคือการที่จะต้องไม่ลืมรับประทานสาธารณะต่างๆ เพราะอย่างน้อยถึงแม้อย่างนึงคุณก็ยังมีความสำคัญอยู่กับเข้าใจของผู้รับอีเมล ไม่ว่าจะใครก็ตาม

หลังจากนั้นคุณควรจะทำการกล่าวสารให้รู้จักตัว ประกอบไปด้วยการบรรยายประสบการณ์ทางวิชาการและการทำงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนี้ ตัวอย่างการเขียนอีเมลสมัครงานอาจเป็นดังนี้

เรียนคุณสมชาย,

ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ผมขอสมัครงานตำแหน่งนักการตลาดในบริษัทของคุณ ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะการตลาดและได้ความเชี่ยวชาญในการวางแผนการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งผมเคยมีโอกาสทำงานในบริษัทด้านบริการทางการตลาดใหญ่ และผมได้สอนและแนะนำวิธีการทำกิจกรรมตลาดให้แก่บุคคลภายนอกบริษัทโดยตรง ซึ่งประสบการณ์สองสามปีที่ผ่านมานี้ได้ช่วยเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพอย่างเสมอภาค 18 และ Project Management การประเมินผลและวิเคราะห์การตลาด

คุณสมชายอาจจะสนใจที่จะทราบว่าผมทำงานเพื่อคุณลักษณะใด ผมได้ทำงานในกลุ่มโปรเจคแอนด์เบรนด์แมนเจอร์ซนออฟส์วัตถุดิบที่พักอาศัยในเอเชีย ซึ่งมีหน้าที่ด้านพัฒนาและสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผมเคยทำงานจากระยะไกลและร่วมกับทีมงานออกแบบกราฟิกสตรีมมิ่งโปรแกรมพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทต่างๆ ผมได้มีความถนัดในการแก้ไขปัญหาและการทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดไว้

ผมสามารถให้คุณในเรื่องต่อไปนี้:
– วางแผนกลยุทธ์การตลาด
– วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
– ออกแบบและสร้างแบรนด์สินค้า
– หาทางสร้างความน่าสนใจและรับประกันความปลอดภัยในพื้นที่การตลาดที่อันตราย

ฉันจริงจังที่จะร่วมงานกับทีมที่คุณสร้างขึ้น ซึ่งเห็นให้คุณและทีมงานอื่นๆ รับรู้ถึงแนวทางทางออกที่น่าสนใจ

แนบเรซูเม่ของผมเป็นไฟล์ PDF และพร้อมรองรับคำถามเพิ่มเติมหากท่านต้องการ ฉันหวังว่าจะได้พบกับคุณเพื่อสนทนาในรอบถัดไป

ขอบคุณอย่างสำคัญที่ท่านให้เวลาที่มีค่า ฉันขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถืออย่างสุภาพ,

ดร.วรรณเดช รักษียานุกูล

หลังจากเขียนเนื้อหาอีเมลสมัครงานได้แล้ว อย่าลืมตรวจสอบคำหรือตรวจสอบการเชื่อมโยงลิงก์ที่แนบมาด้วย เพื่อให้มั่นใจในความเชื่อถือและคุณภาพของอีเมลที่คุณส่งออกไป

FAQs:

1. ต้องเขียนหัวข้ออีเมลสมัครงานอย่างไร?
ในการเขียนอีเมลสมัครงาน คุณควรเริ่มด้วยการทักทายผู้รับอีเมลด้วยคำทักทายที่สุภาพ และเขียนชื่อผู้รับอีเมลเป็นแบบเต็มเพื่อให้ความเป็นมากขึ้น เช่น “เรียน คุณสมชาย ใจดี” หรือ “คุณหนุ่มแน่นอนที่เป็นผู้รับ” หากทราบชื่อของผู้รับอีเมลแล้วก็สามารถใช้ชื่อได้เลยเช่น “สวัสดีคุณสมชาย” ただし、誰にも大事な公衆の付属して認識できるよう、他の連絡方法を忘れないでください。

2. มีเทคนิคเฉพาะในการเขียนเนื้อหาอีเมลสมัครงานใช่ไหม?
ในการเขียนอีเมลสมัครงาน คุณควรจะนำเสนอตัวคุณเองอย่างชัดเจน บรรยายประสบการณ์ทางวิชาการและการทำงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้น คุณควรเน้นที่คุณสมบัติที่สำคัญของคุณ ลดการใช้ภาษาโมเจคและมีการใช้ตัวเลข แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถของคุณในสาขางานนั้น

3. สิ่งที่ควรเพิ่มในในการสมัครงานในอีเมลคืออะไร?
การสมัครงานในอีเมลควรแนบเรซูเม่ของคุณเข้าไปพร้อมทีคำถามเพิ่มเติมหากผู้รับอีเมลต้องการ โดยคุณควรตรวจสอบอีกรอบว่าไม่มีคำหรือการเชื่อมโยงลิงก์ที่ผิดพลาด เพื่อให้มั่นใจในความเชื่อถือ

Email สมัครงาน ตัวอย่าง

สมัครงานผ่านอีเมล์: ตัวอย่างและคำถามที่พบบ่อย

การสมัครงานผ่านทางอีเมล์เป็นวิธีที่สะดวกและได้ผลมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากอุตสาหกรรมงานกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การส่งเอกสารและการสื่อสารสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม อีเมล์ใช้เป็นช่องทางในการสร้างผลกระทบหรือที่เรียกว่า “ภาพลักษณ์รายบุคคล” ต่อผู้ประกอบการ อีเมล์สมัครงานกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการหางานที่ดี ลองมาดูตัวอย่างในการเขียนอีเมล์สมัครงานกันดีกว่า

เริ่มต้นด้วยการใส่หัวข้อที่กินดินในการสมัครงาน

เริ่มที่หัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้รับสมัครงาน ที่จะทำให้ผู้อ่านต้องมองเห็นผังของอีเมล์และความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสนใจ ยกตัวอย่างเช่น “การสมัครตำแหน่งนักวิจัยโปรแกรมที่คุณกำลังมองหา” หรือ “โปรแกรมเมอร์ Python เสนอประสบการณ์และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่มีอยู่” เนื้อหาควรจะสรุปคุณสมบัติและทักษะสำคัญของคุณให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยอย่างสั้นแต่กระชั้น

แสดงความยินดีและบอกถึงตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ในส่วนสำคัญของอีเมล์สมัครงาน คุณควรที่จะบอกกับผู้รับสมัครว่าคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้และที่เท่าใด คุณอาจรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจในองค์กรและความชอบส่วนตัวที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ให้ผู้รับสมัครรู้ว่าคุณไม่ได้ส่งอีเมล์สมัครงานแบบกลมกลืนเพียงแค่เพื่อสอดแทรกตัวเข้าไปภายใต้ระบบสมัครงานในองค์กร

มายืนยันสมรรถนะและประสบการณ์ทำงาน

หลังจากที่คุณได้ส่งความสนใจในตำแหน่งงานแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะต้องยืนยันคุณสมบัติของตัวเองที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน คุณสามารถที่จะผ่านประสบการณ์ที่คุณเคยทำมาในองค์กรอื่น ๆ หรือโครงการที่เหมาะกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครได้ นี่คือโอกาสที่คุณจะแสดงถึงประสบการณ์ที่อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้รับสมัครงาน

ลางส่วนหน้าของคุณด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

คุณควรแนบเอกสารประกอบการสมัครงานของคุณเพื่อส่งมาพร้อมกับอีเมล์สมัครงาน เอกสารเหล่านี้อาจ包含 ข้อมูลส่วนตัว, ผลงานหรือตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง, การศึกษาหรือใบรับรองที่คุณเคยได้รับ, หรืออื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณเติมความคำนึงถึงคุณสมบัติที่คุณมีและสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้อย่างคุ้มค่า

เคล็ดลับ: เท่าที่มีความเห็นของคุณเองควรจะแนบได้ ปรับให้เอกสารที่ส่งมาประกอบกับอีเมล์สมัครงานไม่มีขนาดใหญ่กว่า 5 MB เพราะอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่นั้นมักจะถูกตัดออกจากการส่งหรือกลายเป็นสาเหตุให้คุณไม่ได้รับตอบกลับจากผู้รับสมัครงาน

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: การแต่งกายที่ได้รับความนิยมสำหรับอีเมล์สมัครงานคืออะไร?
A1: คุณควรแต่งกายเพียงพอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ถึงแม้ว่าอีเมล์จะไม่เห็นหน้าตาของคุณจริง ๆ แต่การแต่งกายที่เหมาะสมจะส่งความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการสมัครงานของคุณ

Q2: ควรตั้งหรือไม่ควรตั้งคำถามในอีเมล์สมัครงาน?
A2: ควรมีคำถามในส่วนเล็กน้อยของอีเมล์สมัครงาน เช่น “ฉันสามารถไปพบกับคุณเพื่อการสัมภาษณ์ในวันไหนได้บ้าง” หรือ “ฉันเสนอตัวและความสามารถของฉัน และขออุปกรณ์เพิ่มเติมที่อาจจำเป็นได้หรือไม่”

Q3: คำใบ้สำหรับการเขียนอีเมล์สมัครงานที่มีคุณภาพสูงคืออะไร?
A3: คุณควรจะรวมการวิเคราะห์ตำแหน่งงานและองค์กร, การแสดงความจริงของตัวเองและคุณสมบัติที่สอดคล้อง, ความประพฤติที่ดีในการสื่อสาร, และความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง

Q4: ควรจะมีความยาวและความสั้นของอีเมล์สมัครงานเท่าใด?
A4: ความยาวขึ้นกับความสัมพันธ์ของตำแหน่งงาน อย่างไรก็ตาม, อีเมล์สมัครงานควรกระชับและสั้นเพื่อง่ายต่อการอ่านและความสะดวก

ความสำคัญของอีเมล์สมัครงานเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังมองหางานที่ต้องการ การเขียนอีเมล์สมัครงานที่ชัดเจนและมีมาตรฐานสากลจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

เขียน Email สมัครงาน ภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนงาน เขียนอีเมลสมัครงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรทำให้ดี เพราะอีเมลสมัครงานเป็นการแสดงความสนใจแรกของคุณที่จะโปรโมตตัวเองกับผู้บริหารหรือบริษัทที่คุณสนใจ การเขียนอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษอาจจะมีความยากลำบากสำหรับบางคน จึงเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเขียนอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษ

สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อเริ่มเขียนอีเมลสมัครงานคือการประกอบเอกสารสมัครงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแนบมาตามอีเมล ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักฐานต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว (CV) หรือเรซูเม่อิงต์ (Resume) ในภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจึงเริ่มเขียนเนื้อหาอีเมล

1. เริ่มอีเมลด้วยการทักทาย (Greeting)
การทักทายในอีเมลสมัครงานจะเป็นสิ่งแรกที่ผู้รับจดจะเห็น คุณสามารถใช้คำทักทายเช่น “Dear Hiring Manager” หรือ “To Whom It May Concern” (หากคุณไม่ทราบชื่อของผู้รับจด)

2. แนะนำตัวเอง (Introduction)
ในส่วนนี้คุณควรอธิบายตัวเองและอธิบายเกี่ยวกับความสนใจของคุณในบริษัทเป้าหมาย คุณสามารถกล่าวถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถ หรือคุณลักษณะที่แยกตัวออกมาจากผู้สมัครงานคนอื่น อีเมลสมัครงานควรจะอยู่ระหว่าง 1-2 ย่อหน้า

3. เนื้อหาหลัก (Body)
ในส่วนนี้คุณควรอธิบายเนื้อหาหลักของอีเมล สามารถเริ่มต้นด้วยการยกตัวอย่างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่คุณสนใจ อธิบายเกี่ยวกับความสามารถที่คุณสามารถนำมาใช้ในสายงานนั้นๆ และมีเชื่อมโยงกับคำอธิบายตัวเองในส่วนของการแนะนำตัวเอง (Introduction)

นอกจากนี้คุณสามารถตั้งคำถามหรือสอบถามคำถามเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจ โดยคุณสามารถหาข้อมูลของบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ๆ และใช้ข้อมูลที่หาได้ในการเขียนเนื้อหา

4. สรุปและรายรับ (Closing)
ในส่วนนี้คุณควรทำสรุปข้อความที่พูดถึงในเนื้อหาและกล่าวถึงความกรุณาขอให้มีโอกาสสัมภาษณ์กับผู้บริหาร คุณสามารถใช้แบบแผนปิดอีเมลเช่น “I look forward to the opportunity to further discuss my qualifications with you.” หรือ “Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you soon.”

5. ลายมือชื่อ (Signature)
ในส่วนสุดท้ายของอีเมล คุณควรลงลายมือชื่อของคุณ ตามด้วยชื่อและข้อมูลการติดต่อของคุณ เช่นชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อให้ผู้รับจดสามารถติดต่อกลับได้ง่าย

FAQs:

Q1: ควรใช้คำทักทายอย่างไรในอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษ?
A1: คำทักทายที่เหมาะสมสำหรับอีเมลสมัครงานเป็น “Dear Hiring Manager” หรือ “To Whom It May Concern” หากคุณไม่ทราบชื่อของผู้รับจด

Q2: ควรมีความยาวเท่าไรสำหรับบทความของอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษ?
A2: ควรจะไม่เกิน 1-2 ย่อหน้าเนื่องจากครอบคลุมเนื้อหาบางส่วนของประวัติส่วนตัวแล้ว

Q3: ควรใช้ภาษาอังกฤษแบบแผนที่เรียบง่ายหรือความชุกชุมในอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษ?
A3: การใช้ภาษาอังกฤษแบบแผนที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับอีเมลสมัครงานเนื่องจากต้องการแสดงความเข้าใจและเน้นความสุภาพ

Q4: ภาษาอังกฤษที่ใช้ต้องเป็นภาษาแบบแผนหรือเป็นภาษาที่นำโอกาสของคุณไปเพิ่ม?
A4: ด้วยเหตุนี้ควรใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นแผนเพื่อให้ผู้รับจดสามารถเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เชิงสร้างสรรค์ มีคำศัพท์ที่มีคุณค่าและแสดงให้เห็นถึงมุมมองของคุณได้ จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างแน่นอน

การเขียนอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบางคน แต่ก็อย่างแน่นอนว่าการเขียนอีเมลสมัครงานที่ถูกต้องและมีคุณภาพสามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานที่ต้องการได้มากขึ้น ดังนั้นคุณควรพิจารณาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่กล่าวถึงในบทความนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้อย่างยอดเยี่ยม!

พบ 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี เขียน สมัคร งาน ทาง อีเมล.

ส่งอีเมล (Send Email) ไฟล์ไม่เยอะ ไฟล์ไม่ใหญ่ แต่เขียนอีเมลขายตัวเองเก่งมาก  - ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน  และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
ส่งอีเมล (Send Email) ไฟล์ไม่เยอะ ไฟล์ไม่ใหญ่ แต่เขียนอีเมลขายตัวเองเก่งมาก – ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
How To เขียนอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษให้ได้งาน! - Xchange English
How To เขียนอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษให้ได้งาน! – Xchange English
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo  Viên Nước Ngoài | Globish
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo Viên Nước Ngoài | Globish
ส่งอีเมลแบบไหน? เขียนเรซูเม่ยังไง? ที่จะไม่โดนบริษัทปัดตกทันที่เห็นใบ สมัครงาน
ส่งอีเมลแบบไหน? เขียนเรซูเม่ยังไง? ที่จะไม่โดนบริษัทปัดตกทันที่เห็นใบ สมัครงาน
สอนส่งเรซูเม่สมัครงานผ่านอีเมล์ I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching - Youtube
สอนส่งเรซูเม่สมัครงานผ่านอีเมล์ I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching – Youtube
เกล็ดเล็กน้อยสำหรับน้องๆที่เรียนจบใหม่ กำลังโปรยจดหมายสมัครงาน - Pantip
เกล็ดเล็กน้อยสำหรับน้องๆที่เรียนจบใหม่ กำลังโปรยจดหมายสมัครงาน – Pantip
ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
แหล่งรวมความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับงานที่อัปเดตทุกวัน
แหล่งรวมความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับงานที่อัปเดตทุกวัน
ฉบับรวบรัด!!) 8 ขั้นตอน เขียนอีเมล์สมัครงานภาษาอังกฤษ
ฉบับรวบรัด!!) 8 ขั้นตอน เขียนอีเมล์สมัครงานภาษาอังกฤษ
จดหมายสมัครงาน (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ) - Youtube
จดหมายสมัครงาน (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ) – Youtube
ตัวอย่างจดหมายปะหน้าปรับแต่งออนไลน์ได้เอง ที่ Canva
ตัวอย่างจดหมายปะหน้าปรับแต่งออนไลน์ได้เอง ที่ Canva
จดหมายสมัครงานตอบกลับโฆษณา
จดหมายสมัครงานตอบกลับโฆษณา
How To เขียนอีเมลสมัครงาน ทำยังไงให้ได้งาน ! ตุลาคม 2020 - Sale Here
How To เขียนอีเมลสมัครงาน ทำยังไงให้ได้งาน ! ตุลาคม 2020 – Sale Here
3 การเขียนจดหมายสมัครงาน - Youtube
3 การเขียนจดหมายสมัครงาน – Youtube
ตอบโจทย์การสมัครงานที่หลากหลาย ด้วย 4 วิธีการสมัครงาน Jobthai -  ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน  และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
ตอบโจทย์การสมัครงานที่หลากหลาย ด้วย 4 วิธีการสมัครงาน Jobthai – ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
9 วิธีการส่งอีเมลสมัครงานอย่างไรให้
9 วิธีการส่งอีเมลสมัครงานอย่างไรให้ “ไม่ได้งาน”
วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ -Cover Letter- พร้อมตัวอย่างแจ่มๆ -  ภาษาอังกฤษออนไลน์
วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ -Cover Letter- พร้อมตัวอย่างแจ่มๆ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
วิธีเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษให้เด่น น่าสนใจ
วิธีเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษให้เด่น น่าสนใจ
วิธีการ ขอให้อาจารย์เขียนจดหมายแนะนำให้ผ่านทางอีเมล์: 13 ขั้นตอน
วิธีการ ขอให้อาจารย์เขียนจดหมายแนะนำให้ผ่านทางอีเมล์: 13 ขั้นตอน
เขียนอีเมลสมัครฝึกงาน - การค้นหาใน Lemon8
เขียนอีเมลสมัครฝึกงาน – การค้นหาใน Lemon8
5 เหตุผลที่คุณไม่ถูกเชิญสัมภาษณ์งาน พร้อมวิธีแก้! | Magnetolabs
5 เหตุผลที่คุณไม่ถูกเชิญสัมภาษณ์งาน พร้อมวิธีแก้! | Magnetolabs
ขอเถอะค่ะ หยุดดดดดทำแบบนี้!! ถ้าคุณอยากได้งาน - Pantip
ขอเถอะค่ะ หยุดดดดดทำแบบนี้!! ถ้าคุณอยากได้งาน – Pantip
4 เทคนิค เขียนอีเมลสมัครงานอย่างไรให้ Hr อยากคว้าตัวมาร่วมงาน
4 เทคนิค เขียนอีเมลสมัครงานอย่างไรให้ Hr อยากคว้าตัวมาร่วมงาน
จดหมายสมัครงาน Cover Letter คืออะไร เขียนอย่างไร มีตัวอย่าง
จดหมายสมัครงาน Cover Letter คืออะไร เขียนอย่างไร มีตัวอย่าง
วิธีส่งงานทาง Gmail ส่งจดหมายสมัครงานทาง Gmail (อัพเดทใหม่2021) - Youtube
วิธีส่งงานทาง Gmail ส่งจดหมายสมัครงานทาง Gmail (อัพเดทใหม่2021) – Youtube
รับทำเรซูเม่ By Jobดีดี I ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านการทำเรซูเม่
รับทำเรซูเม่ By Jobดีดี I ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านการทำเรซูเม่
วิธีการ เขียนอีเมลติดตามผลการสมัครงาน: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ เขียนอีเมลติดตามผลการสมัครงาน: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
จดหมายยืนยันการสัมภาษณ์งานของผู้สมัคร
จดหมายยืนยันการสัมภาษณ์งานของผู้สมัคร
วิธีการเขียนเรซูเม่ (Resume) สมัครงานยังไงให้น่าสนใจ ได้งาน
วิธีการเขียนเรซูเม่ (Resume) สมัครงานยังไงให้น่าสนใจ ได้งาน
Cover Letter เขียนจดหมายสมัครงาน แม้จะเก่าแต่ยังเก๋าเกมส์ - Find Your Job
Cover Letter เขียนจดหมายสมัครงาน แม้จะเก่าแต่ยังเก๋าเกมส์ – Find Your Job
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ ใบสมัครงาน แบบฝึกหัดโฆษณาสมัครงาน และ  คำถามตอบสัมภาษณ์
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ ใบสมัครงาน แบบฝึกหัดโฆษณาสมัครงาน และ คำถามตอบสัมภาษณ์
ใบสมัครงาน พร้อมไฟล์ตัวอย่าง[Word] - แบบฟอร์ม
ใบสมัครงาน พร้อมไฟล์ตัวอย่าง[Word] – แบบฟอร์ม
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ - ถูกเรียกสัมภาษณ์งานแน่ๆ (+6 อีเมล์ ตัวอย่าง)
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ – ถูกเรียกสัมภาษณ์งานแน่ๆ (+6 อีเมล์ ตัวอย่าง)
วิธีเขียน Cv Resume สำหรับคนที่จบใหม่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย
วิธีเขียน Cv Resume สำหรับคนที่จบใหม่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย
Perfect Tips! ทำ Cv อย่างไรให้ได้งาน โดนใจนายจ้างอินเตอร์ ฉบับปี 2020
Perfect Tips! ทำ Cv อย่างไรให้ได้งาน โดนใจนายจ้างอินเตอร์ ฉบับปี 2020
ควรตั้งชื่อ E-Mail ยังไงให้ดูดีและเหมาะสมครับ - Pantip
ควรตั้งชื่อ E-Mail ยังไงให้ดูดีและเหมาะสมครับ – Pantip
วิธีเขียน Resume สมัครงานให้โดนใจ [ฉบับวิศวกร] – Neighborsoft
วิธีเขียน Resume สมัครงานให้โดนใจ [ฉบับวิศวกร] – Neighborsoft
แหล่งรวมความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับงานที่อัปเดตทุกวัน
แหล่งรวมความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับงานที่อัปเดตทุกวัน
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
เขียน Email สมัครงาน ส่ง Resume ให้ได้งาน! | Resume Ep 9 | Hunter B -  Youtube
เขียน Email สมัครงาน ส่ง Resume ให้ได้งาน! | Resume Ep 9 | Hunter B – Youtube
วิธีส่งอีเมล์ Gmail สอนส่งเมล์จีเมล การแนบไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ของ Gmail
วิธีส่งอีเมล์ Gmail สอนส่งเมล์จีเมล การแนบไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ของ Gmail
แชร์เคล็ดลับตอบคำถามภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง - Cw Tower
แชร์เคล็ดลับตอบคำถามภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง – Cw Tower
การเขียน Cover Letter สำหรับสมัครงาน -
การเขียน Cover Letter สำหรับสมัครงาน –
จดหมายถึงอาจารย์เพื่อขอจดหมายแนะนำตัวสำหรับการสมัครงาน
จดหมายถึงอาจารย์เพื่อขอจดหมายแนะนำตัวสำหรับการสมัครงาน
Cover Letter ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ -  ภาษาอังกฤษออนไลน์
Cover Letter ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ใบสมัครงาน เขียนอย่างไรให้ได้งาน - Sabuynews
ใบสมัครงาน เขียนอย่างไรให้ได้งาน – Sabuynews
จดหมายสมัครงาน Cover Letter คืออะไร เขียนอย่างไร มีตัวอย่าง
จดหมายสมัครงาน Cover Letter คืออะไร เขียนอย่างไร มีตัวอย่าง
สะกดคำผิด ชีวิตเปลี่ยน เขียน Resume อย่างไร? ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ |  Techsauce
สะกดคำผิด ชีวิตเปลี่ยน เขียน Resume อย่างไร? ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ | Techsauce
ทําเรซูเม่สมัครงานให้โดดเด่นเตะตาด้วยตัวเองง่ายๆ แค่ลากวางที่นี่
ทําเรซูเม่สมัครงานให้โดดเด่นเตะตาด้วยตัวเองง่ายๆ แค่ลากวางที่นี่

ลิงค์บทความ: วิธี เขียน สมัคร งาน ทาง อีเมล.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธี เขียน สมัคร งาน ทาง อีเมล.

ดูเพิ่มเติม: https://shoptrethovn.net/category/mindfulness blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *